Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Östersjölaxälvar i samverkan


Östersjölaxälvar i samverkan är en ideell förening för Östersjöns älvar. Vi arbetar för en ny långsiktig och hållbar förvaltning av våra vilda lax- och öringbestånd där även vi får ta del av den resurs vi varit med och bygga upp genom fiskevårdsåtgärder i våra älvar och biflöden.

Vi företräder över 12 000 fiskerättsägare längs våra älvar från Mörrumsån i söder till Lainio och Muonio älvar i norr representerade genom förvaltningsorganisationerna i varje vattendrag. Med oss har vi även tidsskrifter, företag och organisationer inom sportfiske, miljö- och fisketurismnäringen. Vi stöds även av förvaltningar och ett flertal kommuner och

http://www.ostersjolaxalvar.se/

Thomas Johansson blev 2013 års laxhjälte för sina insattser

VÅRA MÅL

Ekologi
Varje vattendrag som är eller har varit vildlax- och öringsförande ska återställas så att det leder till en maximering av älvarnas produktion utifrån de ursprungliga förutsättningarna i varje enskilt vattendrag, samt säkerställer att vattendirektivets miljökvalitetsnormer och miljömål uppfylls och efterlevs utan undantag där detta är tekniskt möjligt.

Produktion
Varje vattendrag som är vildlax- och öringsförande ska tilldelas beståndsspecifika mål för antalet återvandrande lekindivider så att en för vattendragen 100-procentig smoltproduktion ska vara möjlig. Detta kan skapa utrymme för ett begränsat uttag samtidigt som det säkerställer den framtida överlevnaden och genetiskt bevarande av varje unik stam.

Förvaltning
Förvaltningen av fisket i älvarna såväl som i havet ska regleras utifrån de beståndsspecifika målen för varje enskilt vattendrag.

Fiskerestriktioner
Fiske med mängdfångande redskap efter lax och öring ska förbjudas vid fiske på blandbestånd där risk finns att svaga stammar fångas samt för icke yrkesmässigt fiske efter dessa arter.

Det yrkesmässiga fisket ska riktas mot kompensationsodlad lax och öring eller lax och öring från starka bestånd. För att säkerställa en hög överlevnad vid återutsättning av fisk ska nya skonsamma och selektiva fiskeredskap och fiskemetoder utvecklas.

Ekonomi
Fiskeresursernas nyttjande ska baseras på att det samhällsekonomiska värdet maximeras. Därmed främjas utvecklingen av sportfisketurism i älvar och hav och rekreationsvärdet av sportfisket ökar.

Östersjölaxälvar i samverkan
Nedre Kläppen 21
934 93  Kusmark

Org nr: 802474-6185
BankGiro
: 521-5769

Thomas Johansson
E-post: Thomas.Johansson@ostersjolaxalvar.se
Mobil: 070-581 70 29

Urban Sandberg
Mobil: 070-666 31 55
E-post: urban.sandberg@ostersjolaxalvar.se

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: