Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Ny lag om fiske och laxstrategi stärker svaga fiskpopulationer


lf_toppbalk
Regeringen antog i dag en strategi som handlar om lax och havsöring samt överlämnade till riksdagen en proposition med förslag till en ny lag om fiske. Såväl strategin som lagen har målet att hjälpa fiskar att fortplanta sig i naturen och stärka svaga populationer. Den nya lagen om fiske avses träda i kraft vid ingången av år 2016.
– Detta är ett viktigt steg mot en fiskeripolitik och förvaltning av fiskbestånd, vilket i stället för utplanteringar satsar på fiskarnas naturliga reproduktionscykel. Välmående fiskpopulationer är till allas fördel, säger jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo.
Lagen om fiske har genomgått en bred reform som inverkar på fiskeregleringens mål, handlingssätt och de olika aktörers uppgifter. Målet är att ordnandet av fisket sker allt mer kunskapsbaserat. Detta bidrar till
  • en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar användning av fiskresurser,
  • välbefinnandeeffekter och hållbar tillväxt med hjälp av näringar och rekreationsanvändning,
  • att bevara livskraftiga fiskpopulationer och naturens biologiska mångfald och
  • klarare roller för olika aktörer, samarbete, en fungerande administration och de regionala aktörers, t.ex. vattenområdesägarnas och fiskeri- och miljöorganisationernas, delaktighet.
Ett enklare licenssystem
Fiskelicenssystemet blir också enklare. Fiske med strömmingshäckla kommer att höra till de fria allmänna fiskerättigheterna. Fiskevårdsavgiften och spöfiskeavgiften ändras till fiskevårdsavgift som ska betalas av 18 – 64 år gamla som fiskar med något annat än med metspö eller pilk. Avgiften ger rätt att fiska med ett bete i hela landet.
– Reformen gör spöfisket mycket enklare. I stället för flera licenser behöver man endast en licens i fortsättningen.
Avgiften är 39 euro/år, 12 euro/vecka och 5 euro/dygn. Kommersiella fiskares tillgång till fiskevatten underlättas med hjälp av NTM-centralens tillstånd.
Fiskeregleringen bygger på bl.a. regionala och landsomfattande förvaltningsplaner. Regleringen ska ske genom förordningar och närings-, trafik- och miljöcentralens förvaltningsbeslut. Ägarna till vattenområden har också i fortsättningen möjlighet att ställa tillståndsvillkor i fiskelicenser de beviljat.
Bortklippning av fettfenor och begränsningar
Den nationella lax- och havsöringsstrategin har siktet inställt på år 2020. Ett av de viktigaste kraven är att fettfenan på alla laxar och havsöringar som utplanteras när de är ett år gamla eller äldre ska klippas bort. Vilda fiskar med fettfena ska släppas tillbaka i vattnet oberoende av fiskbeståndet. På detta sätt stärker man de vilda fiskbestånden. När det gäller laxfisket i älvområden, föreslås det säsongvisa licenskvoter. Fisket får inte riskera värdefulla stora honlaxar.
Fisket efter havsöring ska begränsas avsevärt. Riktat eller avsiktligt fiske efter havsöring totalförbjuds. Handredskapsfisket är tillåtet endast i områden med utplanterade yngel med klippta fettfenor.
I strategin föreslås också fiskarspecifika laxkvoter och att laxfisket ska pågå hela säsongen. Det här ska förbättra värdet av fångsten och yrkesfiskets förutsättningar. Man vill också minska fisket efter blandade bestånd, vilket inte separerar svaga och starka fiskbestånd från varandra.
För Torneälv och Simoälv föreslås ett minimikrav som handlar om produktion av vandringsyngel samt ett kvantitativt krav för leklaxar.
I arbetsgruppen satt sammanlagt 27 representanter. Arbetsgruppens ordförande var statssekreterare Risto Artjoki vid jord- och skogsbruksministeriet och vice ordförande statssekreterare Katariina Poskiparta vid miljöministeriet.
Ytterligare information:
Risto Artjoki, statssekreterare, tfn 0295 162 254
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, tfn 0295 162 404
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 152

 

Källa

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on oktober 20, 2014 by in Biologisk mångfald, Finland, Mijljöroganisationer, Riksdagen.
%d bloggare gillar detta: