Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Diatoms/Kiselalger


Diatoms/Kiselalger

https://savethebaltic.wordpress.com/diatomskiselalger/

https://savethebaltic.wordpress.com/category/kiselalger/

Dissolved silicon plays a major role in the food web by diatoms. These require dissolved silicon to build their
shell. Diatoms are a very important and popular food for zooplankton, which in turn serves as food for
fish. The diatoms that do not get eaten quickly drops to the bottom when they die. There, they become food for ground living animals, which in turn are eaten by fish. Dissolved silicon formed by weathering of different rock types.
Water and organic acids are essential for weathering. The highest silicon levels in Sweden are found in the northern forest rivers. How silicon looks like in the rest of the world, I hope that through this group can find out. I also hope that we can find out what role the silicon for example, coral reefs and fish of the sea.

 

Löst kisel spelar en stor roll i näringsväven genom kiselalgerna. Dessa behöver löst kisel för att bygga upp sina
skal. Kiselalgerna är en mycket viktig och populär föda för djurplankton vilka i sin tur fungerar som föda för
fisk. De kiselalger som inte blir uppätna sjunker snabbt till botten när de dör. Där blir de föda för bottenlevande
djur som i sin tur äts av fiskar. Löst kisel bildas genom vittring av olika bergarter.
Vatten och organiska syror är en förutsättning för vittring. De högsta kiselhalterna i Sverige återfinns i de norrländska skogsälvarna. Hur kisel ser ut i övriga världens hoppas jag att vi genom denna grupp kan ta reda på. Jag hoppas även att vi kan få reda på vilken roll kisel har för exempelvis korallrev och fiskarna i havet.

HU20062kisel

http://westerndiatoms.colorado.edu/genera

 

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on april 19, 2016 by in Diatoms, Kiselalger, Uncategorized and tagged , , .
%d bloggare gillar detta: