Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Remiss av Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande


Remiss av Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler” (SOU 2014:35). Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 31 oktober 2014.

m.registrator@regeringskansliet.se och med kopia till
mattis.loberg@regeringskansliet.se

Länk HÄR

6f4165a0

Slutbetänkadet HÄR

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 31
oktober 2014. Yttrandet bör sändas via e-post i word-format till
Miljödepartementet för att underlätta bearbetningen av
remissynpunkterna. Skicka svaren till:
m.registrator@regeringskansliet.se och med kopia till
mattis.loberg@regeringskansliet.se
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i
slutbetänkandet och särskilt beakta de samhällsekonomiska
konsekvenserna.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats http://www.regeringen.se. På
webbplatsen finns även det remitterade materialet tillgängligt. När
svarstiden för remissen har gått ut, så publiceras dessutom alla
remissyttranden som kommit in på http://www.regeringen.se.
Stefan Berggren
Departementsråd
Kopia för kännedom
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/L1/DOM
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/PBB/SFÖ
Finansdepartementet/BA 2/KSÄ
Landsbygdsdepartementet/ELT/JFS
Näringsdepartementet/TE ST/E MOI
Kulturdepartementet/KA
Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm

 

 

About Bror Högbom

Är en lugn man i sina bästa dagar. Tycker om allt inom skapande så som konst, uppfinningar och musik. Driver även frågan om Kiselbristen i Östersjön på Save The Baltic-Water for Life:s blogg. Kisel ( tiamin) är en hörnsten för Östersjön. Är producent för Save The Baltics nystartade webb-TV. https://savethebaltic.wordpress.com/2016/07/29/nu-har-svaret-kommit-kiselalger-innehaller-bl-a-kolhydrater-protein-oljor-fett-vitaminer-bland-annat-vitamin-b12-och-thiamin-b1-vitamin/

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: