Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Biologisk mångfald på spåren


En liten blänkare om vad våra järnvägsspår besprutas med. 

Läs hela dokumentet här Trafikverket


Bekämpningsmedel som används

I dag besprutas de flesta järnvägslinjer systematiskt efter ett rullande schema (varje eller varannan
sommar). För banvallar används ett specialbyggt tåg. Datorer styr dosering av preparat och
dokumenterar hur mycket som läggs ut. Dessa håller även reda på var medlet läggs ut och är så
känslig att besprutningen kan påbörjas eller avslutas med meterprecision. För
vegetationsbekämpning på stationsområden, stationsområden och andra speciellt känsliga områden
används en teknik där bekämpningsmedlet stryks direkt på ogräset, så kallad avstrykning. Med
avstrykning åtgår mindre mängder preparat och det blir heller ingen vindavdrift. Från och med 2004
har järnvägen i Sverige enbart preparatet Roundup Bio godkänt för kemisk bekämpning. Den
verksamma substansen är glyfosat som är ett konstgjort växthormon (auxin) vilket orsakar att
växterna ”växer ihjäl”. Medlet har valts ut i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och är
godkänt av Kemikalieinspektionen och av Banverkets Kemikalieråd. I Sverige används totalt cirka 500
ton Roundup varje år. Av dessa använder Banverket i genomsnitt 0,2 %. För den biologiska
mångfalden är förstås alla bekämpningsmedel av ondo eftersom medlen, då det dödar större delen
av växtligheten, orsakar stora förluster av sällsynta och hotade växter samt även därigenom tar bort
underlaget för insekter och andra djur. Många bekämpningsmedel, såsom Roundup Bio, har
förmågan att ge konsekvenser på floran och faunan även utanför aktionsradien av besprutningen.
Bekämpningsmedlen sprids med vinden (dock ej vid avstrykningsmetoden), med regn, vilda djur och
inte minst via grundvattnet. Därför måste största försiktighet eftersträvas vid användningen och
målet måste vara att bekämpningsmedlen bara påverkar och dödar organismer i det omedelbara
spårområdet, det vill säga där det måste vara vegetationsfritt. 

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on april 30, 2015 by in Uncategorized.
%d bloggare gillar detta: