Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Åland är världsledande med hållbart vattenbruk


Så som det ser ut just nu, lagstiftningsmässigt, så är det mycket svårt att etablera nya fiskodlingar på Åland, särskilt i saltsjön.

Detta främst på grund av regleringar i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland.

Då är det främst 5 kap. 9 § som är avgörande, se citat nedan:

En komminikation med Lena Hjärpne/Mikael Stjärnfelt

”Om inte kvalitetsnormer gäller för vattenområde i
saltsjön syftande till att begränsa övergödning, såsom
kvalitetsnormer avseende ekologiska förhållanden eller
kvalitetsnormer i enlighet med 4 § 1 mom., får ny
eller ändrad markanvändningsåtgärd eller verksamhet
komma till stånd i vattenområdet eller dess tillrinningsområde
endast om det visas att åtgärden eller
verksamheten inte kan bidra till ökad övergödning i
området eller att förbättringsöverskott utnyttjas enligt
bestämmelserna i 12 §.”

Kvalitetsnormer som det hänvisas till finns inte framtaget och därmed måste sökanden i så fall påvisa att verksamheten inte kan leda till ökad övergödning. Det är svårt med tanke på verksamhetens karaktär, att ge foder till fiskar som innebär att näringsämnena endast delvis binds i fisken och som leder till att största mängden blir kvar i vattenmiljön.

 

Om vi däremot talar om etablering av landbaserad fiskodling (recirkulationsanläggning) så är det en helt annan sak. Den bedöms i princip som vilken industriverksamhet som helst och då är det som faktisk ”kommer ut ur röret” som bedöms och som man ställer krav på hur det skall behandlas eller hur ”rent” det ska vara. Någon faktisk ansökan har ännu inte behandlats så det är svårt att säga vad kraven är.

 

Hoppas detta är svar på din fråga. Om inte så får du gärna återkomma så försöker vi på nytt.

 

Hälsningar

Mikael Stjärnfelt

Miljöskyddsinspektör

Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Norragatan 17, AX-22100 MARIEHAMN

1a

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on februari 13, 2015 by in Åland, Övergödning, Fishfarming, Fiskepolitik, Fiskodling.
%d bloggare gillar detta: