Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Framtidens vattenkraft.


Ledande politiker brukar alltid säga att småskalighet är det bästa för miljön bland annat inom jakt, fiske och jordbruk. Ett vanligt citat är ”Bruka och inte förbruka”, trots denna åsikt satsar regeringen och industrin på storskalighet bland annat inom vindkraft, vattenkraft och fiskodling eftersom storskalighet ger större avkastning. I denna artikel tänker vi ta upp den storskaliga vattenkraften och hur den påverkar havet och vilka nya idéer det finns.

Exemplet vattenkraft.

Kan strömmande vatten i framtiden ge nya möjligheter till utvinning av vattenkraft utan dammbyggnader ?  Just nu görs försök i bland annat Sverige och USA där man nyttjar kraften utan dammbyggnader, där fisken kan simma utan hinder och där alla vitaminer, syre och kisel kan nå havet.

START-vattenkraft1

Grundiden bakom försöken i Kiskiminetas River. En ”sjögräsliknande” matta av plastremsor av PVDF ligger på bottnen. PVDF har piezoelektriska egenskaper. När remsorna påverkas av vattnets rörelse alstras ström som förs vidare till transformatorer utmed floden.

Sveriges egna försök till ny miljövänlig vattenkraft vid Dalälven / länk

vattenkraft_grafik_468

Efter tio års forskning sjösattes ett nytt svenskt kraftverk på Dalälvens botten. Experimentanläggningen ska skörda el ur långsamma strömmar.

……………………………………………………………………………..

turbines17719168_201391115594

USA

200951810491071812

Japan

RS2

USA

generator

USA

Det finns säkert 100 nya  idéer inom vattenkraft som aldrig testats i verkligheten och som inte kan  jämföras med den verkningsgrad som moderna turbiner har.  Anledningen sägs vara att ”bästa teknik” för klimatet och den globala uppvärmningen måste gå före inom vattenkraft. Därför satsar regeringen istället på effektivisering av gamla vattenkraftverk där effektiva turbiner, dammar  och högre fallhöjd ger bättre avkastning i både ekonomi och energi.

Vattenkraft producerar ungefär 24 procent av världens elektricitet och förser mer än 1 miljard männ­iskor med ström. Planetens alla vatten­kraftverk genererar tillsammans 675 000 megawatt energi jämförbar med 3,6 miljarder tunnor olja. I USA finns mer än 2 000 vattenkraftverk, vilket gör vattenkraften till landets största förnyelsebara energikälla – och det är också här den nya tekniken växer fram.

Just nu pågår samtal i Sverige ( som har ca 2 200 vattenkraftverk) om vilken sorts vattenkraft som är miljövänlig ”på riktigt”. Vissa experter menar att man måste börja med att riva ut de 1500 st minsta kraftverken och behålla de stora dammbyggnaderna för att trygga energiförsörjningen. Frågan är vilket alternativ som är det bästa för Östersjöns miljö?

I andra länder är det exempelvis förbjudet att bygga vattenkraftverk mitt i huvudfåran eftersom all biologisk mångfald finns där. Man ser hellre att man bygger småskalig vattenkraft, vattenkraft i biflöden eller dammar på hög höjd eller långt ifrån älvfåran där fiskarterna i älven inte drabbas.

Kan man införa samma synsätt i Sverige?

Frågan om ny vattenkraft är viktig att utreda eftersom de negativa effekterna av gammal teknik visat sig ge större miljöproblem än man tidigare trott.

Exempelvis tror forskare att vitaminbristen i Östersjön är orsakad av 100 års storskalig vattenkraft och övergödning där dammarna hinner förbruka kisel som är ett viktigt ämne i näringsväven bland annat för plankton, blåmusslor och sjöväxter vilket påverkar alla arter i Östersjön och övergödningens omfattning.

Den stora frågan är hur haven påverkas av förnybar vattenkraft?

Redan 1921 fanns det Amerikanska studier som visade att vattenkraftens dammbyggnader gav näringsfattiga vatten, vilket påverkade mångfalden negativt i hela vattendraget. Studien publiceras i Journal of Fisheries and Aquatic Sciences som visar att fisken förlorar i kondition och i storlek efter vattenreglering, det har man känt till ända sedan 50-talet, men vad man inte kände till var att denna process fortsätter hela tiden utan ände.

Efter att kraftverken och fördämningarna byggts så har fiskarna blivit mindre och mindre. Forskarna tror att den främsta anledningen till att fiskarna blivit färre och mindre i storlek är för att vattnet helt enkelt blivit för näringsfattigt.

Forskare från Danmark, Finland, Lettland, Polen och Sverige har samarbetat i ett EU-finansierat projekt SIBER som står för Silicate and Baltic Sea Ecosystem Response.

Ett av projektets övergripande resultat är studien visar att löst kisel i Östersjöns vatten har halverats under 1900-talet. Siber-projektet visar att halveringen beror på den storskaliga vattenkraften.

Läs även

Den största naturkatastrofen som vi har varit i närheten av

Kisel en doldis med stor betydelse

Frågor kring näringsfattiga vatten. 

 

Läs även

Riv även stora vattenkraftverk

Anpassa vattenkraften

Ny teknik / Turbinteknik 

10342504_749375725093143_7842240512831644780_n

Dammbyggnader Sverige. 

About Bror Högbom

Är en lugn man i sina bästa dagar. Tycker om allt inom skapande så som konst, uppfinningar och musik. Driver även frågan om Kiselbristen i Östersjön på Save The Baltic-Water for Life:s blogg. Kisel ( tiamin) är en hörnsten för Östersjön. Är producent för Save The Baltics nystartade webb-TV. https://savethebaltic.wordpress.com/2016/07/29/nu-har-svaret-kommit-kiselalger-innehaller-bl-a-kolhydrater-protein-oljor-fett-vitaminer-bland-annat-vitamin-b12-och-thiamin-b1-vitamin/

5 comments on “Framtidens vattenkraft.

 1. Pingback: HaV ger 7,1 miljoner till att utveckla en hållbar vattenkraft i Dalälven | SAVE THE BALTIC

 2. Pingback: Vattenkraft ger växthusgaser. | SAVE THE BALTIC

 3. Pingback: En grön investeringsbank presenteras idag | SAVE THE BALTIC

 4. Pingback: Hur man beskär ett äppelträd och räddar en älv. | SAVE THE BALTIC

 5. Matthew G. Hauge
  december 17, 2016

  Det är inte bra att man forstör biflodena för att bygga småskalig vattenkraft. Enligt forskning visar det sig att dom små biflodena, och mindre bäckar är upp till 6 gonger så produktiva som dom större älvena.
  Typisk exempel är att i mera stilleflytande floder i Sveriger där det fins gädda, abbor, öring, harr, med mera, så står biflodena för absolut all reproduktion av Öring, och det mesta av produktionen av Harr. Vattenkraftdammar och andra elproducerande lösningar som helt blockerar en älv eller bäck, borde bli förbjudet.

  Gilla

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: