Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Miljö- och energidepartementet blundar när det gäller kiselbristen i Östersjön. Varför?


Att den förnybara vattenkraften till stor del ligger bakom kiselbristen i Östersjön är redan bekräftad av flera universitet och av flera länder runt om i världen. Även WWF, Naturskyddsföreningen och flera andra miljöorganisationer anser att kiselfrågan är en viktig  hörnsten för Östersjön.Trots all kunskap blundar Miljö- och energidepartementet.

Frågan är varför?

Sjöfåglar ruvar på plastflaskor, ejderungar kan inte dyka och blir enkla byten för rovfåglar. Forskarna tror att orsaken till förvirringen är tiaminbrist – något som kan ge hjärnskador och hotar överlevnaden också för lax och troligen även andra djur.

En del forskare tror att fågeldöden, M74 och tiaminbristen i Östersjön beror på övergödning och miljögifter. Andra forskare menar att Östersjöns plankton har vitaminbrist ( främst tiamin/ b1 vitamin).

Det är den största naturkatastrofen som vi har varit i närheten av

Övergödningen av Östersjön är idag ett allmänt känt problem, med synbara effekter som algblomning, grumligare vatten, minskad förekomst av blåstång och utbredd syrebrist på de djupare bottnarna. De ämnen man främst diskuterar när det gäller övergödningsproblematiken är kväve och fosfor. Ett ämne som helt har glömts bort i debatten är kisel.

Mängden kisel i Östersjöns vatten har halverats under 1900-talet.

Vid ett gemensamt EU-projekt SIBER studerade forskare från Danmark, Finland, Lettland, Polen och Sverige kiselhaterna i Östersjöns vatten SIBER som står för Silicate and Baltic Sea Ecosystem Response.

SIBER projektet  visar att övergödning och vattenkraftens dammbyggnader är de två huvudorsakerna till de sjunkande kiselhalterna. Utförd forskning visar att kiselhalterna i Östersjöns vatten har minskat under perioden 1970-2001 med 50%.

10922512_10203404920825442_4014638578704596289_n

Kiselalger = mat för bl a blankton och alger.

Kiselhalterna är fortfarande höga i de norra delarna av Östersjön där vi har oreglerade älvar. Längre söder ut särskilt i Rigabukten och Finska viken men också egentliga Östersjön, är kiselalgernas möjlighet att växa till begränsad.

Redan 1921 fanns det  Amerikanska studier som visade att vattenkraftens dammbyggnader gav kiselbrist och näringsfattiga vatten, vilket påverkade mångfalden negativt i hela vattendraget.

Dammarna gör att vattnets uppehållstid ökar vilket gör att kisel hinner förbrukas innan det når havet. Förändrad tillförsel under det senaste seklet har de flesta av de stora älvarna reglerats för att utvinna vattenkraft i norra Östersjöns avrinningsområde. Dessa förändringar har inneburit minskad transport av kisel till havet. Vid en älvreglering ökar vattnets uppehållstid i dammarna vilket gör att många ämnen, som kisel, tas upp av olika organismer och sedimenterar innan vattnet rinner ut i havet. Stora arealer har också dränkts vid älvregleringen och därmed stoppat vittringen eftersom nedbrytningen av organiskt material och produktionen av organiska syror minskat.

11072929_10203929885189223_8251622121018673639_n

140636_1

Info Kisel , övergödning och kiselalger

Det är förhållandet mellan kväve, fosfor och kisel i den ”cocktail” som Östersjöns vatten utgör bestämmer vilken sorts växtplanktonsamhällen vi får, och dessa bestämmer i sin tur sammansättningen på djursamhällena.

KISELALGER har kraftiga skal av kisel. De är huvudföda för många djurplankton. Kiselalger är de första att blomma på våren. Blomningen sker i de övre vattenmassorna och efter några veckor har alla näringsämnen förbrukats. Kiselalgerna dör då och faller till botten där de blir föda för andra djur som t.ex. musslor. Kiselalger förekommer också i höstblomningen.

Facebookgrupp RHC: Relationship between hydropower and coral bleaching.

10404252_10203054972276947_5862286644452184243_n

Kiselalger ( i färgbilder) 

Kiselalger ( svartvita bilder).

Kiselalger i strömmande vattendrag ( youtubeklipp)

2180

10857735_10203338190597228_162042426748501524_n

10989019_10203933368476303_1888997780955043318_n

10342504_749375725093143_7842240512831644780_n

About Bror Högbom

Är en lugn man i sina bästa dagar. Tycker om allt inom skapande så som konst, uppfinningar och musik. Driver även frågan om Kiselbristen i Östersjön på Save The Baltic-Water for Life:s blogg. Kisel ( tiamin) är en hörnsten för Östersjön. Är producent för Save The Baltics nystartade webb-TV. https://savethebaltic.wordpress.com/2016/07/29/nu-har-svaret-kommit-kiselalger-innehaller-bl-a-kolhydrater-protein-oljor-fett-vitaminer-bland-annat-vitamin-b12-och-thiamin-b1-vitamin/

5 comments on “Miljö- och energidepartementet blundar när det gäller kiselbristen i Östersjön. Varför?

 1. Nils-Erik Vigren
  maj 30, 2015

  Hej Bror!

  Har äntligen kommit till skott när det gäller Aktion Rädda Vättern kamp för att bevara och skydda Norra Europas största dricksvattentäkt, Vättern. Breven till de fyra länsstyrelser som administrerar området runt Vättern är skickade! Likaså till de åtta kommuner som tillsammans ansvarar för omgivande landareal. Motsvarande ska skickas till Naturvårdsverket och Havs och Vattenmyndigheten. Du ska få de breven som den förste i nätverket omkring RHK!

  Som Du vet är denna dricksvattentäkt hotad av ”Jas, gas och gruva”… Trots att sjön är klassad som Natura 2000-område, är klassad som vattenskyddsområde, finns planerna att starta en öppen dagbrottsgruva för att utvinna sällsynta jordartsmetal-ler. Det ska enligt planerna bli Sveriges näst största dagbrott, 10 kvadratkilometer stort och 160 meter djupt. Allt berg ska krossas, lakas ur med koncentrerad svavel-syra, restprodukter som uran, torium, höga halter av bly måste under mycket lång tid förvaras i avfallsdammar.

  Men berget är sprickigt, vatten kommer att läcka till Vättern och riskerna är uppen-bara att dricksvattnet påverkas. Eftersom Vättern i dag ger dricksvatten till 250 000
  människor, inom 40 år förmodligen eller förhoppningsvis till 4 miljoner människor, kan enligt min uppfattning detta inte accepteras.

  Enligt Vattenmyndigheterna i Sverige är en liter vatten värt 2,5 öre! Hur mycket är då en kubikkilometer vatten värt? Svar 25 miljarder kronor! Men Vättern innehåller 77 kubikkilometer vatten. Värdet är mer än vår dubbla statsbudget!

  Alliansregeringen med Lena Ek som miljöminister hade planer på att låta ett Tas-manskt gruvbolag utvinna dessa sällsynta jordartsmetaller. Vilken tur att det finns miljömedvetna människor runt Vättern med mer än en jur kand i bagaget!

  Den 3/6 kl. 13 30 – 15 30 hålls nu ett seminarium i Stockholm. Professor emeritus i geologi, Olov Holmstrand, är en av huvudtalarna! Han säger: ”Det är bara att välja, gruva eller dricksvatten…”

  Plats: Riksgatan 2, RÖ – 10, Riksdagen. Moderator Carl Schlyter.

  Fotnot: För att denna process ska fungera krävs 500 000 liter vatten i timmen. Un-der en arbetsdag förbrukas 4 000 000 liter. Det ger en vattenförbrukning per år på
  200 000 000 liter. Det är 200 000 m3 vatten. Men gruvbrytningen beräknas pågå i 40 år! Det ger en vattenmängd på 8 miljoner m3. Det vattnet måste hållas instängt
  för alltid. Räck upp en hand alla Ni som tror att inget vatten kommer att läcka ut i Vättern!

  Läcker det ut är vattentäkten förstörd. Då har en obetänksam regering sabbat ett värde på 77 gånger 25 miljarder. Det är noga räknat 1925 miljarder kronor!

  Med vänlig hälsning!

  Nils-Erik Vigren för RHK

  Liked by 1 person

 2. Pingback: Sviker regeringen Ojnareskogen? | SAVE THE BALTIC

 3. Pingback: Kunglig nationell vattenkonferens. | SAVE THE BALTIC

 4. Pingback: HaV ger 7,1 miljoner till att utveckla en hållbar vattenkraft i Dalälven | SAVE THE BALTIC

 5. Pingback: 3 st frågor inför den Nationella Vattenbrukskonferansen. | SAVE THE BALTIC

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: