Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Rädda Vättern


Protestera mot de pågående granatsprängningarna i fredat fiskeområde i dricksvattentäkten Vättern. Här nedan hittar du adresser. Viktigt med skriftlig protest (e-post), för att den ska diarieföras, även om du också vill ringa ett personligt samtal (gör gärna båda!).

 

De granatskjutningar i Vättern som Försvarets materielverk (FMV) genomförde i december förra året fortsätter i dag, måndag den 11 januari – trots vår överklagan och alla skrivelser. Totalt 140 granater ska skjutas ut. Varje granat innehåller 8,5 kg sprängmedel.

http://www.fmv.se/sv/Verksamhet/Riskomrade-Vattern/Mandag/

Det är oerhört upprörande att myndigheterna tillåter fortsatta övningsskjutningar med tung ammunition, raketer och granater i Vättern. Sveriges miljölagstiftning framhålls ofta som ett föredöme för andra länder, men det som pågår nu visar en skrämmande brist på hänsyn till grundläggande miljökrav och negligerande av gällande lagstiftning och utpekade fredningsområden.

– exp-GL@mil.se (e-post) till Generalläkaren som kontrollerar att Försvarsmakten följer lagar och andra föreskrifter som gäller miljö- och hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, djurskydd m.m. Telefon: 08-788 75 00

– registrator@fmv.se (e-post) till FMV, den svenska försvarsmyndighet som denna vecka skjuter granater mot fredat fiskeområde och nylagd rödingrom. Telefon: 08-782 40 00

– vastragotaland@lansstyrelsen.se (e-post) till den länsstyrelse som 2010 utfärdade tillståndet till FMV 2010, samt tillstyrkte granatsprängningarna den 2 december 2015. FMV måste enligt tillståndet åberopa särskilda skäl för att i undantagsfall få använda brisant ammunition i Vättern. Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt att FMV i sin begäran om samråd inte framför några skäl överhuvudtaget till att just nu skjuta briserande granater rakt ut i fiskeförbudsområdet. Ännu märkligare är det att länsstyrelsen inte ens frågar efter vad som gör detta avsteg nödvändigt – men ändå ger dem tillåtelse. Telefon: 010-224 40 00

– statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se (e-post) till statsministern

– forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se (e-post) till försvarsministern

– miljodepartementet.registrator@regeringskansliet.se (e-post) till miljöministern

http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ Här hittar du kontaktuppgifter till de olika riksdagsledamöterna. Du kan exempelvis mejla samtliga i försvars- och miljöutskotten och säga din mening. Kräv att samtliga gällande och planerade tillstånd att skjuta i och över Vättern omprövas och att i stället en konstgjord bassäng byggs långt från skyddade områden. Kontakta även dina lokala politiker och be dem driva frågan och föra din talan mot såväl myndigheter som beslutsfattare.

– Vill du göra mer? Skriv insändare till din lokaltidning! Kontakta medier och be dem granska hur svensk miljölagstiftning efterlevs. Sprid texter och upprop i sociala medier! Dra ihop alla dina vänner/arbetskamrater/fiskekompisar etc till en demonstration eller uppvaktning av politiker, landshövding med flera. Engagera dig i Aktion Rädda Vättern och stöd vårt arbete!

  • FMV – Måndag 11 januari
  • FMV – Måndag 11 januari
  • FMV – Måndag 11 januari
  • Visa fler på FMV.SE

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on januari 11, 2016 by in Biologisk mångfald, Rädda Vättern, Uncategorized and tagged , , .
%d bloggare gillar detta: