Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Dyr nota för att miljösäkra Blaikengruvan


När efterbehandlingen av gruvan kommer att påbörjas är inte helt klart. Först måste det klargöras vem som ska ta över arbetet. Hela arbetet kan ta upp till fyra år och då kommer fortsatt rening av vattnet pågå längre än så.

När efterbehandlingen av gruvan kommer att påbörjas är inte helt klart. Först måste det klargöras vem som ska ta över arbetet. Hela arbetet kan ta upp till fyra år och då kommer fortsatt rening av vattnet pågå längre än så.

SORSELE. Nu har en efterbehandlingsplan tagits fram för Blaikengruvan. Det är ett stort och omfattande arbete att stoppa gruvan från att ge ifrån sig miljögifter och det kommer att kosta skattebetalarna minst 140 miljoner kronor.

VK har tidigare berättat om Blaikengruvan, både om reningen av vatten som kontinuerligt måste ske och även om de miljögifter som läckt ut från gruvan.

Gruvan, som försatts i konkurs, har under flera år tickat pengar på grund av vattenreningen.

Nu har förslag på en efterbehandlingsplan lämnats in till Mark- och miljödomstolen. Det betyder att det omfattande arbetet med att försöka få gruvan att sluta ge ifrån sig miljögifter snart kan påbörjas – om efterbehandlingsplanen godkänns.

I efterbehandlingsplanen har konkursboet, med hjälp av tekniska experter, kommit med flera alternativa lösningar för att efterbehandla gruvan.

I stora drag handlar det om att täcka gruvavfallet för att syre inte ska lä cka in. Det är just syre som är det stora problemet. När sulfidmineralen, som finns i deponier intill och i gruvan, kommer i kontakt med syre och vatten startas en kemisk reaktion så att materialet vittrar och släpper ifrån sig metaller. Materialet fortsätter vittra i hundratals till tusentals år.

– Det finns gott om exempel på gruvor från gamla romartiden som fortfarande läcker metaller efter flera tusen år, säger Erik Karlsson, teknisk expert på Golder Associates AB som tagit fram efterbehandlingsplanen.

Konkursboet har konstaterat att en efterbehandling måste ske. Det finns fem olika alternativ, men konkursboet har föreslagit ett alternativ som det bästa. Eftersom konkursboet i princip inte har några pengar kvar så kommer notan, beräknad till minst 143 miljoner kronor, att läggas på staten och därmed skattebetalarna.

Även om arbetet att täcka gruvan lyckas finns en risk att det fortfarande kan läcka ut miljögifter om syre på något sätt kommer in. Inget efterbehandlingsalternativ kan till 100 procent säkerställa att metaller inte läcker ut.

– Det finns alltid en risk och man kan behöva göra korrigerande åtgärder i efterhand. Det är egentligen som vilket byggprojekt som helst, det händer alltid någonting oväntat under genomförandet. Enligt vår bedömning så vet vi att det alternativ vi rekommenderat fungerar om det är korrekt utfört. Sen går det även att korrigera på ett lättare sätt om det skulle bli ett läckage, säger Erik Karlsson.

Ungefär 30 till 40 gruvor i Sverige har efterbehandlats de senaste 30 åren. Det är främst sulfidmalmsgruvor som behöver efterbehandlas. Järnmalmsgruvor har vanligtvis inte samma miljöproblematik.

När efterbehandlingsmetod valts kommer en mer detaljerad plan att tas fram.

När efterbehandlingen påbörjas kommer den att kontrolleras av Länsstyrelsen i Västerbotten. Troligtvis kommer SGU, Statens Geologiska Undersökning, att upphandla entreprenad att utföra efterbehandlingen av gruvan, men det är ännu inte klart.

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on april 14, 2016 by in Blaiken gruvan, gruvboom, Gruvor, Nickelgruvan, Uncategorized and tagged , , .
%d bloggare gillar detta: