Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Utan dricksvatten – inget liv!!


En halv miljon liter processvatten i timmen, i decennier!!

arv-logga

Riksdagsledamöter, Vättern och hela sjösystemet ut till Östersjön behöver er hjälp…

På den ena sidan står dricksvattenförsörjning för miljoner människor och på den andra kortsiktig brytning av sällsynta jordartsmetaller.

Seminarie om den planerade REE gruvan i Norra Kärr/Gränna
Onsdagen den 3e juni kl 13.30-15.30
Plats: Riksgatan 2, RÖ – 10 , Riksdagen

ANMÄLAN TILL: Annika Lillemets annika.lillemets@riksdagen.se senast 1a juni.

Tasman Metals förbereder en öppen dagbrottsgruva i Norra Kärr vid Östra Vätterbranterna, strax
norr om Gränna mycket nära Vätterns strand och med naturlig avrinning i sjön!
Vättern, är klassad som Natura 2000 område och har även nyligen blivit Vattenskyddsområde. Vättern
är en av Sveriges största råvattentäkter och i dagsläget tar 11 kommuner sitt dricksvatten ur sjön,
inom 40 år beräknas Vättern försörja ca 4 miljoner människor inkl Stockholm med dricksvatten.

Tasman Metals, planerar ett stort dagbrott: ca 160 m djupt, gruvavfallsdammar och processbygnader mm.
Verksamheten kommer att ta ett stort område i anspråk, i ett mycket vattenrikt område med många bäckar
som naturligt rinner nerför branterna, ut i Vättern. Det är även många människor som bor i området. Dagbrottet kommer att ta ca 10 kvadrat kilometer i anspråk, under 20 års drift. Som jämförelse kan nämnas
Aitik gruvan – Skandinaviens största dagbrott med omfattande sandmagasin, som idag upptar ett ca 15
kvadratkilometer stort område.

REE gruvor genererar stora mängder avfall eftersom jordartsmetallerna finns i så små koncentrationer.
Stora mängder berggrund måste först krossas och sedan lakas metallerna ur stenkrosset med hjälp av
koncentrerad svavelsyra. Restprodukten innehåller bla: uran, torium, höga halter av bly och andra tungmetaller, ämnen som måste förvaras i avfallsdammar under en mycket lång tid.

Alla gruvdammar läcker; det är alla experter på dammanläggningar eniga om.
Det finns dessutom en stor risk för översvämningar vid kraftig nederbörd, vilket spås bli betydligt vanligare
då klimatet förändras.

Gruvbolaget konstaterar i sin rapport: The support of the state of Sweden, was demonstrated by the fact that Tasman Metals was granted the exploitation concession in January 2014″.

Föreläsare: Professor Emeritus Olov Holmstrand, Docent Eva-Lotta Thunqvist, Miljöjurist Gunilla Högberg-Björck
Moderator: Carl Schlyter
Arrangörer: Aktion Rädda Vättern/Gränna, Naturskyddsföreningen Tranås, Urbergsgruppen/Grenna-Norra Kärr, Miljöpartiet

Bild1 (1)ladda ned

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

One comment on “Utan dricksvatten – inget liv!!

  1. Pingback: Sviker regeringen Ojnareskogen? | SAVE THE BALTIC

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on maj 27, 2015 by in Rädda Vättern and tagged , , , .
%d bloggare gillar detta: