Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Dokumentär laxfestens baksida

Certifiering av den odlade fisken finns numer i Norge, WWF:s verifiering fortsätter samarbete med den förstörande industrins baksida. Den Svenska staten gör generalfel när våra källflöden belamras med dessa sjuka … Läs mer

oktober 21, 2014 · Lämna en kommentar

Nopeantoiminnan joukko

Nopeantoiminnan joukko Nopeantoiminnan joukko on vastuullista kalastuspolitiikkaa Suomeen aktiivisesti ajava järjestäytymätön ryhmä johon jokainen vastuullisesta kalastuksesta kiinnostunut on tervetullut mukaan. Ryhmä on alunperin perustettu toimimaan Itämeressä syönnöstävien lohikantojen hyväksi, mutta … Läs mer

oktober 21, 2014 · Lämna en kommentar

boikott oppdrettslaksen (boycott salmon farming)

boikott oppdrettslaksen (boycott salmon farming) This is a group for conserned people,who realise that farmed salmon is a treath to wild fish populations,due to salmon lice,fish deseases ond overexplotation of … Läs mer

oktober 21, 2014 · Lämna en kommentar

Redd Laksen og Sjøørreten fra den miljøfiendtlige oppdrettsnæringa !

Redd Laksen og Sjøørreten fra den miljøfiendtlige oppdrettsnæringa ! Formålet med gruppen er å få alle oppdrettsannlegg inn i LUKKEDE rømningsikre, miljøvennlige og lusefrie sjøbaserte anlegg. 5000 pers underskriftskampanje for … Läs mer

oktober 21, 2014 · Lämna en kommentar

Salmon Are Sacred

Salmon Are Sacred This Salmon Are Sacred Facebook page is intended for serious, open and respectful discussions and information sharing associated with the impacts of open pen salmon feedlots on … Läs mer

oktober 21, 2014 · Lämna en kommentar

Östersjölaxälvar i samverkan

Östersjölaxälvar i samverkan är en ideell förening för Östersjöns älvar. Vi arbetar för en ny långsiktig och hållbar förvaltning av våra vilda lax- och öringbestånd där även vi får ta … Läs mer

oktober 21, 2014 · Lämna en kommentar

Älvräddarna

Vad vill Älvräddarna? Älvräddarna kämpar för att befintlig vattenkraft ska miljöanpassas med fiskvägar, fingaller, omlöp, ålyngelledare, minimitappning osv. Stopp för all ny utbyggnad av vattenkraft. Utrivning av onödig vattenkraft. T.ex. den … Läs mer

oktober 21, 2014 · Lämna en kommentar

Gruvfritt Jokkmokk

Vår partipolitiskt och religiöst obundna grupp vänder sig till kritiker av gruvor i Jokkmokk. Primära hotet är en järnmalmsgruva i Gállok (Kallak) fem mil väster om Jokkmokk prospekterad av brittiska … Läs mer

oktober 21, 2014 · Lämna en kommentar

Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen Tärnaby

IGE Resources/Nickel Mountain har beviljats 3 bearbetningskoncessioner för Rönnbäcken utanför Tärnaby. Ett storskaligt, kontroversiellt högriskprojekt med nickelbrytning i öppna dagbrott i område med asbest i Umeälvens övre del. Rönnbäck utgör … Läs mer

oktober 21, 2014 · Lämna en kommentar

Ojnareskogen

Ojnareskogen Vi som gör denna sida vill tipsa om: Skogsvaktarna i Ojnare och om Föreningen bevara Ojnareskogen som båda har som mål att stoppa kalkbrott i Ojnareskogen och istället göra … Läs mer

oktober 21, 2014 · Lämna en kommentar

Aktion Rädda Vättern

Aktion Rädda Vättern Bli medlem i ARV, Aktion Rädda Vättern och stöd vårt arbete…Medlemsavgift betalas till Bg 196-7157 Beskrivning Aktionsgrupp Rädda Vättern (ARV) Vi vill skydda och bevara ekosystemet Vättern, … Läs mer

oktober 21, 2014 · Lämna en kommentar

Vittangi-Saarivuoma-Lainiovuoma-Könkämä

Vittangi-Saarivuoma-Lainiovuoma-Könkämä Detta är en opolitisk grupp, där allas intressen är för en biologisk hållbar utveckling. Gemensam nämnare är gröna näringar som renskötsel, jordbruk, jakt och fiske, turism, bl.a. Det största … Läs mer

oktober 21, 2014 · Lämna en kommentar

Urbergsgruppen

Urbergsgruppen är en förening som arbetar för långsiktig hushållning med jordens naturresurser och för minskat uttag av ändliga råvaror ur jordskorpan. Visionen är ett samhälle som verkar INOM kretsloppets ramar … Läs mer

oktober 21, 2014 · Lämna en kommentar

Kärnkraftsfritt Bottenviken

Kärnkraftsfritt Bottenviken Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken bildades på ett allmänt möte i Luleå den 11 december 2011. Nätverket är partipolitiskt obundet och för alla som säger nej till kärnkraft vid Bottenviken. … Läs mer

oktober 21, 2014 · 1 kommentar