Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Motion till riksdagen: Få bort fiskodling i öppna kassar


Featured Image -- 6893

Enskild motion

Motion till riksdagen 2015/16:1061

av Lena Asplund (M)

Fiskodling i öppna kassar
Inlämnad 2015-10-05

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att få bort fiskodling i öppna kassar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett av de mest allvarliga miljöproblem som drabbar Östersjön är den övergödning som framförallt påverkar miljön negativt längs långa kuststräckor. Något som bidragit till denna är de fiskodlingar med öppna kassar som läcker fosfor, kväve och andra näringsämnen. Problemet är särskilt stort i området längs Höga kusten där flera fjärdar blivit närmast obrukbara på grund av den kraftiga övergödningen.  Denna påverkar inte bara de känsliga ekosystem som finns i dessa fjärdar utan även livsmiljön för de människor som bor i de områden som drabbas. Möjligheten till exempelvis nätfiske och badliv begränsas kraftigt när övergödningen tar fart. Ytterligare belastning sker genom att man i fiskodlingarna använder importerat fiskfoder istället för att hämta detta i det havsområde som man odlar i.

Fiskodling med öppnad kassar är en omodern metod och i många länder är den här typen av fiskodling utfasad sedan flera år tillbaka. Den är särskilt olämplig att använda i förhållandevis grunda innanhav som Östersjön. Det pågår också experiment med att utveckla recirkulationsteknologi där man använder lokalt producerat fiskfoder och minimerar utsläppen av näringsämnen.

Nordiska Rådet antog 2014, med stöd från samtliga partier i Sveriges riksdag, ett antal rekommendationer för att begränsa fiskodling med öppna kassar och man ställde sig samtidigt positiv till att man gemensamt i Norden borde arbete för utveckling av fiskodling i recirkulationsanläggningar. Trots att det finns en bred politisk enighet om att begränsa och på sikt helt få bort fiskodlingar med öppna kassar så har Sveriges regering varit passiv. Medan man exempelvis på Åland har fått stöd från Europeiska Unionens fiskerifond för att utveckla landbaserad, sluten, fiskodling så händer väldigt lite på den svenska sidan. Detta trots att kust i vårt land tillhör de områden som drabbas värst av dagens system.

Sverige är ett av de länder i EU som har allra längst kuststräcka och vi tillhör de som har mest på att vinna på att övergödningen av våra hav minskar. Regeringen bör därför prioritera upp frågan om hur vi ska minska fiskodlingen i öppna kassar och presentera ett konkret program för hur dessa på sikt helt ska kunna avvecklas och ersättas med miljövänliga alternativ.

Lena Asplund (M) 

About tipota15

Jag heter Lena Hjärpne, född och uppvuxen i Stockholm. Är gift och har vuxna barn. Vi har sommarhus vid Höga Kusten där vi bor stor del av sommaren. Jag är engagerad i föreningen Rädda Höga Kusten som arbetar för att fiskodlingar i öppna kassar, med den miljöförstöring det innebär, ska upphöra och att modernare teknik, slutna system på land, ska användas.

One comment on “Motion till riksdagen: Få bort fiskodling i öppna kassar

  1. emöke heim
    oktober 9, 2015

    Gillar!

    Gilla

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: