Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Nyheter 19 till 25 februari 2018


Vatten

Här rör det sig främst om fiskodlingar och miljöfrågor. Denna vecka finns nyheter från Danmark, USA, Irland, Sverige och Norge.

Olaglig dumpning av 1300 ton torsk i Östersjön
Danmark:
Yrkesfiskare är skyldiga att landa all torsk som fångas i Östersjön, oavsett fiskens storlek. Ändå kastades 1300 ton småtorsk överbord av danska fiskare under 2016, avslöjar forskare från Danmarks Tekniske Universitet. 
http://www.fiskejournalen.se/olaglig-dumpning-av-1300-ton-torsk-i-ostersjon/

************

ÖRING MOT ÖRING
Danmark:
Forskarna är oroliga för öringsbeståndet på Västsjälland. I december rymde 20.000 regnbågar från en odling utanför Musholm. Nu fruktar fiskare att fisken som rymt ska förstöra livet för havsöringen.
https://www.tveast.dk/nyheder/18-02-2018/1930/orred-vs-orred

************
Havet ska planeras
Sverige:
Nu är det dags för samråd om Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner för de tre havsområdena Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Det är första gången som Sverige tar fram nationella havsplaner.
https://www.havet.nu/?d=190&id=48211

***************

Wild Fish Conservancy(en ideell organisation i Duvall, Washington för återhämtning och bevarande av den regionala vilda fiskens ekosystem) säger att förrymd atlantlax var infekterad med smittsamt virus

USA
Atlantlaxen som rymde från kassar vid Large Cypress Island i augusti förra året var infekterad av ett mycket smittsamt och skadligt virus som kan döda inhemsk vild lax, Piscine Orthoreovirus (PRV)  ”virusets stam är av norskt ursprung”, säger den ideella organisationen.,
http://q13fox.com/2018/02/15/wild-fish-conservancy-says-escaped-atlantic-salmon-were-infected-with-contagious-virus-that-would-harm-wild-salmon/

************

Riskrapport för norsk fiskodling 2018
Norge:
Havsforskningsinstitutet har sedan 2011 på begäran av Närings- och fiskeridepartementet publicerat årliga riskbedömningar av norsk fiskodling. Man har betonat övergripande problem som myndigheterna vill ha råd om knutet till smittspridning, genetisk påverkan på vildfisk, eutrofiering, organisk belastning och utsläpp av läkemedel.
Norska Havsforskningsinstitutet kom den 20 februari ut med rapporten.
https://www.hi.no/filarkiv/2018/02/risikorapport_2018.pdf/nb-no

************
Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2017
Sverige:

För trettonde året i rad kommer nu den samlade översikten av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora sjöarna. Nytt för i år är att rapporten även beskriver fritidsfisket mer utförligt. Det fisket får en allt större betydelse för utvecklingen av många av Sveriges bestånd av fisk- och skaldjur.
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/resurs-och-miljo/fisk-och-skaldjursbestand-i-hav-och-sotvatten-2017-resursoversikt.pdf

************
Hur laser och robotmatare förändrar odling av fisk
BBC 20 februari 2018:
Fiskodling är ”big business” – denna industri producerar nu omkring 100 miljoner ton per år – och med stigande priser går producenterna över till laser, automatik och artificiell teknologi för att öka produktionen och skära kostnader.
http://www.bbc.com/news/business-43032542

************
Cooke Aquaculture inspection finds problems at 2 other Atlantic salmon pens
USA
https://www.seattletimes.com/seattle-news/environment/cooke-aquaculture-inspection-finds-problems-at-2-other-operations/

************
Laxfiskare kräver skyddsåtgärder för vild fisk
Irland:
”The Galway Bay Against Salmon Cages group”  säger att något måste göras efter bekräftelse att odlad lax rymde in i västra flodnätet i höstas.
https://www.rte.ie/news/connacht/2018/0219/941784-salmon/

************
Lagförslag för att stoppa invasiva arter
Sverige:
Invasiva arter är djur och växter som inte hör hemma i Sverige, som jätteloka och mårdhund. Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningar. Förrymd fisk från odlingar som blandar sig med vild fisk torde också ses som invasiva arter
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3jmM9M/lagforslag-for-att-stoppa-invasiva-arter

Här kan du läsa mer om samarbetet mellan Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten för att ta fram handlingsplaner för att stoppa etablering och spridning.
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Invasiva-frammande-arter/

************
Laxlössen tog död på nästan all vildlaxsmolt
Norge:
Laxlössen har tagit knäcken på nästan 80 procent av vildlakssmolten från de viktigaste elvarna på Vestlandet, visar siffror från Havsforskningsinstitutet.
https://www.nrk.no/sognogfjordane/_-lakselusa-drap-nesten-all-villakssmolten-1.13925757

Se också video ”Varför försvinner sjöörret?”

*************
Hardanger-laxen får sin genbank
Norge:
Norska regeringen vill avsätta mellan 60 och 70 miljoner kronor på att etablera en permanent genbank för vildlax och havsöring. Bergens Tidene:
https://www.bt.no/direkte/politikk-og-samfunn/pinned/118313

Så här säger på på den norska regeringens hemsida:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-bygge-genbank/id2590323/

**************
Nu kan du handla tonvis med norsk lax på nätet
Norge:
Den kinesiska E-handelsjätten Alibaba har för avsikt att börja distribuera norsk lax.
Leverantörer kräver minimibeställningar från ett till 600 ton.
https://ilaks.no/no-kan-du-handle-tonnevis-med-norsk-laks-pa-nett/

**************
Öppna ögonen och sätt fokus på att rädda havet!
Danmark – Miljö
Situationen under havsytan är allvarlig, men den marina miljön får nästan ingen uppmärksamhet från politiker och media. Det måste ske en förändring eftersom den allmänna opinionen kan påverka utvecklingen i rätt riktning.

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/steen-gade-aabn-oejnene-og-saet-fokus-paa-at-redde-havet?ref=newsletter&refid=26727&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=miljoe

************

Nu kommer Norges första landbaserade laxodling – i Fredrikstad
Norge:
Naturvårdarnas dröm om att få upp den odlade laxen på, är i färd att bli verklighet i Fredrikstad. I december ska det simma smålax i tankar på industriområdet Öra.
https://www.abcnyheter.no/penger/naeringsliv/2018/02/23/195373900/na-kommer-norges-forste-lakseoppdrett-pa-land-i-fredrikstad

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: