Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Mycket lax nu – ännu mer i framtiden!


Figur. Antal laxungar (s.k. 0+, födda under våren 2015) per 100 m2 provfiskad yta. Cirkeln (○) utgör medelvärdet för flera provfiskade lokaler.

Laxen har under de senaste åren ökat dramatiskt. Utvecklingen beror framför allt på förändrande fiskeregler i havet, fiskevårdsåtgärder och restaureringar i älvarna.

– I flera av länets älvar har rekord på rekord slagits i form av antal uppvandrande lekfiskar, säger Stefan Larsson, Länsstyrelsen Västerbotten. 

I Östersjön har den tillåtna kommersiella fiskekvoten sänkts från över 600.000 laxar för några år sedan till strax under 100.000 idag. Av dessa får Sverige fånga ca 28.000. Den minskade kvoten gör att en mycket större andel av laxbeståndet återvänder till sina hemälvar för lek än tidigare. I flera älvar har dessutom omfattande restaureringar genomförts för att återställa miljön efter historiska flottledsrensningar. Laxungarna som föds i älvarna gynnas av dessa åtgärder och fler än tidigare överlever och kan växa sig stora.

Rekordmånga laxyngel i länets vattendrag

Aldrig tidigare har det noterats så mycket laxyngel i Länsstyrelsens årliga elfiskeundersökningar. Några älvar, till exempel Vindelälven och Byskeälven, har visat höga yngeltätheter i några år, men nu verkar även tidigare svaga älvar ha reagerat positiv på de anträngningar som gjorts för att stärka laxstammarna. Framförallt i Öreälven, Rickleån och Sävarån har yngeltätheterna ökat anmärkningsvärt (4-5 gånger högre täthet i år jämfört med medeltäthet under senaste 10 åren). Även länets andra älvar ser ut att gå emot en allt ljusare lax-framtid.

Goda förutsättningar för fritidsfiket

– Med älvar fyllda av yngel som aldrig förr kan vi, med försiktighet, anta att nya uppvandringsrekord av leklax kommer att slås framöver. Det innebär goda förutsättningar för vidare utveckling fritidsfisket i våra vattendrag, säger Stefan Larsson.

Läs mer

Resultat för samtliga älvar finns på: www.laxälvar.se

För mer information kontakta

Stefan Larsson
010-225 44 40
stefan.s.larsson@lansstyrelsen.se

Vad är elfiske?

I alla Sveriges 16 vildlaxälvar genomförs årliga elfiskeundersökningar. I länets åtta laxälvar ansvarar länsstyrelsen för undersökningarna. Genom elfisket erhålls underlag för att bedöma lax- och öringstammarnas status över tid.

I korthet går elfiske till så att ett elektriskt spänningsfält skapas i vattnet så att fisken bedövas varvid elfiskaren kan håva den för räkning, vägning och mätning. Vid elfiske i älvar används vanligtvis en motordriven elgenerator som placeras på vid strandkanten. Från generatorn dras en kabel (katod) ned i vattnet. En annan kabel ansluts till en elfiske stav (anod) som elfiskaren bär i en hand.

Fiskaren går sedan i slag (uppströms) över den yta som skall fiskas. I andra handen håller fiskaren en håv för att kunna håva den fisk som bedövas. Håvad fisk läggs i en hink med vatten, som en medhjälpare bär.

Efter avslutat fiske artbestäms, vägs och mäts fisken, varefter de återutsätts i älven. För att få utföra elfiske krävs förutom utbildning ett tillstånd som utfärdas av länsstyrelserna. Efter beräkningar blir slutresultatet av undersökningarna ett täthetsmått av yngel per lokal eller per älv, t.ex. var medeltätheten under 2015 för årsgamla laxyngel i Rickleån 14.6 yngel/100m2.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on november 19, 2015 by in Kenneth, Laxförvaltning, Uncategorized and tagged , , , , .
%d bloggare gillar detta: