Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Krönika nummer 4, juni-augusti 2018


Logganummerett

Isabella Lövin, språkrör MP och vice statsminister!
Minns mycket väl när föreningen Rädda Höga Kusten träffade dig, Isabella Lövin, strax före valet 2014 i hjärtat av Höga Kusten. Den avtalade tiden för mötet höll Du inte. Men i väsentliga delar fick Du vår information om den oacceptabla övergödningen på grund av tre fiskodlingar i öppna kassar utanför centrala delen av Höga Kusten. Du lovade att Miljöpartiet skulle ta sig an problemet under kommande mandatperiod. Har Du sedan under dessa fyra år kommenterat övergödning av våra vatten genom kassodling i öppna kassar? Du har haft goda möjligheter i allra högsta grad efter de uppmärksammade domslut som Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt fällt under 2017 och framåt. Den första och mest uppseendeväckande var att alla tre fiskodlingarna utanför Höga Kusten ska vara avvecklade senast 13 mars 2020.

När det gäller försvaret av våra vatten litar RHK i stor utsträckning på den kompetens vi samlat under fem år genom att förlita oss på MMÖD, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI, KTH och Stockholms universitet. Vi gör det fortfarande. De är pålitliga! Isabella Lövin, Du är det inte… Risken är uppenbar att Du i fortsättningen blir ett pålitligt sänke för Miljöpartiet. Denna oönskade inriktning förstärker Du i en artikel publicerad av Aftonbladet 180804 under rubriken ”MP vill satsa på sjöpungar” Detta förslag visar tyvärr att Du också tillhör kategorin lättduperade politiker! Har Du förankrat förslaget i ditt eget parti?

 Det förefaller som om Du fått information från ett frukostseminarium i riksdagshuset 180214. Det var anordnat av Matfiskodlarnas lakejer under den gemensamma beteckningen Taskforce vattenbruk. (Se dokumentation på deras hemsida…) Välkomsttalare var en riksdagsledamot från MP. Inbjudna var ledamöterna från Miljö- och jordbruksutskottet.

Rubriken för seminariet på matfiskodlarnas hemsida var: ”Vattenbrukets utveckling lyftes i Riksdagen”, underförstått till en politisk nivå. Orsaken bakom? Givetvis Matfiskodlarnas motgångar sedan MMÖD och övriga miljöinstanser börjat genomskåda deras falska utsagor i sina ansökningar om tillstånd. För att uttrycka det enkelt! Matfiskodlarna blev, och är, riktigt förbannade… Så här skrev den största vattenbrukaren i Sverige med omodern teknik! Det är Olof Karlsson, VD för Nordic Trout Sweden AB, med anledning av MMÖD:s domslut 170313: ”MMÖD:s beslut är enligt bolagets mening orimliga, sanslösa och ofattbara.” Deras ”beslut saknar hållbar faktagrund, …” Framgår av brevet att även Jordbruksverket ”ställer sig mycket frågande till besluten…”

 Det senare förstår RHK alldeles utmärkt! JV har under 10-talet år låtit sig duperas av Matfiskodlarnas glättade men falska information. ”En typisk sol- och vår-relation” skulle kunna vara en användbar term i sammanhanget!

Stackars dig Isabella Lövin, språkrör för MP! Nu har Du gått i samma fälla! Du har litat på den samlade ”kompetensen” hos dem som ingår i Taskforce vattenbruk. De hade kommit till Riksdagshuset ”för att komma tillrätta med alla hinder för utvecklandet av vattenbruket.”

Som bekant har vi tre tekniker för att odla fisk. Öppna kassar, RAS och kretsloppsodling. De två senare välkomnas av konsumenter och alla som värnar vår miljö! Att få tillstånd är enkelt eftersom båda är miljövänliga!

Därför var hela seminariet upplagt på ett mycket försåtligt sätt. (Se RHK:s krönika nr 3) Den huvudsakliga avsikten var att återigen bana väg för öppna kassar, tekniken från 1960-talets Japan. Det var Matfiskodlarnas önskelista för sina förment moderna öppna kassar som riksdagsledamöterna fick ta del av. Den första punkten av sammanlagt sju lyder ordagrant: ”Revidera Miljöbalken och förenkla tillståndsprocessen.”

 Uttrycket ”revidera” låter väl positivt! I praktiken innebär det något helt annat. Eftersom processen med tillstånd för öppna kassar både ska förenklas och förkortas, måste möjligheten att överklaga helt eller delvis tas bort. Tillstånden ska ha längre löptid. Den av Matfiskodlarna så förhatliga saneringen efter avslutad fiskodling ska givetvis inte finnas med i Miljöbalken. Med andra ord: Miljöbalken skall försvagas för att den numera ”moderna och nya tekniken”, detta enligt JV, ska ha en chans att utvecklas… På Åland under 1990-talet gjorde man tvärtom. Där förstärkte man sin miljöbalk för att bli kvitt Olof Karlsson och hans anhang…

 Låt oss titta på ditt förslag, Isabella Lövin! Du vill premiera blå fånggrödor – alger, musslor och sjöpungar – för att minska Östersjöns övergödning. För detta vill Du satsa 50 miljoner varje år. Det innebär att de som odlar dessa grödor ska få 100 kr/kg kväve. Skattebetalarnas pengar ska alltså ge en minskning på 500 ton kväve årligen ur ett hav som under samma tid tar emot 1 000 000 ton N. Även om vi talar om en tvåtusendedel är förslaget okey!

 Men Du har en dold agenda när Du sedan använder uttrycket ”win-win! Du ”mörkar” precis som JV! Underförstått menar Du att vi då kan odla ”nyttiga produkter”! I den här kontexten, som mycket tydligt utgår från aktionen i Riksdagshuset av Taskforce vattenbruk, är det självklart att vi då, genom kompensationsodlingar, kan öka utsläppet av kväve (och fosfor) genom att odla fisk i öppna kassar med det enligt JV ”moderna” sättet. Underförstått om vi, precis som Du har uttryckt det, subventionerar produktionen av fånggrödor.

Har Du någon aning om vad det innebär? Eftersom Du förefaller helt okunnig får Du här en kort redogörelse!

  1. Om man odlar 1000 ton fisk får man ett utsläpp på nästan 50 ton N. För skattebetalarnas pengar, en subvention på 50 miljoner, kan därför matfiskodlarna helt legitimt producera 10 000 ton fisk. Men deras målsättning är en helt annan. De påstår att i svenska vatten finns det utrymme för att odla minst 80 000 ton fisk. Odlas den fisken i det hav Du vill rena med alger, musslor och sjöpungar måste subventionen med skattebetalarnas pengar öka till 400 miljoner. Varje år…
  2. Självklart ska Du också få kvantiteten fosfor som produceras. RHK bistår gärna en vilseledd vice statsminister med den uppgiften! Enligt vår beräkning med den s.k. konservativa metoden att beräkna P-utsläpp, framtagen av Stockholms universitet, genererar varje ton fisk i öppna kassar ett utsläpp på 4,25 kg P. Odlas 80 000 ton fisk i öppna kassar får vi en extra P-kvantitet på 340 ton. Nämnas kan väl att alla reningsverk i Sverige släpper ut c:a 300 ton P.

Ditt förslag bidrar inte till någon förbättring av Östersjöns vattenmiljö. Det innebär enbart en fortsättning av nuvarande tillstånd, alltså ett fortsatt hot mot människors och djurs hälsa. Du medverkar dessutom som första partiansvarig i Sverige till att vår miljöbalk riskerar att förändras till det sämre, för att därmed passa de snikna matfiskodlarna med sina öppna kassar. De vill nämligen i första hand öka omsättningen på nuvarande fiskodling från runt en halv miljard till över tre miljarder!

Trots våra epitet ”opålitlig” och ”lättmanipulerad” är Du ändå välkommen till Höga Kusten på din valodyssé genom Kungariket före valet 2018! Då har Du förhoppningsvis motivation för att ta del av vår avslöjande dokumentation från ”Övergödningsmuséet” utanför Höga Kusten. Mer än 100 km övergödda stränder… Beräknad saneringskostnad 250 miljoner för Olof Karlsson. Vi vägrar att under 30 år framåt riskera livshotande leverskador, ALS och alzheimer. Kom bara inte för sent till mötet!

Vi vägrar dessutom att böja oss för Matfiskodlarnas uppmaning att sluta informera om fosforutsläpp från fiskodling i öppna kassar. Jag personligen har inte glömt det hotfulla sätt som Daniel Wikberg, ordförande för organisationen Matfiskodlarna, uttalade denna uppmaning vid förhandlingarna sommaren 2018 med MMD från Umeå gällande tillstånd för en fiskodling i Storuman.

Till sist en vänlig uppmaning till dig, Isabella Lövin! Samtala först med dina lokala partikamrater i MP Kramfors! De är både kunniga och miljömedvetna! Därför tänker jag rösta på dem! Välj sedan den information Du anser passar bäst in i ditt partis miljöstrategi! Den glättade och falska från JV, Matfiskodlarna och Taskforce vattenbruk. Eller den enkla men ärliga från RHK.

 Ditt förslag om fånggrödor är väl okey! Men som kompensation för möjligheten att odla fisk i öppna kassar är det både bortkastat och förödande för vår vattenmiljö. Det blir tummen ner i det nationella valet…

 Med vänlig hälsning!

Nils-Erik Vigren för RHK

Rolf Andersson, Miljöpartiet har svarat den 8 augusti:

Krönikan undertecknad av Nils-Erik Vigren kritiserar Isabella Lövin för två saker. Dels för att hon dök upp försenad till ett avtalat möte för flera år sedan. Det var inte Isabellas fel, det var undertecknad som skötte tidsplanering och arrangemang den dagen. De tidigare stoppen den dagen tog längre tid än beräknat.

Det andra skälet till Vigrens kritik mot Miljöpartiets språkrör är ett uttalande i Aftonbladet. Jag tror att här behöver man diskutera om det är vattenbrukare eller övergödning man är emot. Miljöpartiet vill minska övergödningen i Östersjön och här lanseras en metod. Klistrar in texten från Aftonbladetartikeln:

” Enligt förslaget ska vattenbrukare som odlar fångstgrödorna ersättas med 100 kronor per kilo kväve som tas upp ur havet.
– Våra hav har stora problem med övergödning, som förvärrar algblomningen och hotar människors och djurs hälsa, säger Isabella Lövin till TT.
Enligt henne är intresset stort bland svenska vattenbrukare. Vissa grödor kan senare bli fiskfoder, medan sjöpungar och alger kan omvandlas till biogas. Odlingar i havet kan bidra till övergödningen, men tanken är att de blå fångstgrödorna ska göra att det blir tvärtom.
Satsningen skulle kosta 50 miljoner kronor om året, enligt MP:s beräkningar. För 100 kronor kilot innebär det 500 ton kväve ur Östersjön – som tillförs runt en miljon ton kväve årligen.
– Vi behöver se fler initiativ för att rena havet. Vi behöver också kunna nyttja havet på ett hållbart sätt. Här pratar vi om ”win-win”. Man gör något som är bra för att rena vattenkvaliteten, men kan också göra nyttiga produkter, säger Lövin.”
Jag är övertygad om att Isabella Lövin inte låter sig luras av branschen. Det är svårt att bedöma den nuvarande regeringens roll i den hårdare bedömningen av fiskodling i öppna kassar som medfört till besluten om avveckling. Opinionsbildning och information har också bidragit till en ändrad attityd. Det var av den anledningen vi tilldelade föreningen vårt miljöpris för 2017.

Vänligen Rolf Andersson Miljöpartiet i Kramfors
***************
Nils-Erik Vigren har replikerat på Rolf Anderssons svar ovan:

Bästa Rolf Andersson, MP Kramfors!
Tack för din respons! Alltid stimulerande när någon reagerar! Det hoppas jag att din partiföreträdare Isabella Lövin också gör! Av alla våra politiska företrädare är hon i särklass den som jag helst vill samtala med! Både om övergödning och satsning på nya och miljövänliga tekniker för vattenbruk!

Du antyder att det behöver diskuteras om vi är emot övergödning eller vattenbrukare? Utöver det finns det komplexa inslag som är viktiga att känna till. Inte för inte har RHK kontakt med människor som försvarar sin livsmiljö i de områden jag kallar för ”facitområden” runt om i Sverige, alltså områden där fisk odlas i öppna kassar. De är spridda från Ronnebyfjärden upp t.o.m. Västerbotten. Rapporterna om vreden och övergödning är symtomatiska… Så vad det än är ställer jag gärna upp i både interna och offentliga debatter!

Låt oss börja med det positiva! RHK har förtroende för Miljöpartiet i Kramfors kommun. Jag är beredd att rösta på er. Jag gör gärna PR för er politik för att därmed ge MP ett större inflytande i kommunen. Det behövs! Som tydligt framgår av krönika nr. 4 har jag inget emot Isabella Lövins förslag att odla fånggrödor med statlig subvention för att rena Östersjön. Hennes förslag är en blygsam början! Blir det framgångsrikt får hon gärna öka subventionen hundrafalt!

I den politiska kartbilden som jag personligen bär med mig är ett starkt miljöparti ett absolut nödvändigt inslag i svensk politik! Den prioriteringen känns ännu viktigare i dagens situation. En hoppfull framtid är värd oerhört mycket större ekonomiska uppoffringar än vad politiska partier uppvisar i dag

Nu till det negativaI korthet, precis som jag skrev i krönikan, avvisar jag och RHK mycket bestämt språkröret Isabella Lövins förslag om det, som det kan tolkas, är tänkt att bana väg för nya fiskodlingar i öppna kassar.

 Detta utifrån att konceptet i mångt och mycket är identiskt med vad som under lång tid förts fram av vattenbrukare med öppna kassar och dessutom överensstämmer med vad Taskforce vattenbruk nyligen pläderat för i sitt frukostseminarium i Riksdagshuset 180214.

 Det finns en möjlighet att Isabella Lövin menar något annat? Hennes språkbruk är tyvärr vagt. Men hur tolkar Du följande?

  1. Enligt henne är intresset stort bland svenska vattenbrukare. Vissa grödor kan senare bli fiskfoder… Odlingar i havet kan bidra till övergödningen, men tanken är att de blå fånggrödorna ska göra att det blir tvärtom.
  2. Vi behöver också kunna utnyttja havet på ett hållbart sätt. Här pratar vi om ”win-win”

 Det finns många slags vattenbrukare. Vi har tre olika tekniker. Alla behöver fiskfoder. Men RAS och akvaponi (kretsloppsodling) behöver ingen ”win-win-situation. Det gör däremot vattenbrukare med öppna kassar… Därför känns det logiskt att koppla förslaget till vattenbrukare med sina öppna kassar.

Det behövs två för att dansa tango… För att skapa en win-win-situation behövs det två branscher! Alltså, i det här fallet, för de som för en statlig subvention renar Östersjön och för dem som drar nytta av det näringsutrymme som blir ledigt och fortsätter med sin vinstgivande men ack så övergödande teknik med fiskodling i öppna kassar.

Konsekvensen av detta blir en oförändrad situation för Östersjön…

 Till sist! Med anledning av ditt förslag att diskutera… Om någon vandaliserar din trädgård Rolf, är Du då emot vandalerna eller vandaliseringen? Min gamla rektor vid seminariet i Umeå ställde oss en gång inför frågan: ”Vem kan vara tolerant mot intoleransen?” Vi hade inget bra svar…

Men faktum är att jag gärna vill komma i kontakt med ert språkrör Isabella Lövin! Har jag misstolkat hennes inlägg i Aftonbladet tänker jag ödmjukt be om ursäkt. Är det då möjligt att lägga RHK:s just nu kritiska åsikter åt sidan kan jag mycket väl ställa mig till förfogande. Miljöpartiet behöver en fullständig och lättförståelig översikt för hur vi måste agera för att återställa betingelser för en hoppfull framtid. Både lokalt och nationellt!

Med vänlig hälsning till dig och dina partikamrater i Kramfors kommun!

Nils-Erik för RHK

 

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: