Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

HaV satsar på 32 nya åtgärder för havsmiljön: ”Vi sätter i gång arbetet direkt”


HaV satsar på 32 nya åtgärder för havsmiljön: "Vi sätter i gång arbetet direkt"

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med Sverige första åtgärdsprogram för havsmiljön. Det innehåller 32 åtgärder som rör allt från strandstädning, fredningsområden för fisk till att utreda varför ämnen som TBT ökar trots förbud mot miljöfarliga båtfärger.

Det behövs flera nya åtgärder för att rädda havet, och inte bara i havet utan även på land. Sverige kan inte lösa problemen på egen hand, det krävs samarbete och dialog med andra länder – kring Östersjön och Västerhavet, säger utredaren Ylva Engwall.

Enligt EU:s havsmiljödirektiv ska Europas havsområden ha en god miljöstatus år 2020, något som medlemsländerna förbundit sig att genomföra. För Sveriges del handlar det om delar av Östersjön och om Västerhavet. 2012 presenterade HaV en rapport som visade på problem i alla Sveriges havsområden.

Havs- och vattenmyndigheten har i drygt två år arbetat med att identifiera vilka nya åtgärder som behövs för att förbättra havsmiljön och ta fram ett åtgärdsprogram.

– Vi har haft ett brett samarbete, både internt på vår egen myndighet, men också med flera andra myndigheter och en dialog med kommuner och intresseorganisationer. I processen har vi också haft en viktig dialog med andra länder inom EU och inom de regionala konventionerna Helcom och Ospar, säger Ylva Engwall, utredare på havs- och vattenmiljöenheten.

– Vi har fått in många värdefulla synpunkter och kommentarer som haft betydelse i den slutliga utformningen av vilka åtgärder som behövs.

Åtgärdsprogrammet innehåller en analys av vad som påverkar havsmiljön negativt och var det behövs sättas in åtgärder. Några av de största problemområdena är övergödning, farliga ämnen och fiske. Men nya åtgärder behövs också mot exempelvis marint skräp och främmande arter. Rapporten ”God havsmiljö 2020 – Marin strategi för Nordsjön och Östersjön” pekar också på ett ökat tryck på havsmiljön från olika näringar, exempelvis energi, turism och transporter.

Åtgärdsprogrammet innehåller 32 åtgärder som riktar sig till myndigheter och kommuner. 19 av dessa hamnar på HaV:s eget bord.

– Vi har tagit fram konkreta åtgärder som kan och ska sättas i gång så snabbt som möjligt. Det här är inte tänkt att bli en papperstiger utan ett dokument som verkligen leder till handling och förbättring av havsmiljön. De kommer inte att räcka till för att vi ska nå målet om en god havsmiljö år 2020 men är en viktig början, säger Marie Berghult, chef på havs- och vattenmiljöenheten.

När det gäller fiske kommer HaV till exempel att se över om det behövs fler fredningsområden för fisk i kustområden, fler fredningstider eller nya fiskeregler.

– Vi kommer också, i ett pilotprojekt, att se om vi kan bekämpa främmande, invasiva arter som etablerat sig i våra vatten, till exempel svartmunnad smörbult och amerikansk hummer, säger Ylva Engwall.

Arbetet med åtgärder mot marint skräp och farliga ämnen kräver samarbete mellan myndigheter. Bland annat ska HaV och Naturvårdsverket ta fram en informationskampanj som riktar sig till allmänheten, stödja strandstädning och att försöka koppla samman avfallshantering på land med nedskräpningen till havs.

– Ett av de farligaste ämnen för vår havsmiljö är TBT (tributyltenn) som förr var vanligt i båtfärger. Trots att TBT varit förbjudet i flera år så hittas det ofta i havsmiljön och på vissa ställen ökar det till och med. Här behöver vi utreda vad det beror på och vad vi kan göra mer, säger Ylva Engwall.

Åtgärdsprogrammet beräknas kosta cirka två miljarder kronor att genomföra, den samhällsekonomiska nyttan uppskattas till betydligt högre belopp.

Havsmiljödirektivet är EU:s gemensamma ramverk för havsmiljön och omfattar utsjö och kustvatten.I delar av kustvattnet, ungefär ut till de yttersta skären, finns en överlappning med EU:s vattendirektiv. Det pågår också ett arbete med att ta fram åtgärdsprogram under vattendirektivet, något som de fem vattenmyndigheterna vid Sveriges länsstyrelser ansvarar för.

Här kan du läsa rapporten ”God havsmiljö 2020 – Marin strategi för Nordsjön och Östersjön”

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med havsmiljödirektivet

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Ylva Engwall, utredare, havs- och vattenmiljöenheten, tfn 010-698 62 91, mobil 073-053 04 20, e-postylva.engwall@havochvatten.se, Marie Berghult, chef, havs- och vattenmiljöenheten, tfn 010-698 60 16, mobil 076-538 60 19, e-post:marie.berghult@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Tore Hagman / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: