Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Viktigt prejudikat för framtida gruvnäringar


Seger! Högsta förvaltningsdomstolen kom alldeles nyss med dom angående Tasmans bearbetningskoncession. Detta innebär att bolaget saknar bearbetningskoncession enligt minerallagen för att man inte först gjort en prövning enligt Natura 2000-reglerna i miljöbalken. Viktigt prejudikat i liknande ärenden dessutom!

Tasman Metals genomförde provborrningar bland annat under 2013, det har gjorts provborrningar sedan 2009.

Gruvbolag tappar tillståndet

Domstol upphäver regeringsbeslut

Hur den planerade gruvan i Norra Kärr påverkar kommer att påverka omgivningen och Vättern är en omstridd fråga. Nu drar Högsta förvaltningsdomstolen in Tasman Metals tillstånd.

När regeringen beslutade att gruvbolaget Tasman Metals skulle få bearbetningskoncession, det vill säga ensamrätt att utvinna sällsynta jordartsmineraler i Norra Kärr, så överklagades det beslutet av miljöorganisationer och privatpersoner.

Bakgrunden är bland annat att den planerade gruvan ligger nära ett så kallat Natura 2000-område. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen upphävt regeringsbeslutet just på grund av närheten till känsliga naturområden. Främsta orsaken är att det inte är utrett hur de anläggningar som krävs runt själva gruvan kommer att påverkas. De exempel som domstolen nämner är de sandmagasin och klarningsdammar som kommer att behövas.

I förra veckan drog gruvbolaget tillbaka sin ansökan om att få förlänga tillståndet för provborrning. När kommunstyrelsen skulle yttra sig i oktober om samma ansökan sade en oenig kommunstyrelse nej till fortsatt undersökningstillstånd. Planerna på gruva har mått kritik från både politiskt håll och från privatpersoner.

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on februari 22, 2016 by in gruvboom, Gruvor, Rädda Vättern, Uncategorized, Vättern and tagged , .
%d bloggare gillar detta: