Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

LOVA KOMPIS-bidraget


Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

https://savethebaltic.wordpress.com/2016/09/02/gilla-dela-ga-med-vinn/

Lova och kompisbidraget är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Det övergripande syftet är att havs- och vattenmiljöanslaget ska användas för ”insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer”. En stor del går till insatser som regleras i förordning eller som regeringen reglerat i villkor i de årliga regleringsbrevenPDF till myndigheterna.

Medel för lokala åtgärder söks via länsstyrelsen

För arbetet med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och LOVA får varje länsstyrelse själv prioritera vilka åtgärder som ger bäst miljönytta för det egna länet. För arbetet med vattenförvaltning och för LOVA-projekt finns dock ett högsta belopp.

Så här ser fördelningen till respektive länsstyrelse ut.PDF

Blanketter för del- och slutrapportering för pågående projekt

Projekt som beviljats tidigare år ska använda vår blankett för slutrapportering om det inte finns andra villkor i beslutet. För fleråriga projekt gäller även att en delrapport ska skickas in i början av varje projektår. Det står i beslutet om bidrag vilka datum som del- och slutrapport ska skickas in.

  1. Blankett för delrapport havs- och vattenmiljöanslagetWord
  2. Anvisning till delrapport havs- och vattenmiljöanslagetPDF
  3. Blankett för slutrapportering av bidrag ur havs- och vattenmiljöanslagetWord
  4. Anvisningar för blankett slutrapportering av bidrag ur havs- och vattenmiljöanslagetPDF

Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt under 2014 och 2015

Under 2014 genomfördes en särskild åtgärdssatsning för att stimulera lokalt åtgärdsarbete. Länsstyrelserna kunde då söka projektpengar för ett begränsat antal större och fleråriga projekt. Vi genomförde satsningen även för 2015. Dessutom gjordes även en satsning för att stärka arbetet med akvatiskt områdesskydd.

Förstärkningen fortsätter under 2016

För 2016 finns 14 miljoner kronor avsatta till länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt. Vi har valt att göra en satsning för att stärka åtgärdsarbetet för kustvatten, vikar och skär.

Information om ansökningsprocessen, urvalskriterier med mera finns att läsa i utlysningen.PDF

KOMPIS-bidraget för kommunal planering i havet i statlig samverkan

Under 2016 har vi gjort en satsning från havs- och vattenmiljöanslaget för att kommunernas arbete med att översiktsplanera i havet. Kommuner kan få bidrag för att stödja och förstärka förberedelser och genomförande av översiktsplanering i havet. Kommunerna söker bidraget från länsstyrelserna. Totalt 22 miljoner kronor går till projekt under 2016 och 2017. Läs mer om KOMPIS-bidraget.

Vi fick i uppdrag av regeringen att redovisa hur de pengar vi fick för 2015 har använts. Redovisningen lämnades till Miljö- och energidepartementet den 18 april 2016.

Läs mer på :

LOVA-bidraget

KOMPIS-bidraget

Havs- och vattenmiljöanslaget

lova_logga_hav_lst

About Bror Högbom

Är en lugn man i sina bästa dagar. Tycker om allt inom skapande så som konst, uppfinningar och musik. Driver även frågan om Kiselbristen i Östersjön på Save The Baltic-Water for Life:s blogg. Kisel ( tiamin) är en hörnsten för Östersjön. Är producent för Save The Baltics nystartade webb-TV. https://savethebaltic.wordpress.com/2016/07/29/nu-har-svaret-kommit-kiselalger-innehaller-bl-a-kolhydrater-protein-oljor-fett-vitaminer-bland-annat-vitamin-b12-och-thiamin-b1-vitamin/

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on september 7, 2016 by in Uncategorized.
%d bloggare gillar detta: