Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Dioxin – ett gift som kan ge störningar i hjärnan


dioxin
Foto: Foto Lena Ehring

 Bakgrund:
EU har fastställt olika gränsvärden för hur mycket skadliga substanser olika livsmedel får innehålla. Det rör sig bland annat om kadmium i kött, nitrat i grönsaker och dioxin i fisk.

Fet fisk från Östersjön, t.ex. strömming/sill, innehåller ofta högre halter dioxin än vad EU tillåter. Sedan 2002 har Sverige och Finland ett undantag från EU:s regler. Det svenska undantaget innebär att till exempel lax, strömming och öring som fiskats i Östersjön får säljas trots att dioxinhalterna överskrids. Fisken får emellertid bara säljas till konsumenter i Sverige och Finland.

Undantaget skulle ha gått ut den 31 december 2011. På begäran av de båda länderna har EU beslutat att göra undantaget permanent.

Regeringens beslut att begära fortsatt undantag är omdiskuterat, bland annat har Livsmedelsverket* rekommenderat att Sverige avskaffar undantaget.
Källa: EU-upplysningen Sveriges Riksdag 2 maj 2016

*Läs mer HÄR från Livsmedelsverket:

Läs gärna också statistik angående dioxin i fisk från Naturvårdsverket HÄR

Blekinge Läns Tidning 2016-10-13, av Maria Gisselquist:
Barn, gravida och ammande ska inte äta Östersjölax mer än tre gånger per år. Andra bör begränsa sig till en gång i veckan.

Livsmedelsverket tycker inte att Sverige ska ha undantag från EU:s regler om dioxiner i fisk.
– Vi anser att det vore bättre för folkhälsan om vi hade samma gränsvärden som övriga EU, säger toxikolog Emma Halldin Ankarberg.

Sverige är, förutom Finland och Lettland, det enda land i EU som tillåter att fisk som innehåller miljögifterna dioxin och PCB säljs på marknaden. Övriga länder har ett gränsvärden för hur mycket miljögifter som animaliska livsmedel får innehålla, ett gränsvärde som fet fisk från Östersjön ofta överskrider.

– Dioxin och PCB är ämnen som är svåra att bli av med. De lagras i fettet och det tar många år innan de är ute ur kroppen, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

Det är främst barn, gravida och kvinnor som inte fött barn som är känsliga för gifterna och det är därför Livsmedelsverket har stränga kostråd som säger att dessa grupper inte bör äta fisk med dioxin mer än två till tre gånger per år.

– Studier visar att höga halter påverkar hjärnans och nervsystemets utveckling vilket bland annat kan ge beteendestörningar.

Ämnena kan också orsaka cancer, påverka immunförsvaret, hormonsystemet och fortplantningen.

– Det är alltså ämnen vi vill undvika att exponeras för, säger Emma Halldin Ankarberg.

Att dioxinfisk säljs i butiker är inte särskilt vanligt och kostundersökningar visar att vi sällan äter lax från Östersjön.

– Vi hoppas och tror att våra rekommendationer har gjort att kännedomen om riskerna ökat.

När Sveriges tillfälliga undantag från gränsvärdena skulle omförhandlas 2012 fick Livsmedelsverket yttra sig. Svaret blev att det vore bättre om vi inte hade haft något undantag och att samma gränsvärden skulle gälla här som i övriga EU. Men så blev det inte och sedan dess är undantaget permanent.

Fakta:Dioxin och PCB:er
Organiska miljöföroreningar som fått stor spridning i miljön.
Dioxiner bildas bland annat vid förbränningsprocesser.

PCB är en industrikemikalie som användes inom många
områden innan den förbjöds på 70-talet.

Vi får i oss mest dioxiner och PCB via feta animaliska livsmedel.

 

About tipota15

Jag heter Lena Hjärpne, född och uppvuxen i Stockholm. Är gift och har vuxna barn. Vi har sommarhus vid Höga Kusten där vi bor stor del av sommaren. Jag är engagerad i föreningen Rädda Höga Kusten som arbetar för att fiskodlingar i öppna kassar, med den miljöförstöring det innebär, ska upphöra och att modernare teknik, slutna system på land, ska användas.

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on oktober 21, 2016 by in Östersjön, Dioxin, Fiskepolitik, Kemikalier, Lena Hjärpne, Miljögifter, PCB, Uncategorized.
%d bloggare gillar detta: