Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Hållbarhet står sig slätt mot profit


Foderfisket till storskaliga laxodlingar i Norge förändrar balansen i Östersjön. Hur hållbart är det att Östersjöns laxar blir foder åt odlade laxar i Norge, frågar sig Anders Englesson, gruppledare för Miljöpartiet i Karlshamn.

laxodling-sy3d22e8

Laxodling i Norge. Bild: Terje Bendiksby/NTB Scanpixx/TT

En annan aspekt på den pågående privatiseringen av fisket som ETC skrivit om är det därpå följande rovfisket.

Många pratar idag om hållbarhet och biologiskt mångfald, men när dessa ställs mot näringslivets krav på profiter står de sig slätt.

Hur hållbart är det att Östersjöns laxar blir foder åt odlade laxar i Norge? Inte alls, naturligtvis, men det är ändå vad som sker.

Gigantiska trålare med enorm lastkapacitet ”dammsuger” idag Östersjön med finmaskiga garn på jakt efter foder till fiskindustrin i de norska fjordarna. Fartygen är upp till 90 meter långa och drivs med uppemot 10 000 hästkrafter och de har sina hemmahamnar på den svenska västkusten.

Det är inte många som har sett dem i aktion, men resultatet av deras framfart är tydlig för sportfiskare och kustnära yrkesfiskare.

Den uttalade avsikten med trålningen är att fånga skarpsill, men när detta görs fångas naturligtvis även de större fiskarna.

Fram till 2009 gjorde SLU:s forskningsfartyg Argo provfiskningar i Östersjön för att kartlägga hur stora bifångster trålningen efter foderfisk för med sig. Den rapport som lämnades 2010 (Analysed by-catch data) visade att bifångsterna ökade stadigt i takt med ökad trålning efter skarpsill. Rapporten säger att forskningen ger vid handen att uppskattningsvis 50 000 laxar större än 50 cm fångas i trålarna varje år. Dessutom fångas cirka 150 000 laxar med en längd under 50 cm. Det betyder att 200 000 laxar trålas upp i Östersjön för att bli foder till odlad lax. Detta ska jämföras med att svenska fiskare har rätt att fånga 28 000 laxar varav 122  stycken i södra Östersjön.

2011 blev Arkipelag Blekinge av UNESCO utnämnd till biosfärområde vars uppdrag bland annat är att bidra till den biologiska mångfalden. Det är svårt att tänka sig detta biosfärområde utan ett levande yrkesmässigt kustfiske såväl som sportfiske. Möjligheterna till detta minskar naturligtvis om rovfisket med trålare får fortsätta.

Man kan undra hur många andra fiskar utöver lax som fångas i skarpsilltrålarna när det blir bifångster på 200 000 laxar per år. Hur många torskar hamnar exempelvis i näten?

Nu har beslut fattats i EU om att utöka detta rovfiske. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har inte haft något att erinra. Inom EU fattas inte alltid de beslut som är bäst för unionens invånare. En betydligt viktigare faktor är huruvida lobbyister har lyckats övertyga de som ska fatta besluten och uppenbarligen har en stark lobbyverksamhet från den ekonomiskt starka laxodlingsindustrin med tillhörande foderfiske lyckats väl i sin påverkan av EU:s beslutsfattare.

Måhända är det ett tidens tecken att SVT stoppat visandet av en fransk dokumentärfilm som ifrågasätter laxodling. Filmen sätter fingret på det faktum att de norska fiskodlingarna förändrar den ekologiska balansen i såväl fjordar och älvar i Norge genom sina odlingskassar, som i Östersjön genom sitt storskaliga foderfiske. Filmen ifrågasätter även de metoder som praktiseras i de storskaliga laxodlingarna. Metoder som på inga villkor kan betecknas som sunda.

Filmen köptes in av SVT men visades aldrig då den stoppades efter påtryckningar.

Filmen finns dock på internet med norsk text under namnet Er fisk sundt.

Det är kanske dags att sätta upp odlad norsk lax på listan över livsmedel som bör undvikas. Jag har i vart fall ätit min sista odlade lax.

ANDERS ENGLESSON

Detta är vad vi vetat hela tiden, Export med otjänlig giftig fisk från Östersjön används till tillverkning av foder, Finland exporterade fisk från Östersjön för ett par år sedan för 142 miljoner Euro, detta är ett lands export, det sägs att det exporteras utanför EU men jag har hela tiden misstänkt att den just hamnar i den Norska laxen, Kenneth Karlsson

Lennart Balk

Stellan Hamrin

https://savethebaltic.wordpress.com/2014/05/22/finland-export-toxic-fish-from-the-baltic-sea/

https://savethebaltic.wordpress.com/category/dioxin/

https://savethebaltic.wordpress.com/2014/05/26/proposal-dioxin-fish-should-be-labeled/

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

One comment on “Hållbarhet står sig slätt mot profit

  1. Pingback: Miljöpartiet i Karlshamn fantiserar om yrkesfiske | Njord

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: