Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Så mår svensk fisk: Uppåt för långa, sill och strömming men sämre för hummer och gädda


Pressmeddelande – 2016-12-19 07:30:00

Så mår svensk fisk: Uppåt för långa, sill  och strömming men sämre för hummer och gädda

Långa, sill och strömming är fisk som du med gott samvete kan servera på jul- och nyårsbordet.

Det är fiskbestånd som ökar i svenska vatten och som får omdömet ”god status” av forskarna.

– Mer bekymmersamt ser det ut för hummer, samt gädda och gös längs kusterna. Där har gös och gädda också har en viktig funktion att begränsa mängden småfisk, säger forskningsledare Johanna Mattila vid institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

För tolfte året i rad kommer nu den samlade översikten av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora sjöarna. Rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016” bygger på uppgifter från forskning, övervakning och analys av internationella och nationella forskare och rapporter från yrkesfisket. Totalt beskrivs läget för 41 fisk- och sju skaldjursarter.

Rapporten har skrivits av Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och den ges sedan 2012 ut av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

– Nytt för i år är att vi också beskriver ekosystemtjänsterna, alltså hur fisk och skaldjur kommer till nytta för människan genom till exempel föda, rekreation och biologisk mångfald, säger Mikael Krysell, chef för enheten för miljöövervakning på HaV..

– Genom att använda oss av begreppet ekosystemtjänster blir det enklare att tydligt motivera varför vissa arter är viktiga, även om det är sådana som inte hamnar direkt på våra tallrikar.

Det går inte säga att det blir generellt bättre eller sämre för våra fiskar och skaldjur, menar forskarna men man kan se förändringar för enskilda arter. Glädjande är ökade bestånd av långa och sill och strömming som har god status. Läget för siken längs Östersjökusten ser också ljusare ut än på många år. I de stora sjöarna är bestånden av gös och sik bra. Mängden torsk i Nordsjön ökar och det är stabilt goda mängder sej och rödspätta.

– För alla metare så klarar sig abborren bra i de flesta sjöar och kustområden där vi har undersökningar, men det skiljer sig mellan olika områden. Det finns få abborrar i vissa delar av norra Kvarken och i Kalmarsund, och reproduktionen i ytterskärgården är svag, säger Johanna Mattila vid institutionen för akvatiska resurser, SLU.

En art som tidigare inte varit med i rapporten är havskräftan som har haft en positiv utveckling de senaste åren. Havskräftan är populär bland svenska fiskare och 2015 stod de för 34 procent av totalfångsten av havskräfta i Skagerrak och Kattegatt. Havskräftan har tidigare haft ett högt minimimått vilket lett till stora utkast. År 2016 sänktes minimimåttet från 40 till 32 millimeter (mått för huvudskölden) vilket förväntas minska utkasten.

Fiskarterna är uppdelade i olika bestånd och rapporten innehåller bland annat uppgifter som utbredningsområde, maxålder och i vilka miljöer arten trivs bäst. Dessutom redovisas även de biologiska råd som forskarna ger för 2017 för de ekonomiskt viktigaste fisk- och skaldjursbestånden.

Här kan du läsa rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016”

För mer information kontakta:

Mikael Krysell, chef, enheten för miljöövervakning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-6986015, mobil 076-5386015, e-post mikael.krysell@havochvatten.se

Anna Jöborn, chef, kunskapsavdelningen, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 06, mobil 072-208 31 92, e-post anna.joborn@havochvatten.se

Johanna Mattila, forskningsledare vid institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tfn 010-478 4142, e-post johanna.mattila@slu.se

Anna Lingman, forskningsassistent vid institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tfn 010-478 4136, e-post anna.lingman@slu.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Dan Burton / Nature Picture Library / IBL Bildbyrå

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: