Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Övergödningen ökar när fiskodlingar växer


 

DN 2013

Foto: Linda Forsell
En insändare i DN för tre år sedan. Det mesta i artikeln är lika aktuellt idag.
Detta publicerades på Bevara Världsarvet Höga Kusten sida på Facebook i juli 2013.

Läget 2016 i korthet: Vid Nätrafjärden utanför Köpmanholmen vid Höga Kusten har man nu, flyttat på en anläggning som nu har sättfisk, startat en ny, och ska använda den som funnits i 28 år som vinterförvaring av regnbåge.
Miljöprövningsdelegationens beslut, Mark- och miljödomstolens dom har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen, där en dom förhoppningsvis kommer i början av 2017.  Två andra odlingsenheter, Mjältösundet och Omnefjärden har också överklagats.

Från Dagens Nyheter i juli 2013:
Problemen med övergödning och bottendöd i Östersjön riskerar att förvärras. I världs­arvet Höga kusten planeras nu för större fisk­odlingar, som skulle innebära ökade utsläpp av kväve och fosfor. Samtidigt påverkas närmiljön och boende i området har tröttnat på att inte längre kunna bada.

Algblomningen har blivit ett säkert sommartecken i Sverige. I grönbruna sjok sprider den ut sig som en slöja över Östersjön. På botten finns desto mindre liv.

2007 enades Östersjöländerna om en gemensam plan för att rädda­ havet. Men inget av länderna når upp till målen. Övergödningen beror på ökande mängder fosfor och kväve – samma ämnen som blir slaggprodukter vid fiskodling i ­öppna nätkassar.

I dag finns fyra större fiskodlingar utanför Västernorrlands kust, som tillsammans står för produktionen av 2 300 ton fisk varje år.

– Det är verkligen inte försumbart. Jag har sett hur man får syrefria bottnar under kassarna, säger Hans Kautsky, marinekolog vid Stockholms universitet.

Läs hela artikeln  i Dagens Nyheter HÄR

 

About tipota15

Jag heter Lena Hjärpne, född och uppvuxen i Stockholm. Är gift och har vuxna barn. Vi har sommarhus vid Höga Kusten där vi bor stor del av sommaren. Jag är engagerad i föreningen Rädda Höga Kusten som arbetar för att fiskodlingar i öppna kassar, med den miljöförstöring det innebär, ska upphöra och att modernare teknik, slutna system på land, ska användas.

2 comments on “Övergödningen ökar när fiskodlingar växer

 1. tipota15
  juli 14, 2016

  Eftersom det är jag som ligger på mage för att greppa en näve grönslick till DN:s fotograf känns det frestande att kommentera artikeln utifrån det läge som råder idag!

  Framför allt Rädda Höga Kusten har från sin start i maj 2013 via överklaganden fört alla tre stora odlingar utanför centrala delen av Höga Kusten igenom alla instanser upp till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) för prövning. Inte som förening dock utan som enskilda sakägare. Vi blir inte ”myndiga” förrän i januari 2017 då vi fyller tre år!

  Stor insats i den processen har följande också utfört: Bl.a. Örnsköldsviks kommun, Havs- och vattenmyndigheten, Svenska naturskyddsföreningen, Nätra fiskevårdsförening Sportfiskarna och Älvräddarna!

  Det mycket intressanta inför synen och förhandlingarna 11-13 /10 denna höst är att Havs- och vattenmyndigheten är remissinstans för MMÖD i alla tre målen. Dokumenten är redan skrivna! Väljer att redogöra för enbart några punkter!

  1. De hänvisar mycket bestämt till EU-domen från 1/7 2015. Innebörden i den är att Sverige inte i fortsättningen får övergöda sina vatten. ”Fiskodling i öppna kassar med direktutsläpp av betydande mängder näringsämnen till en vattenförekomst som har måttlig respektive otillfredsställande status på grund av övergödning, kan inte tillåtas.”

  2. HoV konstaterar att Ålands Fiskföräldling AB har använt bruttokvantiteter för fosfor när de beräknat sitt eget utsläpp. Nettomängder skall jämföras mot varandra enligt SMHI:s vatteewebb! Inga räkneexempel är angivna i deras dokument. Avsikten är nog att vederlägga de manipulerade procentsatser som Ålandsfisk AB har redovisat för alla sina tre odlingar vid förhandlingen i oktober.

  Men RHK har sedan lång tid tillbaka beräknat det verkliga förhållandet. Ålandsfiskförädling AB tillsammans med Pelagia anger att fiskodlingen i Mjältöfjärden ökar fosforhalten med 0,2 %. Utifrån SMHI:s vattenwebb är möjligt att jämföra samtliga nettoutsläpp i recipienten mot fisodlingens nettoutsläpp. Då blir bedrägeriet uppenbart! Fiskodlingens bidrag till den totala fosformängden blir då en ökning till 180 % på årsbasis. Beräknas ökningen under de tre månader när vattentemperaturen är som gynnsammast för både växtlighet och fisktillväxt blir
  ökningen 545 %.

  Denna enorma ökning av fosformängden är orsaken till omfattningen av allvarligt övergödda stränder. Jag påstår att vi totalt har betydligt över 100 km övergödda stränder i vårt område i Örnsköldsviks och Kramfors kommuner. Olof Karlsson med Pelagia i knäet medger bara en ”sediment-påverkan på 100 meter räknat från kassodlingens centrum”.

  Inte att förvånas över att förstahandsyrkandet från HoV är att fiskodlingarna utanför Höga Kusten omedelbart skall upphöra!

  Med vänlig hälsning!
  Nils-Erik Vigren för Rädda Höga Kusten

  Gilla

 2. Pingback: Vi har alltid behövt Östersjön. Nu behöver Östersjön oss. | SAVE THE BALTIC

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: