Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Våra myndigheter måste ta ställning för Bottenviken


INSÄNDARE För ett fortsatt kärnkraftsfritt Bottenviken krävs att fler aktörer än miljörörelsen och tolv medvetna kommuner agerar, skriver Erik Danielsson i sin insändare.

Källa

När det gäller att värna Bottenviken, dess livsmiljö, kuster och skärgårdar, mot hotet från ett planerat kärnkraftverk på finska sidan är det märkligt tyst från våra myndigheter. Lokaliseringen är ju nära och i utsatt läge. Inte mer än cirka 15 mil öppet vatten skiljer norra Västerbottenskusten från platsen på Hanhikiviudden utanför Pyhäjoki.

Bottenvikens ekosystem står redan inför en kraftig miljöstress på grund av klimatförändring, uppvärmning och förorenande utsläpp. Bottenviken med sin begränsande vattenomsättning skulle få svårt att klara den ytterligare belastning och påverkan som blir följden av att en eller flera kärnreaktorer med tillhörande lagring av radioaktivt avfall skulle bli verklighet i Österbottens norra skärgård.

I dag utgörs motståndet främst av den ideella miljörörelsen i form av Nätverket för ett kärnkraftsfritt Bottenviken. Till det kommer minst tolv kommuner efter Norrlandskusten som på olika sätt sagt nej till kärnkraftsplanerna. Däribland Robertsfors och Skellefteå. Kommunerna är med sitt motstånd vägledande för den offentliga sektorn. Ett uttalat motstånd även från våra regionala myndigheter skulle visa på en samlad motvilja från svensk sida.

Myndigheten med det övergripande ansvaret för vårt strålskydd i länet är Länsstyrelsen. Den har hittills valt att inte ta ställning till Fennoviomas nukleära planer. Det är märkligt med tanke på den samlade kompetens som uppenbarligen finns inom organisationen. Länsstyrelsen skulle kunna påtala ett närliggande kärnkraftverks påverkan på Bottenvikens ekosystem redan vid så kallad normal drift. Landshövding Magdalena Andersson, som hittills beslutat enrådigt i frågan, verkar dock inte ha tagit frågan på tillräckligt allvar.

Än är inte sista ordet sagt, men det är bråttom för våra myndigheter att agera. De kan överklaga ett nyligen taget finskt beslut om miljötillstånd för kärnkraftsbygget samt upptagning av havsvatten för dess reaktorkylning på Hanhikiviudden. Besvären kan inlämnas till Regionförvaltningsverket i norra Finland.

För ett fortsatt kärnkraftsfritt Bottenviken krävs att fler aktörer än miljörörelsen och tolv medvetna kommuner agerar.

Erik Danielsson, Umeå, kontaktperson för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: