Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Kiselalger i vattendrag


Enligt EU:s vattendirektiv måste medlemsländer göra mätningar i sjöar och vattendrag för att bedöma statusen. Vilka kiselalger (påväxtalger) som finns i ett vattendrag beror på hur vattenkvaliteten är och påverkan ser ut. Filmen från Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt visar hur undersökningen går till och vad man kan använda resultaten till.

Ramdirektivet för vatten och svensk vattenförvaltning

EU:s ramdirektiv för vatten ”vattendirektivet” syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Hälften av våra vatten uppfyller inte god vattenstatus enligt EU:s vattendirektiv. Det finns mycket kvar att förbättra visar vattenmyndigheternas kartläggning av alla svenska vatten.

EU ställer krav på bra vattenkvalitet. Alla länder i Europa arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som styrs av ramdirektivet för vatten. Landets fem vattenmyndigheter har kartlagt alla svenska vatten och sett att miljön inte alltid är så bra.

– Inom vattenförvaltningen finns idag god kunskap om vilka åtgärder som behöver sättas in och var någonstans. Åtgärdsarbete för bättre vatten behöver ske på flera plan, både nationellt, regionalt och lokalt.

Du kan gå in på VISS – Vatteninformationssystem Sverige för att se hur ett vatten mår och vilka åtgärder kan behövas för att förbättra vattenkvalitén i de vatten som inte uppnår god status nu.

Samråd i full gång!

Just nu pågår samråd om vattenmyndigheternas Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för åren 2015-2021.

Det är viktigt att vi får veta om Förslagen till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram ger dig den information som behövs för ditt vattenarbete inom din organisation under 2015-2021.

Dessutom finns det i början på dokumenten frågor som Vattenmyndigheten särskilt gärna vill ha svar på. Vi ser gärna att förslag till förändringar motiveras.

Vi välkomnar synpunkter och kompletterande information från alla. För att underlätta omhändertagandet av synpunkter vill vi att svaret skickas i digitalt textformat tillvattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se (Norra Östersjön). Vänligen ange ärendets diarienummer 537-5058-14 i e-postmeddelandets ämnesrad.

Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast den 30 april 2015. Mer information finns på Vattenmyndigheternas hemsida.

k4_pcb-anreicherung-marin-nkette_e_en

Läs även

3 st frågor inför den Nationella Vattenbrukskonferansen.

Sign

Bror Högbom Diatoms RHC

About Bror Högbom

Är en lugn man i sina bästa dagar. Tycker om allt inom skapande så som konst, uppfinningar och musik. Driver även frågan om Kiselbristen i Östersjön på Save The Baltic-Water for Life:s blogg. Kisel ( tiamin) är en hörnsten för Östersjön. Är producent för Save The Baltics nystartade webb-TV. https://savethebaltic.wordpress.com/2016/07/29/nu-har-svaret-kommit-kiselalger-innehaller-bl-a-kolhydrater-protein-oljor-fett-vitaminer-bland-annat-vitamin-b12-och-thiamin-b1-vitamin/

One comment on “Kiselalger i vattendrag

  1. Pingback: Jelka-Rimakåbbå | SAVE THE BALTIC

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: