Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Svenska kockars förening svarar på giftig fisk från odlingsindustrin.


 

Ursäkta tidsfördröjning men ibland finns inte all tid man är i behov av. Har försökt få ihop ett svar så kort som möjligt men ändå så du ser hur vi jobbar. Vi innebär,  SKF som förening, våra lag samt de som är sponsorer till de samma.

 

SKF har som policy att inte agera för eller rekommendera skilda intresseorganisationer. Vi är dock medvetna om de problem som fiskeodlingar innebär för beståndet i Nordsjön och ställer oss bakom den agenda som Världshälsoorganisationen har tagit fram i arbete kring dessa frågor här i Norden. I korthet kan dessa sammanfattas enligt följande.

  • EUs fiskepolitik ska  förändras. För att få bärkraftiga fiskbestånd ska ekosystembaserade
    långsiktiga förvaltnings-planer på regional nivå ersätta de årliga kvot-förhandlingarna.
  • Fiskeflottan ska minskas och anpassas till ett balanserat uttag av fiskbestånden och fiskenäringen ska vara ekonomiskt självbärande utan subventioner
  • EU-subventioner endast ska gå till miljö-förbättrande åtgärder som till exempel skonsamma och selektiva fiskeredskap.
  • EUs nya kontrollförordning mot illegalt fiske och tydlig spårbarhet av fisk – från båt till tallrik – ska
    följas i regionen.
  • Allt kommersiellt fiske i Östersjön klarar kraven för att bli MSC-certifierad

 

Vi menar att hållbart bestånd är en mycket större fråga än att bara se till fiskeodlingar och dess foder.

Vi menar att det behövs en ny långsiktig förvaltning som utgår från vad haven tål.  SKF vill arbeta för att det framtida fisket sker skonsamt med hänsyn till både fisken liksom havens övriga arter och miljö. Vi menar att vi inte kan fortsätta förvalta fisken som om det vore en resurs utan koppling till havet.

 

Naturligtvis är det inte bara inom havet vi jobbar utan det handlar om hela spektrat, hav, jord och luft. Allt måste ha ett sammanhang och i detta måste man även titta framåt hur vi föder vår population i framtiden på ett hållbart sätt.

 

Med vänliga hälsningar!

Conny Andersson

Ordförande

Svenska kockars förening

Sjögräsgatan 12

234 33 Lomma

Mobil +46708-124054

Tack för svar! önskvärt är mer ingående svar på vilka laxar ni använder i er verksamhet, vad tycker ni om att industrin fortfarande använder fisk i från Östersjön i foderframställning, enligt djurskydds organisationer får inte ens djuren äta giftig fisk från Östersjön. WWF verifiering gör det möjligt för flera företag att ljust använda dessa odlingar som förgör mångfalden i våra hav samt hotar den biologiska samt evolutionen för vild fisk.

Här kan man tydligt se vad havs lössen gör! alarmerade situationer i flertalet älvar där 60-90% dör pga detta.

Här kan man tydligt se vad havs lössen gör! alarmerade situationer i flertalet älvar där 60-90% av smolten dör pga detta.

Är WWF verifiering riktig då man hänvisar till MCS, gällande Norsk odlad lax?

Är det ok att dela på kvoterna i Östersjön då flera länder runt Östersjön har förbjudit fet fisk i från Östersjön.

Är det ok att använda palmolja, antibiotika, mediciner i framställning av fiskfoder.

Är det ok att övergöda våra vatten från laxodlingarna och annan fiskodling? Danmark har redan flera landbaserade odlingar där man kontrollera både fisken hälsa och stoppa övergödning i våra vatten.

Tack för att ni tar er tid. Viktigt att ni läser alla bifogade länkar i tidigare framställan.

http://www.tronderbladet.no/laks/article9743597.ece#.U4g–2Skbms.facebook

http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/tjekmad/ECE2311884/havbiolog-jeg-koeber-aldrig-laks-fra-opdraet/

https://savethebaltic.wordpress.com/2014/06/09/wwf-verifiering-ar-den-att-lita-pa/

https://savethebaltic.wordpress.com/2014/05/26/giftig-lax-pa-ica-konsum-och-pa-restauranger/

Ordförande på save the baltic Kenneth Karlsson

blå fisk

 

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

One comment on “Svenska kockars förening svarar på giftig fisk från odlingsindustrin.

  1. Pingback: WWF corrupted or corruptor | SAVE THE BALTIC

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: