I duggregnet på havsremsan strax utanför Vaxholms fästning har Ulf Larsson, docent i systemekologi och Sture Hansson, professor i detsamma stannat till för dagens sjätte provtagning. Under morgonen har de rest längs med Stockholms Östersjökust och tagit prover vid kontrollpunkter med start utanför Lidingö. Målet för dagen är att hinna med 20 olika kontrollstationer.

Varje sommar sedan år 2001 genomför forskare från Stockholms universitet detta provtagningsprogram, på nästan 200 olika platser i Svealands skärgård. Syftet är att mäta vattenkvaliteten vid kusterna och arbetet sker på bekostnad av Svealands kustvattenvårdsförbund.