Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen Tärnaby


IGE Resources/Nickel Mountain har beviljats 3 bearbetningskoncessioner för Rönnbäcken utanför Tärnaby. Ett storskaligt, kontroversiellt högriskprojekt med nickelbrytning i öppna dagbrott i område med asbest i Umeälvens övre del. Rönnbäck utgör hjärtat av Tärnas historia och är samiska åretruntmarker. FN har för första gången gått in i ett gruvprojekt i Sverige och meddelat regeringen att all gruvverksamhet i Rönnbäck måste stoppas tills FN utrett ärendet. Utredning pågår av FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD).

Det tänkta gruvområdet är lika stort som Umeå eller Stockholms innerstad plus Södermalm och Bromma. Damm, buller, läckage till mark/vatten, gråbergsupplag, avfallsdeponier, anläggningar, vägar, sandmagasin och klarningsdamm skulle medföljas. Enbart all trafik skulle förändra Hemavan Tärnaby i grunden. I området ligger vår kyrka och kyrkogård vid Voijtjajaure kapell. Området utgör riksintresse för kulturmiljö samt riksintresse för rennäringen.

1383640_10201443976798942_1243483593_n

Rönnbäcksprojektet beräknas använda nära en procent av hela Sveriges elförbrukning. Samtidigt är gruvnäringen den största producenten av industriavfall. Dagbrottsutvinning bidrar till en mångdubbling av mängden avfall. Det mesta man tar upp vid dagbrott är avfall. Med gruvavfall kommer behov av säker miljöförvaring. Maskinpark och transporter ger enorma koldioxidutsläpp.
Forskning vid Linköpings universitet pekar på metallåtervinningens enorma potential. Den lyfter även problematiken med att gruvnäringen subventioneras med miljarder årligen medan regeringen satsar betydligt mindre på återvinningsindustrin. Detta trots att beräkningar visar att återvinning ger bättre ekonomi än gruvnäring.

Ingen kan med säkerhet veta vilka konsekvenserna skulle bli för miljö, hälsa, djurliv, fiske och vad som händer när det läcker ut gifter i vattenmagasinet Gardiken. De miljö- och hälsomässiga riskerna är enorma, för att inte tala om ännu ett ingrepp i vår kulturhistoria. Rönnbäcksprojektet hotar våra barns hälsa, lokala matråvaror, kultur, andra näringar och långsiktigt hållbara lokalsamhällen.

Björkvattsdalen har genom historien utsatts för en rad övergrepp. Dalgången har bl.a. drabbats hårt av dämningar och kraftverksbyggen. Björkvattsdalen var Tärnas bördigaste älvdal och här anlades de första nybyggena. Genom dämningarna under 1950-talet höjdes vattenståndet i sjöarna som låg i nedre delen av dalgången med upp till 20 meter. Betydande arealer av den bästa skogen samt åkrar, ängar sattes under vatten, däribland hela Rönnbäcks by. De flesta fastigheter i dalgången berördes av regleringarna och många hemman fick överges. En gruva skulle bli slutet för vår vackra dalgång och tvinga folk lämna sina hem igen.

Vi värnar om våra hemmarker och vår kultur för nuvarande och kommande generationer. Vi vill visa att vi är många som INTE STÖDJER en nickelgruva i Björkvattsdalen, Umeälven och i Hemavan Tärnaby. Vi vill ha långsiktigt hållbara lokalsamhällen där våra barns livsmiljö, mat, liv och hälsa inte hotas.

Stöd oss! Gå med i vår förening ”Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby”. Det kostar bara 20 kr per person och år. Föreningen ska visa att vi är många som INTE STÖDJER en nickelgruva i Rönnbäck/Umeälven, Björkvattsdalen i Hemavan Tärnaby. Medlemsavgift sätts in på bankgiro 559-7356. Glöm inte ange ditt namn, adress och ev e-post. Vi hoppas att så många som möjligt vill stödja föreningens fortsatta arbete. Allt stöd behövs! Föreningens adress: Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby
c/o Marie Persson, Tärnamo 123, 920 64 Tärnaby
E-post: marie@kvanne.se

Lästips!
Boken ”Smutsiga miljarder” av Arne Müller.
http://www.svd.se/kultur/vem-ar-det-som-ar-egenmaktig_3308482.svd
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/kvar-finns-bara-hal-i-marken/
http://www.vk.se/1099031/dags-andra-var-utarmande-svenska-minerallagstiftning
http://magasinetfilter.se/magasin/2013/33/valkommen-till-vastindien
Boken ”Tusen år i Lappmarken” av Tomas Cramér och Lilian Ryd.
Boken ”Norrland” av Po Tidholm.
Nils Harnesk blogg – http://nilsharnesk.com/
Nätverkets Stoppa gruvan i Rönnbäcks blogg –http://stoppagruvan.wordpress.com/
For Future blogg – http://forfutureblog.com/
Sametingets gruvpolicy – http://www.sametinget.se/gruvpolicy
Sametingets uttalande ”Sametinget kan inte acceptera exploateringen av Sápmi” – http://www.sametinget.se/61172
Umeådeklarationen, antagen av Sametingsparlamentariker från Sverige, Norge, Finland och representanter från Ryssland 20 feb 2014 –http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/2327/14085.pdf

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on oktober 21, 2014 by in Gruvor, Tungmetaller, Zinkgruvan Mining.
%d bloggare gillar detta: