Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Öppet brev till Sveriges energiminister Ibrahim Baylan


Vädjan till energiminister Ibrahim Baylan: Hjälp oss bevara Bottenviken fritt från kärnkraft!Det finska företaget Fennovoima har långt gångna planer på att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki kommun vid Bottenvikens östra strand – mindre än 15 mil från den svenska kusten.

 

Fennovoima ägs till 34% av Rysslands helstatliga kärnenergi- och kärnvapenkoncern Rosatom,  vilka även ska leverera anläggningen, allt enligt det omfattande konceptet ”build, own, operate” (BOO). Rosatom ska därtill tillhandahålla kärnbränsle i minst tio år, samt stå för en betydande del av finansieringen.

 

Om den finsk-ryska reaktorn i Pyhäjoki byggs, så går vi i Bottenviksregionen en mycket oviss framtid tillmötes, både vad gäller säkerhet och miljö:

 

Samtidigt som Putin-regimens Rosatom etablerar sig vid Bottenvikens östra strand, så finns det starka krafter här, på den västra sidan, som arbetar för att Sverige ska närma sig NATO. Om så sker, om båda dessa parallella utvecklingsscenarier tillåts bli verklighet, då lämnar denna nordliga landsända sin idag närmast unika stabilitet – och går ut på säkerhetspolitisk svagis.

 

Efter olyckorna i Tjernobyl och Fukushima kan ingen ha undgått att bli djupt medveten om att kärnkraft för med sig risk för stor miljökatastrof; Det oförutsedda kan ske och den mänskliga faktorn går aldrig helt att bygga bort.

 

Men även om det värsta inte inträffar, så innebär etableringen av ett kärnkraftverk en enorm miljöstress också vid sk normal drift, pga utsläpp av lågradioaktiva ämnen och stora mängder uppvärmt kylvatten.

 

Fennovoima hävdar att utsläppen ligger under de idag gällande gränsvärdena, men svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) framförde, i samband med MKB-förfarandet 2014, kritik, då de konstaterar att utsläppen under normaldrift förväntas bli högre än från befintliga reaktorer i Finland. Man skriver: ”SSM är förvånad över denna tillsynes låga ambitionsnivå och ifrågasätter om det är förenligt med tillämpningen av bästa möjliga teknik (BAT) för att begränsa utsläppen enligt artikel 3, punkt 3 i Helsingforskonventionen.”  Fennovoimas ”låga ambitionsnivå”!

 

De enorma mängderna kylvatten som krävs för att kyla reaktor och mellanlager, medför en kraftig uppvärmning av havsvattnet. Två tredjedelar av anläggningens totala värmeeffekt spolas ut via kylvattnet, dvs att 2000 MW kommer att värma Bottenviken! Vilken påverkan detta storskaliga miljöexperiment kan komma att få på vårt lilla innanhavs ekosystem, det ser vi kanske inte ett tydligt facit på förrän om flera årtionden.

 

Och Fennovoima satsar på denna föråldrade, dyra och farliga energiteknik – nu! I en tid när de förnybara och miljövänliga energilösningarna går från klarhet till klarhet; Den tekniska utvecklingen sker i ett tempo som få kunde förutse för några år sedan, och den förnybara elens kostnader sjunker stadigt.

 

Finska strålsäkerhetsmyndighetens Erkki Ilus skriver i sin doktorsavhandling (STUK A-238, s344) att: ”/../ när man väljer områden för ev. kompletterande kärnkraftverk, så är en ståndpunkt att koncentrera alla utsläpp till tidigare belastade områden och därigenom skydda jungfruliga områden (”save virgin areas”) Ett mjukt alternativ för den marina miljön vore onekligen att utnyttja de ”huge amount of waste heat” på land, exv. för fjärrvärme.”

 

Bottenviken är sannerligen ett ”jungfruligt område”väl värt att skydda.

 

Vi är många, många – privatpersoner, politiker, forskare och organisationer – som oroar oss över de oacceptabla miljö- och säkerhetsrisker som följer med en finsk-rysk kärnkraftsetablering vid vårt sköra, lilla innanhav. Denna oro manifesterar sig på flera olika sätt, inte minst via de, till dags dato,  11 Norrlandskommuner som tydligt sagt Nej till kärnkraft vid Bottenviken: Övertorneå, Kalix, Överkalix, Boden, Piteå, Skellefteå, Robertsfors, Örnsköldsvik. Härnösand, Timrå och Sundsvall.

 

De finsk-ryska kärnkraftsplanerna är långt framskridna – men än finns tid att agera! Företaget Fennovoimas ansökan om byggnadstillstånd för reaktor Hanhikivi 1 har ännu inte avgjorts, och den finska regeringen väntas ta beslut i frågan tidigast i slutet av 2017.

 

Bottenviken är Sveriges och Finlands gemensamma innanhav, och därmed en angelägenhet och ett ansvar för allmänhet och politiker på båda sidor.

 

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken vädjar härmed till dig, energiminister Ibrahim Baylan, att med kraft verka för att ömtåliga Bottenviken bevaras fritt från kärnkraft.

 

 

 

 

 

Vänligen,

 

 

 

Elisabeth Holmström, Robertsfors

nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

 

Erik Danielsson, Umeå

nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

 

Seiko Matsuda, Boliden

nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

 

Mattias Nilsson, Umeå

Jordens Vänner i Umeå

 

Susanne Hoffman, Umeå

Styrelseled. Naturskyddsföreningen i Umeå.

 

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on mars 16, 2016 by in Kärnkraftverk, Uncategorized and tagged , , , .
%d bloggare gillar detta: