Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Omnefjärdens fiskodling kontra Jordabalken


 

lagbok

”Funderingar kring en rådighetsfråga”

En av sakägarna gällande fiskodlingen Mjällomsfisk AB i Omnefjärden, i överklagandet till Miljööverdomstolen är Tommy Sjödin. Han vill nedan påpeka felaktigheter gällande Ön 11:1.

Fiskodlaren i Omnefjärden, Roger Edlund, har sedan 2004 kunnat utnyttja arrendeavtal med ägarna till Ön 11:1, eftersom dessa orättmätigt överlåtit både sin egen men även övrigas vattenrätt utan något godkänt samråd.

Jordabalken (1970:994)/Miljöbalken

  1. Lantmäteriets fastighetskarta är uppdaterad enligt lagtext i jordabalken där inritade fastighets- och naturreservatsgränser är införda!
  2. Sjökort är uppdaterade av Sjöfartsverket och reglerar den marina delen inom territorialvattengräns!
  3. Hävdande av egendom såväl mark, som vatten, skall tydligt utmärkas på fastighetskarta och nedtecknas i särskilda akter(handlingar) vid Lantmäteriet! Enligt fastighetskartan kan konstateras att hävdandet av eget vattenområde saknas för fastigheten Ön 11:1 och torde därför bedömas som egenmäktigt förfarande att utarrendera vattenområde som innehåller grundläggande förfoganderätt (fiskerätt) för byns fastigheter med skattetal (jordbruk)!
  4. Urkundsförfalskning. Jag finner ordalydelsen jämförlig med SFS, där den olagliga upplåtelsen av vattenområdet som har gemensamhetsrättigheter för byns alla jordbruksfastigheter, 8 stycken, inbringat inkomst till fastighetsägaren 11:1 sedan år 2004
    t o m 2015 av i runda tal 550 000 kronor och som enligt avtalet höjs om odlingsvolymen ökat, d v s när Miljöprövningsdelegationen och tillsynsmyndigheten godkänt ökning 2014 från 400 tusen kilo till 630 tusen kilo regnbågslax!
  5. Demokrati grundläggande i vår levnadsmiljö SVERIGE, och som gäller all lagtext i SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING och som särskilt kan krävas av RÅDMÄN och ledamöter i svenska domstolar, oavsett om ärenden hänvisas till mark- och miljö eller civilrättslig process.

    Allmänheten(sakägare) som drabbats borde kallas för brottsoffer och erhålla av staten hjälp till upprätthållande av vår demokrati och medborgarrätt, utan att hänvisas till enorma kostnader för anlitande av brottsmålsadvokater!!

Tommy Sjödin
Sakägare nr:22

  1. Vill man kolla lite mer av jordabalken finns SFS 1970:994 och Regeringskansliets rättsdatabaser 1970-12-17, SFS 1971:1209, med rättelseblad 2000:226 t o m SFS 2012:979 DS.

 

About tipota15

Jag heter Lena Hjärpne, född och uppvuxen i Stockholm. Är gift och har vuxna barn. Vi har sommarhus vid Höga Kusten där vi bor stor del av sommaren. Jag är engagerad i föreningen Rädda Höga Kusten som arbetar för att fiskodlingar i öppna kassar, med den miljöförstöring det innebär, ska upphöra och att modernare teknik, slutna system på land, ska användas.

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on januari 21, 2016 by in Bevara Världsarvet Höga Kusten, Fiskodling, Lena Hjärpne, Nils-Erik Vigren, Odlad regnbåge.
%d bloggare gillar detta: