Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Voxnan med vattendrag får fiskeplan


Voxnan

Fiskemöjligheterna är mycket goda i Ljusdals kommun. Det finns åtta fiskevårdsområden där man arbetar med att utveckla fiskemöjligheterna och skapa goda förutsättningar för fritidsfiskare. Här börjar Nordens sydligaste vildmark med Hamra Nationalpark. Det finns dessutom 28 naturreservat. I sjöar och tjärnar finns goda bestånd av all sorts fisk.

Efter arbetet med en fiskeplan för Ljusnans tillrinningsområde går i år arbetet vidare med Voxnan med tillrinnande vattendrag.

Arbetet är i detta fall ett gemensamt Ljusnan/Voxnan-projekt tillsammans med Bollnäs och Ovanåkers kommuner.

För Ljusdals kommuns del bedöms det att cirka 35 vattendrag med en sammanlagd längd av 25 mil samt 70 sjöar inventeras och planläggs innan beräknat projektet är slut vid utgången av 2017. Då är cirka 90 procent av Ljusdals kommuns yta planlagd för vatten- och fiskevårdande åtgärder.

Arbetet ligger numera inom kommunens miljöfunktion där projektledare liksom tidigare är Peter Hallgren (bilden).

Sedan år 2012 har Ljusdals kommun arbetat med att kartlägga kommunens vattendrag i syfte att ta fram underlag för vatten- och fiskevårdande åtgärder. Fokus i arbetet har legat på att lokalisera var mänsklig påverkan som till exempel rensningar, onaturliga vandringshinder och vattenkraft har haft negativa konsekvenser för fisk och annan vattenbunden fauna.

Underlaget är förutom för fiskevård också mycket värdefullt inför kommande arbeten mot EU:s vattendirektiv och våra miljömål.

Det finns en färdig restaureringsplan för Ljusnans tillrinningsområde klar i väntan på antagande. Planen, som ska kompletterats med en prioriteringslista med kostnadsuppskattningar, innebär att det finns stora möjligheter att söka och få fram pengar för det som behöver göras.

Som exempel kan nämnas att de restaureringsåtgärder, som i några vattendrag genomförts parallellt med kartläggningarna, helt finansierats av havs- och vattenmyndigheten och genom så kallade vattenavgiftsmedel.

Källa:  Havs och vattenmyndighetn, Ljusdals kommun, ljusdal.se, publicerat den 10 maj 2016

About tipota15

Jag heter Lena Hjärpne, född och uppvuxen i Stockholm. Är gift och har vuxna barn. Vi har sommarhus vid Höga Kusten där vi bor stor del av sommaren. Jag är engagerad i föreningen Rädda Höga Kusten som arbetar för att fiskodlingar i öppna kassar, med den miljöförstöring det innebär, ska upphöra och att modernare teknik, slutna system på land, ska användas.

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: