Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Regeringen hemligstämplar alla dokument kring Vattenfalls brunkolsförsäljning


Orimligt, menar Gre­en­pe­a­ce. 

Källa

I juli gav den rödgröna re­ge­ring­en klar­tec­ken åt Vat­ten­fall att sälja hela sin tyska brun­kols­verk­sam­het till det tjeckiska bolaget EPH och dess fi­nan­si­el­la partner PPF In­vest­ments.

Gre­en­pe­a­ce som länge motsatt sig en affär och hellre vill se en utfasning av brun­kols­verk­sam­he­ten, begärde i samband med detta ut samtliga re­ge­rings­hand­ling­ar gällande för­sälj­ning­en.

Men några dokument blev det inte. I svaret från Nä­rings­de­par­te­men­tet, som Su­permil­jö­blog­gen tagit del av, står bland annat:

De allmänna hand­ling­ar som förvaras i Nä­rings­de­par­te­men­tet och som motsvarar din begäran in­ne­hål­ler i sin helhet uppgifter om enskilds affärs- och drifts­för­hål­lan­den som, om de röjs, kan antas leda till skada för den enskilde. (…) Hand­ling­ar­na kan därför inte lämnas ut.

Jag finner det för­vå­nan­de. Det verkar ganska orimligt att alla dokument i ärendet ”in­ne­hål­ler i sin helhet uppgifter om enskilds affärs- och drifts­för­hål­lan­den som, om de röjs, kan antas leda till skada för den enskilde” som det heter i svaret, säger Dima Litvinov på Gre­en­pe­a­ce, i en kommentar till Ener­gi­mark­na­den.

Bildresultat för Brunkol
Brunkol, även känd som lignit, är en typ av den sedimentära bergarten och det fossila bränslet kol.Brunkol uppstår genom fossilisering av organiskt material, främst växtdelar.

Brunkol – Wikipedia

ikipedia.org/wiki/Brunkol

Anders Hellberg

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on augusti 12, 2016 by in Hållbara vatten, Sveriges sämsta ide Svensk vattenkraft, Uncategorized, Vattenfall and tagged , .
%d bloggare gillar detta: