Bergmästaren har den 6 september 2016, dnr BS 22-717-2015, beviljat Botnia Exploration Holding AB bearbetningskoncession avseende guld och silver för området Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun. Berörda markägare och övriga sakägare delges beslutet via kungörelse i Folkbladet, Västerbottens Kuriren, Lokaltidningen i Sorsele-Storuman-Vilhelmina-Dorotea-Åsele-Lycksele och i Post- och Inrikes Tidningar. Sista dag att överklaga beslutet är den 11 oktober 2016.