Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Prislapp för miljöskandal: 230 miljoner


Idag kom Mark och miljödomstolens beslut om hur städningen vid Blaikengruvan ska gå till. Listan över åtgärder är mycket lång. Högar med mineral som kan läcka metaller måste tas bort, dagbrottet måste fyllas igen och tätas enligt konstens alla regler, mängder med kalk måste spridas, mm. Det jag ändå tycker är mest anmärkningsvärt är att det även efter dessa åtgärder kommer att krävas vattenrening av det vatten som rinner från gruvområdet under 25 år. Det förklarar 90 miljoner av den beräknade kostnaden på 230 miljoner (totalsiffran är fortfarande osäker). För att få en helhetsbild av detta miljömässiga haveri måste man också läcka till satellit gruvan Svärtträsk, där ett städningsarbete för 70 miljoner kronor pågår för närvarande.
Den här gruvan fick sina tillstånd före miljöbalken, men som bekant har det även vid nyare gruvprojekt visat sig att det saknas pengar för att städa upp efteråt. Återstår att se om regeringen efter den pågående utredningen om frågan kommer att lägga några förslag som innebär att det säkerställs att skattebetalarna inte behöver betala för att städa upp efter kraschade gruvor. Arne Muller

Sticker huvudet i sanden

Den beräknade kostnaden för saneringen är 230 miljoner kronor.

Blaikengruvan måste saneras efter att stora mängder giftiga metaller släppts ut från verksamheten.

Nu har Mark- och miljödomstolen i Umeå beslutat vad som måste göras för att städa upp efter den konkursade Blaikengruvan mellan Storuman och Sorsele. Av beslutet framgår att det krävs en rad omfattande åtgärder för att förhindra att stora mängder metaller läcker ut i Juktån. Totalt beräknas kostnaden för åtgärderna till 230 miljoner kronor. Även med de planerade åtgärderna kommer det att krävas fortsatt rening av vattnet från området under 25 år framåt.

Enorm miljöskandal

Det handlar om en av de största miljöskandalerna inom svensk gruvindustri. Blaikengruvan startade sommaren 2006, men redan i slutet av 2007 försattes Scanmining, det bolag som drev gruvan i konkurs. Våren 2008 larmades länsstyrelsen om enormt stora utsläpp av zink från gruvområdet. Gruvan hade tillstånd att släppa ut 500 kilogram zink årligen, som mest läckte det ut 200 kilo per dygn. Ett försök att starta upp verksamheten i ny regi ledde till en ny konkurs 2012.

Sedan dess har de akuta miljöriskerna hanterats genom en ständigt pågående rening av vattnet som rinner från gruvområdet. Det finns ständigt personal på plats för att övervaka vattenreningen. Kostnaden för detta beräknas i nuläget till 800 000 kronor i månaden. Under tiden har också utredningar gjort för att komma fram till hur en mer varaktig uppstädning ska ske. Det är utifrån dessa underlag som Mark- och miljödomstolen nu tagit beslut om vad som behöver göras.

Sanering blir kostsam

Det alternativ som enligt domstolens bedömning är det bästa innebär en rad mycket omfattande åtgärder. Hela dagbrottet måste fyllas igen och tätas så att så lite syre som möjligt kommer åt det metallhaltiga mineralet. Material som kan läcka metall måste städas bort från industriområdet. Stora områden måste behandlas med kalk för att motverka läckag. Dammar måste rivas och diken grävas. Även med dessa åtgärder kommer det enligt domen att krävas vattenrening under 25 år efter det att städningen genomförts. Totalt beräknas kostnaderna till 230 miljoner kronor, även om domstolen konstaterar att den summan kan visa sig bli både lägre och högre under det fortsatta arbetet.

Förutom Blaikenanläggningen drev Scanmining även en mindre gruva i Svärtträsk några mil söderut. Där pågår redan ett arbete för att förhindra utsläpp. Kostnaden för detta arbete är beräknad till 70 miljoner kronor.

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: