Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Östersjöprojektet BERAS uppmärksammas på FN-konferensen Rio+20


Det EU-finansierade projektet BERAS Implementation är inbjudet av Nordiska Ministerrådet till FN-konferensen Rio+20 för att presentera sin utveckling av ekologiska kretsloppssamhällen (Sustainable Food Societies). Projektets mål är att bidra till ett renare Östersjön, stärka jordbrukets hållbarhet och bidra till landsbygdsutveckling i regionen. Projektets sekretariat finns i Järna i Södertälje där man under flera års tid utvecklat ett framgångsrikt samarbete mellan aktörer från hela livsmedelskedjan också inkluderat kultur och turism. Södertörns högskola är Lead Partner i projektet som har ett trettiotal associerade organisationer.

11889603_10152909736511991_5892686888996707007_n

FN-konferensen Rio+20 om hållbar utveckling äger rum i Brasilien i juni 2012. Där samlas världens ledare tillsammans med en bred skara deltagare från ideella organisationer, näringslivet och andra grupper med det mål att forma en hållbar strategi för vår planet. BERAS Implementation kommer att representeras av Jostein Hertwig, chef för BERAS-sekretariatet och Johan Ununger, VD Saltå Kvarn.

BERAS Implementation – ett brett partnerskap för en renare Östersjön

BERAS Implementation är ett EU-projekt som medfinansieras av EU:s Östersjöprogram. Projektet har ett starkt partnerskap med 10 länder i regionen samt Norge. Bland partner och associerade organisationer finns ministerier, regionala och lokala myndigheter, universitet och forskningsinstitut, ideella organisationer och företagssektorn. Projektets mål är att bidra till en god miljömässig status i Östersjön, stärka jordbrukets hållbarhet och bidra till landsbygdsutveckling i regionen. En del i projektet är att med gården i centrum etablera ekologiska kretsloppssamhällen i samtliga länder kring Östersjön för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i regionen. Södertälje kommun deltar i projektet inom ramen för både vatten- och kostfrågor och har bland annat blivit uppmärksammad för den höga andel ekologisk mat som köps in av de kommunala storköken – ”Östersjövänlig mat” (”Diet for a clean Baltic”). Södertörns högskola är projektets Lead Partner och ansvarig för projektet. Mer information om projektet finns på http://www.beras.eu/.

Kort fakta om ekologiska kretsloppssamhällen

  • Ett helhetligt och fullskaligt ekologiskt alternativ för hela livsmedelkedjan från jord till bord
  • Integrerar ett nätverk av universitet, privata aktörer från näringsliv och civilsamhället samt från offentlig sektor

Det ekologiska kretsloppssamhället i Järna/Södertälje har utvecklats under 50 år. Idag består det av mer än 70 initiativ med aktörer från hela livsmedelskedjan; ekologiska kretslopsgårdar och trädgårdar, livsmedelsförädlare, distributörer, butiker, restauranger och turismentreprenörer med starkt stöd från kommunen.

För ytterligare information om projektet:

Artur Granstedt, projektkoordinator, Södertörns högskola: artur.granstedt@beras.eu
Sara Jervfors, chef kostenheten Södertälje kommun: Sara.Jervfors@sodertalje.se
Johan Ununger, vd Saltå Kvarn: johan.ununger@saltakvarn.se
Jostein Hertwig, chef för BERAS sekretariat: Jostein.hertwig@beras.eu, mobiltelefon: +46727348099

Läs mer på: www.sh.se

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

riorio+20hållbart samhälle,hållbart jordbruk,ekologiskt jordbruk,miljökonferens,kretslopps,jordbruk,,miljövänlig matforskningforskningsprojekt

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: