Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Leduån bildar fiskevårds område


Leduån bildar nytt fiskevårds område och räknar vara klar till hösten 2015. ”20 000 havsöringsungar kommer att sättas ut i år, första året var 2014.

Leduån är en skogsälv som rinner genom nio stycke sjöar samt fyra mindre tjärnar i de övre delarna av ån. Det unika med Leduån är att den har ett relativt jämn fallhöjd med strax över 300 m på en sträckning av drygt 60 km. Detta skapar ett jämnt vattenflöde längs hela ån vilket är positivt för t.ex. havsvandrande fisk.Leduån
imag008
Samtliga sjöar är mer eller mindre sänkta. Den största sänkningen är troligtvis genomförd i Nyåkerssjön. Exempelvis så är Bjärtsjön sänk med ca: 90 cm från naturlig orörd nivå.
imag007imag010imag009
Från lokala sägner sägs Leduån, innan dammbyggnationerna på mitten av 1700-talet ha haft stora bestånd av bl.a. havsvandrande fisk samt ett rikt bestånd på ål. Detta stärks också genom noteringar i böcker som talar om tiden innan dammbygget. Kring flottningsepoken som först börjades att inspekteras kring 1919, har ett stort antal aktiviteter påverkats åns utseende och sträckning. I Leduån ägde flottningen rum fram till 1960 och inga restaureringar efter denna epok har genomförts sedan dess. Utöver flottningen har aktiviteter kring kvarna, sågverk och kraftverk anlagts kring ån och en av de största aktiviteterna har främst varit kring Brattsbacka.

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

One comment on “Leduån bildar fiskevårds område

  1. Pingback: Saittarovafishing skänker två exklusiva fiskepaket till knytkalaset i Umeå samt savethebaltic/salomon | SAVE THE BALTIC

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on maj 23, 2015 by in Uncategorized and tagged .
%d bloggare gillar detta: