Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

HaV ger sex miljoner kronor för att riva damm i Mörrumsån


Pressmeddelande  •  2015-12-08 07:30 CET

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger sex miljoner kronor till ett projekt för att stärka beståndet av lax och öring i Mörrumsån.

Pengarna ska användas till att riva ut dammbyggnaden vid Mariebergs kraftstation.

– Eftersom det är första vandringshindret i ån så kommer det att få väldigt stor effekt, inte bara för lax och öring utan för all fisk som vandrar upp i ån och för hela livsmiljön, säger Daniel Isaksson.

Projektet leds av Sveaskog och Eon tillsammans med bland andra Länsstyrelsen i Blekinge och är tänkt att pågå under 2016 och 2017 med uppföljning år 2022.

Mörrumsån är ett vattendrag med stora naturvärden och det är väldigt populärt bland sportfiskare. Utrivningen av dammen ligger helt i linje med den nationella strategin för miljöåtgärder i vattenkraften som togs fram av Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten i fjol. Genom att Mariebergs kraftverk och damm tas bort öppnas hela sträckan från havet till fiskvägarna vid kraftverken i Hemsjö.

– Laxbeståndet i Mörrumsån är i dag svagt och visar inte lika stark tillväxt som bestånden i våra norrländska älvar. Projektet betyder väldigt mycket för fiskproduktionen i Mörrumsån, hundratals fler laxar kommer att kunna vandra upp för att leka och vi kommer att få se en stor ökning av smolt, säger Daniel Isaksson, utredare vid enheten för biologisk mångfald på HaV.

De sex miljonerna tas från Havsmiljöanslaget och pengarna betalas ut till Länsstyrelsen i Blekinge i takt med att projektet fortgår. De sex miljonerna tas från Havsmiljöanslaget och pengarna betalas ut till Länsstyrelsen i Blekinge i takt med att projektet fortgår.

Bidraget omfattar endast kostnader för utrivning och uppföljning av projektet, det omfattar inte produktionsbortfall av el. Arbetet med att förbättra fiskvandringen och den biologiska mångfalden i Mörrumsån har redan inletts, till exempel samrådsmöten med närboende och andra intressenter. Utrivningen av dammen väntas kunna ske tidigast 2017.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Daniel Isaksson, utredare, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 60 30, mobil 076-538 60 31, e-post daniel.isaksson@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Sveaskog

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on december 8, 2015 by in Uncategorized.
%d bloggare gillar detta: