Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Årsmöte med Save The Baltic Salmon.


Förslag till DAGORDNING för årsmöte med

Save The Baltic Salmon.

Lördaqen 2015-03-21 i Jönköping Klockan 9.00 klubbstugan scouternas lägergård. Samt goggle.

baltic-salmon-blue10937549_10204658637523490_2073116463_n

 1. Mötet öppnas. Ordförande Kenneth Karlsson hälsar alla välkomna.
 1. Val av ordförande för årsmötet.
 1. Val av sekreterare för årsmötet.
 1. Val av 2 st justerare (som skall godkänna årsmötesprotokollet)
 1. Mötets behöriga utlysande.
 1. Godkännande av dagordningen.
 1. Verksamhetsberättelsen för det gångna året redovisas.
 1. Kassarapport.
 1. Revisorernas berättelse.

IO.Ansvarsfrihet för styrelsen?

II.Val av ordförande för en period om 2 år. (2015 och 2016).

12.Val av kassör för en period om 1 år (2015).

13.Val av sekreterare för en period om 1 år (2015).

14.Val av valberedning. 3 personer för en period om 2 år (2015 och 2016).

15.Val av 1 st ledamot för en period om 1 år (2015), och 1 ledamot för en

period om 2 år (2015 och 2016).

16.Val av 1 st suppleant för en period om 1 år (2015), och 1 suppleant för en

period om 2 år (2015 och 2016).

17.Val av 2 st revisorer för en period om 2 år (2015 och 2016).

18.Val av 2 st revisorssuppleanter för en period om 2 år (2015 och 2016).

 1. Fastställande av medlemsavgifter för år 2016

(för år 2015 är det 50 kr/medlem).

 1. Motioner och ärenden som inkommit före årsmötet.

21.Övriga frågor. (Här tas frågor upp gällande t ex gruvnäringen, fiskodlingar,

vattenförstöring m m).

 1. Mötet avslutas.
 2. Stadgar för Save the Baltic Salmon (1)
 3. Bevis – organisationsnummer STBS (1)

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on mars 10, 2015 by in Årsmöte, Medlemmar.
%d bloggare gillar detta: