Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Statlig rapport från Ströms Vattudal klar: Vilda fiskar smittade av njursjukdom


Fiskar i vilda bestånd har smittats av njursjukdomen BKD, visar prover som tagits i vattenområden där smittan tidigare konstaterats i kassodlingar.

980

https://savethebaltic.wordpress.com/category/bkd/

https://savethebaltic.wordpress.com/category/fiskodling/

Det framgår i slutredovisningen av ett projekt där Satens veterinärmedicinska anstalt, SVA, försökt ta reda på om BKD-smitta kan överföras mellan odlade och vilda bestånd i ett vattenområde.

Fiskar från sju olika provtagningsplatser i Ströms Vattudal har undersökts.

Av 149 analyserade prover hade tio fiskar smittats med BKD. De flesta var harrar, en öring samt en röding fanns också bland de smittade.

Den smittade rödingen kommer från Kvarnbergsvattnet, vilket ligger uppströms från en kassodling som haft konstaterad BKD-smitta. Den smittade rödingen bekräftas av båda metoderna som använts i testet. Hur smittan spridits uppströms är däremot oklart.

Nedströms kassodlingen hade 10 procent av de analyserade fiskarna, nio stycken, utsatts för smitta vilket en av metoderna i testet bekräftade. Det var harr och sik, som bedöms vara mindre känsliga, och eventuellt hade sjukdomen avklingat.

”Vi kan inte dra några slutsatser om var smittan först uppträdde, hos vildfisk eller i odlingen. Därmed vet vi inte om BKD spridits till eller från vildfisken”.

Det konstaterar Charlotte Axén i rapporten. Hon är projektansvarig vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Sommaren 2014 slaktades all smittad fisk i en odlingskasse i Gärdnäs, Ströms Vattudal, på grund av att njursjukdomen upptäcktes i kassen. Då bedömde SVA risken som spridning till vild fisk som liten.

Läs mer: All fisk i smittad kasse slaktades

Efter de här provtagningarna är bedömningen att vilda fiskar som testats positiva för smitta med endast en av metoderna ändå har kommit i kontakt med smittämnet. Detta är ett varningstecken som bör uppmärksammas.

”Studien visar att vi har fortsatt möjlighet att kontrollera BKD-situationen i vattendraget. Det är av största vikt att övervakningen fortsätter”, framgår det vidare av rapporten.

Känsligheten mellan olika fisksorter varierar. Lax och röding räknas som mest känsliga och vid stress kan dödligheten i en odling uppgå till 80 procent. Öring räknas som måttligt känslig, regnbåge som mindre känslig medan det är osäkert hur känsliga sik och harr är.

Eftersom sjukdomsförloppet är smygande så kan smittan vara ordentligt etablerad innan det sker ett utbrott.

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: