Tiamin är essentiellt för fåglar och andra ryggradsdjur. I den levande cellen fungerar dess fosforylerade form som kofaktor för flera livsnödvändiga enzymer. Tiamin är också nödvändigt för nervernas funktion.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/734635?programid=412

http://www.di.se/artiklar/2015/2/26/manniskor-far-faglar-bli-ko-ko/?flik=senaste

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19597145

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bi401618y?src=recsys&journalCode=bichaw

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2715476/

http://wdin.blogspot.se/2009/07/top-stories-bird-population-declines-in.html

Lennart_Balk-Foto-Per-Ake-Hagerroth-300x213

Tiaminbrist påvisades i ägg, lever och hjärna i form av sänkta tiaminkoncentrationer, samt i lever och hjärna i form av sänkta aktiviteter hos de tiaminberoende enzymerna. I lever och hjärna uppmättes även en förhöjd andel av dessa enzymer där kofaktorn tiamin saknades. Dessutom visade forskarna att förlamade individer kunde botas genom behandling med tiamin.

Överdödligheten och den höga förekomsten av misslyckad häckning är delar i ett tiaminbristsyndrom, som högst sannolikt har bidragit starkt till minskningarna hos många fågelpopulationer under de senaste decennierna. Författarna påpekar också att även måttlig tiaminbrist ger upphov till allvarliga effekter, såsom svält, avvikande beteende, sänkt immunförsvar, och fortplantningsproblem. Det faktum att tiaminbrist förekommer hos många olika fågelarter ökar sannolikheten att även andra djurklasser kan vara drabbade på motsvarande vis.

Mer information:

Lennart Balk, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet, tfn 08-6747721, 073-6923468, e-post lennart.balk@itm.su.se.