Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Låt Hjalmar vila i frid


652I år är det etthundrafemtionio år sedan Hjalmar Lundbohm föddes (1855) på Rubbestads gård i Ödeborg, i Dalsland. Han tog examen 1877 i geologi vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 1898 blev han disponent hos LKAB i Kiruna. 22 år senare, 1920, gick Hjalmar i pension och lämnade Kiruna.

http://helendoktare.se/?p=2959 Text Helen Doktare

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Lundbohm

Ingen annan man har präglat oss som växte upp kring gruvan i Kiruna så mycket som Hjalmar Lundbohm. Vi har alla något slags begrepp om honom grundat på vad vi hört eller läst om honom och genom historiska avtryck som Hjalmar Lundbomsgården, Hjalmar Lundbomsvägen och Hjalmar Lundbomskolan.

Begreppet Hjalmars anda används ofta i sammanhang som beskriver Kirunas uppbyggnad. I litteraturen beskrivs han i allt väsentligt som den goda fadern som värnade om gruvarbetarna, om familjerna, som samernas vän och beskyddare och som kungen av Kiruna.

Det är en stereotyp och tillrättalagd mansbild som historien ger oss.

Vilket historisk värde har dessa skildringar?

De är kanske goda historier, men inte i vetenskaplig mening. Jag vill inte förringa Hjalmars insats men det är viktigt att få en bild av honom som inte bygger på hjältemyten. Problemet med själlösa hjältesagor är att personen fortsätter att vara höljd i dunkel.

Vem var han egentligen?

Det vi vet är att han ritade ett ”mönstersamhälle” som byggde på att hålla isär kvinnor och män i olika världar. Hans kvinnosyn grundade sig på uppfattningen att kvinnor först och främst var ämnade att sköta ett hem. Han framhöll som norm, det borgerliga kvinnoidealet, den goda modern och moraliskt högt stående kvinnan, men som var mindre lämpad för intellektuellt tänkande, studier och politiska uppgifter.

Curt Perssons bok ”På Disponentens tid” visar att Hjalmar Lundbom var lobbyist för rasbiologin. Han finansierade Rasbiologiska institutet och var tongivande bakom segregeringen av samer och tornedalingar och rashygieniska mätningar som genomfördes i början av 1900-talet.

Spelar det någon roll idag?

Ja det gör det absolut. Det spelar stor roll för jämställdheten. Hjalmar la grunden för två skilda traditioner, gruvarbetartraditionen och kvinnotraditionen, två skilda sätt att uppfatta verkligheten. Dynamit eller skurhink. Det är en utmejslad norm som lätt kan urskiljas än idag.

Det spelar en avgörande roll för de rasbiologins idéer som ligger till grund för dagens framväxande högerextremistiska krafter i Europa och här hemma.

Nej, Hjalmar Lundbom var inte en typisk man av sin tid.

Att släta över hans engagemang för rasbiologin vore ett svek mot de som drabbats.

Tänker med sorg i hjärtat på samer och tornedalingar som har plågats och fortsätter att plågas av svåra familjeminnen från rasbiologins härjningar.

Hjalmars anda har kommit att sväva som ett olycksaligt mörkt moln över gruvstaden. Det är absolut nödvändigt att vi gör upp med vårt förflutna. I en tid när kluvenheten över stadsflytten överskuggar allt annat känns behovet av nytänk och förnyelse stort. Nya Kiruna kan inte byggas på gamla myter och hjältesagor.

För mig har Hjalmar spelat ut sin roll. Försoning handlar om att släppa taget om honom och låta honom vila i frid.

Hjalmar stöttade rasbiologin

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: