Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Lax, blåmussla, ejder och ål dör av samma vitaminbrist


OBS: pressträff m a a nedanstående artikel hålls i Studentpalatset, Norrtullsgatan 2, Stockholm onsdag 14/12 10.00. Anmäl dig till stefan.nyman@su.se

Bristen på vitamin B1 (tiamin) hos vilda djur är tidigare känd som ett problem inom vissa arter i relativt begränsade geografiska områden. Nu visar forskare vid Stockholms universitet och flera andra forskningsinstitutioner i Europa och Nordamerika att bristen på tiamin är betydligt mer utbredd än vad man tidigare känt till. Resultaten publiceras idag i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

Genom att undersöka tusentals musslor, fåglar och fiskar i 45 områden på norra halvklotet har forskarna nu visat att problemet med tiaminbrist hos vilda djur är mycket mer omfattande än vad man tidigare har vetat. Bland annat uppmärksammas den höga förekomsten av sådana effekter av tiaminbrist som leder till sämre hälsa och dålig reproduktion, men som inte är direkt dödande. Denna påverkan är mycket allvarlig då även dessa effekter på sikt leder till att populationer minskar och försvinner. En viktig slutsats är också att tiaminbristen förekommer episodiskt, dvs. varierar i intensitet i tid och rum.

– Symptomen förekommer ofta under en tid, kanske något eller några år i ett område, varefter de tillfälligt försvinner och sedan återkommer, konstaterar professor Lennart Balk, som koordinerat forskningen.

Tiaminbristen hos de nu undersökta arterna – blåmussla, ejder, amerikansk och europeisk ål, atlantlax och havsöring – har påvisats med hjälp av kemisk och biokemisk analys. Exempel på effekter som inte är direkt dödande, men som har kopplats till tiaminbristen är minskad tillväxt, förändrade organstorlekar, allmänt försämrad näringsstatus, försämrade blodvärden, ökade infektioner, förändrat beteende, försämrad simförmåga och mycket allvarliga effekter på fortplantningen. Kopplingen mellan dessa effekter och tiaminbrist har tidigare påvisats i laboratorieförsök, men nu således även hos vilda djur i fält. Vidare har uppgifter i den befintliga litteraturen utvärderats på nytt, i ljuset av de nya resultaten, och ytterligare bekräftat förekomsten av tiaminbrist i Stilla Havet, Nordamerika, Atlanten och norra Europa.

Det övergripande målet för forskningen är att finna den bakomliggande orsaken till tiaminbristen, dvs. hur den har uppkommit i våra ekosystem. De presenterade resultaten utgör nödvändig baskunskap för att kunna gå vidare och undersöka möjliga biokemiska mekanismer.

– Vi kan idag inte utesluta att den observerade tiaminbristen är så allvarlig att den bidrar signifikant till det pågående globala utdöendet av många djurarter, säger Lennart Balk. Denna förlust av biologisk mångfald har av andra forskare utpekats som det just nu allvarligaste hotet mot livet på jorden.

Artikeln ”Widespread episodic thiamine deficiency in Northern Hemisphere wildlife” (DOI: 10.1038/srep38821) av forskare från 5 länder och 13 högskolor och andra forskningsinstitutioner, under ledning av professor Lennart Balk vid Stockholms universitet, har publicerats i Scientific Reports inom Nature Publishing Group (NPG) och finns fritt tillgänglig på: http://www.nature.com/articles/srep38821

Studierna har till största delen finansierats av stiftelsen BalticSea2020 och Engkvists stiftelser.

Ytterligare information

Lennart Balk, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), Stockholms universitet, tfn +46-8-6747721, +46-73-6923468, e-post lennart.balk@aces.su.se

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on december 13, 2016 by in Lennart Balk, Tiaminbrist, Uncategorized and tagged , , .
%d bloggare gillar detta: