Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

HaV hoppas på beslut om åtgärdsprogrammen för vatten i år


Fotograf: Roel Wijtmans/Azote

Regeringens prövning av åtgärdsprogrammen för vatten är nu klar. Beslutet innebär att myndigheterna kan revidera programmen och arbetet med att genomföra dem kan påbörjas.

– Det är väldigt bra att prövningen är genomförd och avslutad. Nu hoppas vi att vattendelegationerna kommer till beslut under innevarande år så att åtgärdsarbetet kan fortsätta och utvecklas för att förbättra vattenmiljön, säger Björn Sjöberg på Havs- och vattenmyndigheten.

Vattenmyndigheterna, de fem länsstyrelser som har ett utpekat ansvar, har tidigare lämnat förslag till åtgärdsprogram för vatten som ska se till att Sverige når målen enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Förra hösten gav de regeringen möjlighet att pröva förslagen till de åtgärdsprogram som ska gälla för perioden 2016-2021. Denna prövning är nu klar.

Regeringens beslut innebär att vissa åtgärder behöver justeras eller kompletteras, eller i några fall tas bort. Regeringen fastställer även vilka åtgärder som ska riktas till Jordbruksverket. I sitt pressmeddelande betonar regeringen även att genomförandet av vattenförvaltningens åtgärdsprogram är av stor betydelse för att nå flera av de svenska miljökvalitetsmålen. Vattenmyndigheterna ska nu revidera åtgärdsprogrammen för perioden 2017-2021, innan programmen sedan beslutas och rapporteras in till EU.

– Det är viktigt att åtgärdsprogrammen nu fastställs så att vi kan genomföra konkreta åtgärder för att uppnå god status i våra kustvatten, sjöar och vattendrag, säger miljöminister Karolina Skog i regeringens pressmeddelande.

EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Alla medlemsländer i EU har infört vattendirektivet i sina länders lagstiftning och har därmed förbundit sig att genomföra alla delar i direktivet.

I Sverige infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning år 2004. Ansvar för genomförandet av vattenförvaltningen har de fem Vattenmyndigheterna. Havs- och vattenmyndigheten stödjer Vattenmyndigheterna genom vägledning och tar fram föreskrifter. Havs- och vattenmyndighetenrapporterar arbetet till EU.

Arbetet med vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år. En cykel inleds med att vatten kartläggs utifrån befintlig övervakning. Underlaget används sedan för att bedöma och klassificera vattnets tillstånd och påverkan, fastställa miljökvalitetsnormer och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå god vattenkvalitet. Förvaltningsplaner upprättas för arbetet.

Länk till regeringens pressmeddelande

Länk till Vattenmyndigheternas pressmeddelande

Läs mer om Vattendirektivet på HaV:s hemsida

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Björn Sjöberg, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 60 08, mobil 070-819 94 62, e-post bjorn.sjoberg@havochvatten.se

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: