Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Vem väktar väktarna? Dags att städa upp efter oss när det kommer till frågan Östersjön


Vi miljövänner måste skifta fot från konstruktivismen, det mätbara, till behaviorismen, det beskrivbara. Det  för att lyckas hitta aktioner för att rädda Östersjön.

Adam raised a Cain – Adam uppfostrade en mördare Att förstå miljöproblemen och odjursrollen via Aldous Huxleys roman Brave New World

Livraria_Lello_e_Irmão

– Framtidens miljöproblem via Aldous Huxleys roman Brave New World skriven 1931-

Soma

Brave

BNW (Brave New World)

Brave New World II

Artikel II av III

Av Dag Ståhlestierna

Vem väktar väktarna? Quis custodiet custodes? Dagens diktatorer förlitar sig på propaganda. Propaganda utgår från att upprepa sig, undertrycka och Brave New World 4rationalisera. Det vill säga att upprepa slagord. Diktatorn vill få slagorden sanna. Det genom att undertrycka fakta som han vill hålla människor i okunniga om. Det för att kunna vinna din sympati för att därefter utnyttja din sympati. Det dels genom att  kunna utnyttja dig i partiet dels för att kunna utnyttja dig i Staten och för Statens intressen. Diktatorn dränker dig i en flod av slagord så att Du inte skall förstå de vettiga budskapen som finns. Det vill säga motkrafterna. Villkoren för ett gott liv är dels att fråga dig vad kan du göra för gott för dina medmänniskor och din Stat dels att lura diktatorn eller en politiker som är ond.

Brave Nwe world 7

Förstår Du propaganda kan Du handla mot den och därmed få större frihet. För det krävs kunskap så att di kan värdera vad kunskapen har för värde

What good can you do for your community? Vad för nytta kan Du göra för ditt samhälle? Det går inte att se det tvärtom då kommer din frihet att krympa ochSlussen Du blir sannolikt en liten människa styrd av ett gigantiskt maskineri. Har du tur blir du inte fullständigt galen. Det är dags att städa upp efter oss när det kommer till frågan Östersjön.

Det kommer att stärka lag I och lag II som avslöjar lag III. Du kommer få större frihet och självstyre. Du kommer få större fakta/ kunskap och därefter kunna förstå värdet av ett friskt vatten och ett samhälle byggt i mindre välfungerande grupper.

Allt detta kommer att göra två saker om Du gör rätt (städar upp rätt efter dig):

 1. Bevara och stärka frihetsbegreppet
 2. Rädda de demokratiska institutionerna

Sjukdomar i samhällskroppen kan bara komma upp av en enda anledning. Det finns en felande länk. Den felande länken är och har alltid varit människan. Vi kommer alltså aldrig förbi att det kommer att komma sjukdomar i samhällskroppen. Det onda kommer alltid att utrota sig själv. Vi är det onda i en annars harmonisk djurvärld. Samtliga andra djur lever i harmoni med sig själva. Vi lever som odjuret eller odjuren.

Brave New World 8

Små barn blir större barn och får större frihetskänsla ju längre bort från mamman som de kommer

När det kommer till Propaganda har vi kommit fram till två lagar som avslöjar en tredje.
Lag I handlade om att skaffa sig frihet och därigenom självstyre. Det lilla barnet får allt mer frihet och tar sig allt längre från mor. Detta blir ett barns självstyre.

Den andra delen lag II handlade om fakta och värden. Vi måste skaffa oss all kännedom om miljöförstöringen kring Östersjön för att kunna agera. Om vi inte kan få all fakta är det vår skyldighet som nyttodjur att ändå starkt agera. Värdet kan vi förstå genom två vägar. Båda är vetenskapliga.

Den ena vägen handlar om att räkna förekomster. Det kallas kvantiteter. Det kallas för kvantitativansats och går under det som kallas för konstruktivismen. Du öppnar en äggförpackning i affären. Du skall köpa 12 ägg. Du räknar att det verkligen är 12 ägg i förpackningen. Detta är konstruktivismen i ett nöt (ägg)skal. Vi kan också göra det mycket enkelt för oss. Vi räknar antal bräckvatten som är hav i världen. Vi kan jämföra antalet med antalet bräckvatten som ligger mot Sveriges kust. Vi finner att det är ett (1st) bräckvatten som räknas som ett hav och som ligger mot Sveriges kust.

Vi förstår att det är otroligt unikt.

Vi kan också gå den andra vetenskapliga vägen. Du skall köpa 12 ägg. Du öppnar förpackningen och tittar att samtliga ägg är hela. Du beskriver äggen som hela. Om de inte är hela byter du ut de antal ägg som inte är hela. Du beskriver i termer av helhet eller inte helhet. För att beskriva vad Östersjön betyder för oss människor i form av rent vatten kan vi beskriva njutningen av rent vatten. Hur känns det en sommarnatt att sitta i en eka och fiska? Beskrivningen av känslan är en del i behaviorismen. Människor som professor Skinner från Harward använde behaviorismen när han försökte förstå om råttor kan lära sig saker och ting. Skinnerboxen se artikel II. Vare sig Du använder konstruktivismen eller behaviorismen kommer du komma fram till samma sak.

Östersjön är unikt. Därför är Östersjön värt att rädda.

Propaganda spelar på drömmar. När propaganda försöker spela på att öka din frihet eller självstyre går du på propaganda om du inte förstår att det inte är din frihet eller ditt självstyre som propaganda avser utan den aktör som sänder ut budskapet. Hans frihet kommer öka om Du köper hans propaganda. Det är alltså försäljaren eller politikerns frihet och självstyre som ökar om du gör som propagandan vill att Du skall göra. Inte din egen. Går Du på propagandan är du lurad. Falskmynteri = propaganda spelar på det mest grundläggande i människans ego. Vi är egoister och vill en enda sak få det bättre själva. Här måste du tillämpa lag II för att få dig att inte gå på propagandan. Lag II handlade om kunskap alltså skaffa sig kunskap och ställa kunskapen mot värdet av kunskapen. Sanningen Du funnit om Östersjön är att det är ett unikt hav som det finns ett större värde att bevara än låta multinationella eller inhemska företag att skita ner, ta vinsten och i det första fallet dra från landet.

Brave New World 6

Quis custodiet custodes? Vem väktar väktarna?

frihet

Frihet kommer med rätt beslut

För att undvika det måste vi alltså vara på vakt mot våra egna väktare. Svaret på frågan vem väktar väktarna; Quis custodiet custodes? Är att alla måste väkta våra väktare. Glöm aldrig det vi; vi väktar alla våra väktare. Eftersom även väktarna, polisen, militären eller politikerna, är människor och därför ingår i den felande länken. När väktarna gör fel måste vi som grupp agera. Därav flickans reaktion på bilden. När hon får rätt vinner hon frihet. Därav bild två till den här artikelserien.

girl-power-photo

När väktarna gör fel är det tid att reagera

En sammanfattning:
En förutbestämd och prefabricerat samhälle under fullständig övervakning har varit en rädsla för intellektuella och socialt medvetna. Brave New World hade en diktator som bestämde din framtid. Vi har ett bräckvatten hav som bestämmer vår och de kommande generationernas framtid. I framtidssagan Brave New World blev Du en alfa, beta eller gamma- människa. Det var förbestämt av diktatorn. Det är redan i full gång de förutsägelser som finns av typen Brave New World. En begåvad elev blir skild från resten av flocken och tas i mer avancerade och utmanande kurser. McDonalds, en av de största företagen i världen, gör sitt bästa för att hålla arbetarna i specifika fack där de skiljs från varandra.

De mest skrämmande idéerna i verket 1984, en roman skriven av George Orwell 1949, omger oss varje dag. Romanen handlar om övervakningssamhället. 1984 hade poliser som kunde gripa dig för Du tänkte på något revolutionerande. Verket menar att: ””thought” .., medför döden; ”thought” är död.” Det är dels dina tankar dels människors förmåga att organisera sig / gruppera sig för att ställa saker och ting till rätta som är farligt för makten.

Det perfekta pillret som här kallas för Soma i fiktionen av Huxley, BNW, finns inte. Anledningen är enkel. Det perfekta pillret, Soma, skulle då ha gjorts av den perfekta människan. Det finns inte en perfekt människa. Alltså kan det perfekta pillret aldrig komma ut på marknaden. Vi är och kommer alltid att bli den felande länken. Vi kommer alltid att få hitta olika lösningar på olika utmaningar.

Brave New Wolrd 9

Vi sätter ram för det vi lärt oss via verket Brave New World. Vi kan använda kunskaperna när vi städar upp havet och i kampen för att rädda Östersjön. Vi vinner större frihet och större självbestämmande

Hur vi skall klara av att rädda Östersjön? Allt det måste utgå från de två lagarna ovan lag I och lag II som avslöjar lag III (vad är propaganda?):

 • Skaffa oss frihet och självbestämmande som enskilda människor och som aktionsgrupp
 • Skaffa oss kunskap och bilda oss en uppfattning om värde om kunskapen om värdet. Här värdet kunskapen att vi äger världens största bräckvatten = Östersjön

Vår kunskap vilar på två satser:

 • Människan är den felande länken
 • Hon gör fel mot Östersjön som inte kan protestera själv

Är det inte tid att lämna in en begäran av typen Habeus Corpus = låt min kropp förskonas; bli förskonat från flera gifter. Värdet av Östersjön är hur Du än ser på Östersjön så stort att det inte går att återställa Östersjön om Östersjön förstörs. Vi måste därför hindra väktarna från att förstöra Östersjön.

Slutligen:
I Frankrike fanns en man med namn Marcel Barbu. Han bildade under och efter andra världskriget ett antal självstyrande, icke hierarkiska produktionsenheter, som också var sammanslutningar för ömsesidig hjälp. Det blev ett värdefullt och meningsfullt liv för alla. Att hjälpa sin nästa och jobba i kollektivanda. Det är däremot överorganisationen som är det sjukliga i ett samhälle. Den föder girighet och mentaliteten att sko sig själv i girighetens tecken.

Slutsats:
Små grupper av människor, helst inte fler än 20 fungerar utmärkt. Större grupper sätter en överorganisation som styr.

big-brother-is-watching

Vad är propaganda? Följ lag I + lag II så avslöjar du propaganda

Ett sista förslag är att inrätta ett sanningsinstitut dels endast för miljöfrågor dels för samhället i stort. Sanningsinstitutet skall jobba med en enda sak; lära oss vad som är propaganda. Det fanns också ett propaganda institut i England vid andra världskriget. Institutet för propagandaanalys. Institutet grundades 1937 av Mr Filene från New England. I institutets försorg gjordes studier av vad som är irrationell propaganda. Mr Filene gav ut kursböcker för undervisning av läroverkselever och universitetselever. Institutet stängdes 1941. Anledningen var:

 • De allierade ansåg att det inte skulle finnas ett institut som kunde analysera den egna psykologiska krigföringen
 • Pedagoger ansåg att ungdomar blev väl cyniska
 • Militäramyndigheter ansåg att institutet förstörde deras rekrytering av militärer
 • Prästerna ansåg att den undergrävde tron
 • Reklammännen såg att de minskade försäljningen och undergräva förtroendet för vissa märken
Brave New World 5

En bokhandlare säljer texter; en lärare lär ut kunskap från texter. En författare skriver texter

Idag kan Du möjligen hävda att det redan finns sanningsinstitut:

 • Tidningar = En nyhet är redan gammal när den publiceras; den som har skrivit nyheten är inte objektiv
 • Radio = Är i första hand ett underhållningsmedium
 • Böcker = Ja om de är skrivna objektiva. Vilket ingen bok är
 • Skolor / universitet = En god lärare sitter ofta och skriver egna böcker eller driver en *bokhandel

Verket Brave New World kom ut 1931 av Aldous Huxley
Verket *1984 kom ut 1949 av George Orwell. Den senare drog nytta av sina kunskaper om Mr Filenes institut som är gott för samhället att återupprätta.

Dag Ståhle

Dag *Ståhle

Av Dag Ståhlestierna

Sveriges Författarförbund

Lello*Antero Braga driver en gudomlig bokhandel. Den heter Lello och finns i staden Portugal. Bokhandeln ligger i staden Porto. Det är något visst med gamla hamnstäder. Porto är den äldsta romarstaden i Sydeuropa efter Marseilles. Lellos ägare menar att personalen aldrig kan säga:
”Den har vi inte”.

Det innebär att finner du inte Aldous Huxleys Brave New World där finner Du sannolikt inte romanen  i någon annan boklåda i världen. Bokhandeln uppkom efter att en man 1894 startade en kombinerad boklåda och förlag i närheten där boklådan Lello idag ligger. Hans namn var José Pinto de Sousa Lello. Nuvarande Lello ligger i ett vackert Jugendhus på Rua das Carmelitas i Porto.

*1984
Romanen 1984 skrevs under året 1948. Den publicerades året efter, 1949. Författaren vände på siffrorna 48 i 1948 (då han

Brave-New-World-and-1984-300x225

Propaganda från verket 1984 skrivet av George Orwell 1948. Utgiven 1949

färdigställde romanen) för att skapa titeln. Titeln återspeglar årtalet då romanens futuristiska, dystopiska handling utspelar sig. Romanen handlar om en totalitär framtida stat som bygger på konstant övervakning, och historieindoktrinering. Orwell baserade sin science fiction-lika värld på det Stalinistiska Sovjetunionen. Staten styrs av diktatorn Big Brother som Orwell baserar på Josef Stalin själv. Lev Trotskij, ärkefienden, återfinns i handlingen som den regimkritiska Goldstein.

Bokens protagonist, Winston Smith, är en vanlig tjänsteman som arbetar med att förfalska och skriva om ”felskrivna” artiklar. Winston tvivlar på partiets storhet och skulle helst se en annan värld. Det leder in honom på förbjudna tankar. Tankarna är övervakade av Big Brother.

* Ståhle är en förkortning av släktnamnet Ståhlstierna som släkten fick efter slaget vid Lund. Svenskarna förlorade slaget och kungen behövde snabbt fly fältet. Kungen fick då hästen Brandspringaren av släkten Ståhle. Ståhle blev adlade och fick namnet Ståhlstierna. Namnet Ståhlstierna gjordes om och blev Ståhlestierna.

Vinnaren

”Acti labores jucundi”

 Utfört arbete är behagligt – eupatheiai (‘good feelings’)

About swedishauthor

Author - mainly fictions, SFI, Crimestories. Documentarys - mainly and basicly journalism or crimes Lic. Nurse, Bach 2001 Lic. Journalist, Bach 2013 Member of SFF - One Author community for Swedish writers Photographer Spec. environment issues Good contact with Asia - Spec. China / Japan Non politican Other areas of knowledge: Spec. in medicin Care History Communication Art Hobbies: Do swim or gym ex. Reads Non smoker ..,

One comment on “Vem väktar väktarna? Dags att städa upp efter oss när det kommer till frågan Östersjön

 1. Pingback: .., | SAVE THE BALTIC

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: