Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Ta inte död på Mörrumsån!


MATS JEPPSSON LARS ERIK IVARSSON Igår 09.23, uppdaterad Igår 09.24

När VMAB (Västblekinge Miljö AB) år 2008 fick sina miljötillstånd av Miljödomstolen i Växjö för fortsatt verksamhet vid soptippen i Mörrum uppmanades bolaget att lösa problemet med lakvattnet som kommer från anläggningen.

Lakvattnet består dels av det vatten som sipprar ut från den tidigare deponin, som dåvarande Mörrums kommun öppnade på 1950-talet. På den tiden hamnade ALLT på tippen. Sopsortering var inget som man ägnade sig åt på den tiden.

När VMAB senare etablerade sig på området användes den gamla tippen för dumpning av diverse flytande avfall.Man grävde ur stora laguner som fylldes. Måsarna som simmade i ”gröten” blev så tunga att de fick stora svårigheter med att lyfta.

Lakvattnet innehåller även förorenat dagvatten som uppsamlas från alla hårdgjorda ytor på anläggningen. Lakvattnet har hela tiden letts till Mörrums reningsverk. Reningsverket byggdes på 1960-talet och det kan inte avskilja föroreningar som kadmium, bly och andra tungmetaller, så i praktiken har det förorenade vattnet alltid släppts rakt ut i Mörrumsån utan någon rening.VMAB har sedan 2008 inte funnit en lösning på problemet utan har hela tiden sökt och fått dispens för att släppa ut vattnet i ån. Nu har dock tiden för den senaste dispensen utgått. Man ansöker hos Miljödomstolen om att få tillstånd att fortsätta att släppa ut 50 000 kubikmeter orenat lakvatten per år i ån.

Detta för att de 3 andra alternativen man tänkt sig har strandat. Dessa alternativ är:

VMAB vill släppa lakvattnet tillsammans med det kommunala avloppsvattnet från Mörrum i den nya avloppsledningen som ska gå till reningsverket på Sternö. (Mörrums reningsverk ska läggas ner). Detta motsätter sig Karlshamns kommun eftersom den biologiska reningen på Sternöverket i så fall skulle slås ut och omöjliggöra miljöcertifiering av avloppsslammet. (Observera att Karlshamns kommun är delägare i VMAB tillsammans med Olofströms och Sölvesborgs kommuner.)

Man vill utnyttja befintligt markavvattningssystem, diken som mynnar i Marsundet (öster om Stensnäs), d.v.s. rakt ut i Östersjön. Detta motsätter sig markägarna.

En annan idé är att leda vattnet i en ny ledning till Mörrums Bruk och sedan ansluta till ”Brukets” befintliga avloppstub, som har sin mynning 3 km ut i havet. Detta anser VMAB blir för dyrt. Dessutom framgår det inte i ansökningshandlingarna om ”Bruket” är intresserat.

I utredningar här Länsstyrelsen gjort diverse undersökningar för att försöka kartlägga spillvattnets inverkan på djurlivet i och runt ån. Detta har resulterat i att både Länsstyrelsen och Miljöförbundet Väst (samma huvudmän och ägare som till VMAB) avstyrker att VMAB ska få släppa ut vattnet i ån.

Det finns inga undersökningar om hur lakvattnet påverkar människorna runt Mörrumsåns södra del eller näringslivet. En del lantbrukare nedströms använder vattnet frän ån till att bevattna sina åkrar.

Laxfisket i Mörrumsån är världsberömt och har årligen ca 250 000 besökare. Fisket beräknas dra in ca 50 miljoner kronor per år till bygden. Av den anledningen framstår det som anmärkningsvärt att Sveaskog inte blivit informerade om vad som är på gång.

lngen av de lösningar som VMAB föreslagit är miljömässigt hållbara. Kortsiktigt kan de kanske ”rädda Mörrumsån”, men det finns ett vidare perspektiv. Utsläpp av den här typen är en viktig förklaring till att man bör vara väldigt återhållsam med att äta fet fisk från Östersjön. Den enda lösning som finns för problemet med lakvattnet är en reningsanläggning som tar hand om det miljöfarliga vattnet från VMAB:s verksamhet, på plats. Att man inte sett/föreslagit den lösningen torde bero på att den blir dyrare. Det måste bli en fråga för de tre ägarkommunerna att lösa.

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on december 16, 2016 by in Förorening, Laxförvaltning, Sopförbränning, Uncategorized and tagged .
%d bloggare gillar detta: