Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Miljögifter ligger kvar i Landsortsdjupet


Östersjöns botten innehåller fortfarande höga halter av organiska miljögifter som har varit förbjudna i över 40 år. Med höga halter av DDT och klordan är Landsortsdjupet inget undantag.

Källa

2482323733

mätningar. SGU har mätt halter av miljögifter i havsbottnen på 16 mätstationer från Västerhavet till norra Bottenviken, bland annat i Kosterhavets Nationalpark i Bohuslän.

 

Enligt en rapport från Sveriges geologiska undersökningar, SGU, har halterna av miljögifter i Östersjöns botten i princip stått still det senaste decenniet.

I mätningar som har gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket mellan 2003 och 2014 har halterna av vissa ämnen sjunkit, men de flesta har inte märkbart förändrats. Några ämnen har till och med ökat.

Enligt rapporten kan detta bero på att det fortfarande finns aktiva utsläppskällor.

– Att halterna inte minskar kan dels bero på att det tillverkas oavsiktligt när man tillverkar andra ämnen. Det kan också bero på att det tillverkats tidigare och att det ligger kvar på land eller i sediment och sprider sig därifrån, säger Sarah Josefsson, som tillsammans med Anna Apler har författat SGU:s rapport.

En av mätpunkterna i undersökningen är Landsortsdjupet, där ”väldigt höga” nivåer av just DDT och klordan uppmättes.

– De organiska föroreningarna är högst i det här området och i södra Östersjön. Jämför man med de provtagningsplatser i närheten så ligger Landsortsdjupet högt men ändå i nivå med de andra.

Även i Landsortsdjupets närområde torde giftnivåerna vara likvärdiga, enligt Josefsson. Och nivåer i havsbotten brukar återspeglas i djuren.

En förbättring har trots allt kunnat ses sedan förbuden infördes på 1970-talet. Populationerna av säl och havsörn har till exempel växt.

Men återhämtningen tar tid. Bland annat eftersom Östersjön inte har ett lika ombytligt vatten som mer öppna hav.

Mätningarna i Landsortsdjupet visade också höga halter av metallerna koppar, zink och kadmium. Ett av de sju proverna från Landsortsdjupet stack ut på ett sätt som inget annat prov i Östersjömätningarna; metallnivåerna sköt i höjden med tio gånger högre halter än övriga prover på samma ställe.

– Landsortsdjupet är det enda stället som har ett så här avvikande prov. Därför har vi redovisat det separat i rapporten. Den enda hypotes vi har är att det beror på att det är en dumpningsplats.

På grund av sitt 459 meter djupa vatten – Östersjöns största djup – har Landsortsdjupet använts som dumpningsplats för ammunition och radioaktivt avfall. Det kan ha haft en inverkan på metallproverna.

Men Sarah Josefsson tycker inte att en sanering av Landsortsdjupet är något som bör prioriteras. Insatser bör inrikta sig på att hitta lättillgängliga källor och stoppa dem.

– Man borde ta de lägst hängande frukterna först. Områden som ligger längre ner, där det finns mindre djur, dem kan man avvakta med.

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on juli 28, 2016 by in Östersjöländer, Östersjön, DDT, flamskyddsmedel, Uncategorized and tagged , , , , .
%d bloggare gillar detta: