Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Att skifta fot från det mätbara till det beskrivbara i syfte att rädda Östersjön


Vi miljövänner måste skifta fot från konstruktivismen, det mätbara, till behaviorismen, det beskrivbara,  för att lyckas hitta aktioner för att rädda Östersjön

Adam raised a Cain – Adam uppfostrade en mördare Att förstå miljöproblemen och odjursrollen via Aldous Huxleys roman Brave New World

– Framtidens miljöproblem via Aldous Huxleys roman Brave New World skriven 1931-

Brave

BNW (Brave New World)

Brave New World II

Artikel II av III

Av Dag Ståhlestierna

Det nya vägen som måste till är att byta från det mätbara till det beskrivbara. Vi måste därefter samla in allt vi kan om Östersjöns miljöproblem. Därefter hitta olika aktioner för att få ut budskapet att Östersjön håller på att dö. Vi är också tvungna att lobba in så att politikerna förstår att miljömålen är viktigare är klimatmålen. Klimatmålet handlar om att minska effekten av den globala uppvärmningen medan miljömålen handlar om att hitta miljöproblemen för att därefter jobba så att urspungskällan till utsläppen slutar upp med att släppa ut sina gifter i havet.

screen-shot-2011-07-09-at-8-07-45-pm

Brave New World hade en regering som bestämde din framtid. Egentligen en diktator. Du blev en alfa, beta eller gamma- människa. Det var predestinerat. Det är redan i full gång de förutsägelser som finns av typen Brave New World skriven av Aldous Haxley. De som idag bestämmer .., bestämmer även om ödet av Östersjön. Östersjön håller på att dö. Vi behöver agera för att kunna rädda henne

Soma

Om allas individers unikhet:
Brave New World är en slags prokrustesbädd. En historia om likformighet där en diktator styr. Om en individ skall passa in i en given kostym handlar det om den berömda prokustessängen. Vi lever i ett prokrustessamhälle. Ett samhälle som desperat försöker få alla och envar att följa samma mönster. Ett sätt att likforma är via propaganda som i snälla termer kallas reklam. Du ser propaganda varje dag.

Begreppet prokrustessäng innebär att ’med våld tvinga en människa in i en viss form’

Prokrustes var en bandit i den grekiska mytologin som överföll vandrare och anpassade deras längd efter måtten på hans säng. Var de längre än sängen kapade han av deras fötter; var de kortare sträckte han ut deras kropp. När han lyckades fick han en frihetskänsla. Det var del i hans frihetsbegrepp. Normalt fungerar individer inte så. Däremot gör företag och olika myndigheter så och faktiskt även skolsystemet som sjukvården.

frihetVi kan uppfostras till frihet. Det på ett mycket bättre sätt än vad som nu sker. För det krävs kunskap om hur vi skall få till en bättre fostran till frihet. För att komma med en lösning måste kunskap först till. Någon eller några måste studera tidigare lösningar. Lösningen på att göra Östersjön fritt från miljögifter är på flera olika sätt en aktion där flera olika aktioner måste till. Ingen har behövt rädda Östersjön tidigare. Därför måste vi läsa oss hur andra räddat andra värden som inte går att mäta i kronor och ören. Utan måste beskrivas och logiskt begripas att det finns ett högre värde i att ha Östersjön kvar än att förstöra havet.

Östersjön är en kropp med olika kroppar. Den här texten är en aktion med flera olika aktioner i. Aktion = textavsnitt.  Den här texten är alltså en textkropp med olika textkroppar i så som Östersjön är en levande kropp med flera olika levande mindre kroppar i.

Habeas corpus = lämna min kropp ifred / befria min kropp

En konkret aktion för att göra Östersjön fritt kommer här. Från Charta Magnas tid fanns en lag som gjorde att en fånge kunde bli fri fängelset. Nu är vi i England. Lagen är från 1679. Sannolikt finns en svensk variant. Hos en högre domstol kunde en fånge begära att ställa kravet habeas corpus. Detta skriftliga krav gick till polis- och eller fängelsechefen. Finessen var att den myndigheten vanligen en fängelsevakt, en fängelsevakt är en myndighet för en fånge förutom en människa som ger fången dålig mat. Myndigheten måste inom en viss tid låta en juridisk myndighet få fångens begäran. Det eftersom fången önskar att återigen få föra fram en begäran om frihet – habeas corpus. Den begäran skall muntligen  föras fram inför domstol för den fängslade inom rimlig tid. Fångenskapen skall i varje fall prövas Brudigen. Detta måste ske med Östersjön.

Östersjön är fångad och missbrukad till det yttersta

Det är inte en klagoskrift som skall fram utan en begäran om att hon skall få slippa ta emot mer miljögifter. Det har inget med klagomuren i Jerusalem där judar står och klagar inför Gud att deras liv är eländigt minns det.

Fångens juridiska representanter var då tvungen att pröva om fångens corpus, hans kropp, det vill säga fångens fasta kött, tvingats sova på bräder, tvingats inandas den stickande fängelseluften, tvingats äta den motbjudande fängelsekosten länge nog. Det vill säga var det nu inte nog med den saken? Detta kunde habeas corpus göra ändring på. Det fanns / var ett starkt intresse för frihetens grundvilkor att denna habeas corpus fanns.

Frihet 1Frihet är då bestämt att vara frånvaro av fysisk tvång. Detta är inte hela sanningen om frihetsbegreppet men en del sanning. Alla individer är unika och skiljer sig när det kommer till frihetsbegreppet.

Det går faktiskt att hävda att personer som inte är fängslade och lever i frihet ändå är fängslade av olika anledningar. De lever ofria liv. Så är det med Östersjön i allra högsta grad. Det går till och med att bevisa att fullt levande personer faktiskt lever döda liv.

Redan året 1984, titeln på den andra romanen som är lik Brave New World och som är skriven av Orwell, var samtliga medborgare under uppsikt hela tiden genom oändliga kameror och mikrochips. Året 1984 hade London kameror som tittade på folk bokstavligen överallt. Föräldrar kan idag be om mikrochips för att sättas in i sina barn som en säkerhetsåtgärd. Ingen verkar konsekvent protestera mot kamerorna i London. Folk ber faktiskt om mikrochips. Det är allvarliga varningssignaler till oss alla och som de två romaner nu besannat. Romanerna Brave New World av Aldous Huxley och 1984 skriven av George Orwell blir till verkliga händelser varje dag numera.

Folk tror att de omöjligen kan tvingas in i ett samhälle som de inte vill ha någon del i alls men de är inte att tvingas det är att manipuleras in. De statliga organen som kontrollerade allt i romanen 1984 kallades Big Brother. Jag antar att det mest gripande frågan är:
Hur du och jag verkligen kan godkänna Big Brother? Big Brother kväver vårt frihetsbegrepp.

big-brother-is-watching

Ofrihet innehåller mer än fysiskt tvång. Vad är då verklig frihet? Ett orört eller fullt friskt hav ingår i människans frihetsbegrepp

Detta går att förstå, att frihet är det allra viktigaste förutom kärlek för en människa, genom att läsa Brave New World. I frihetsbegreppet ligger god jord och rent vatten. Friska djur och en frisk människa i harmoni med sig själv och allting annat kring sig. Att bevara Östersjön är också en viktig bit för människans frihetsbegrepp.

Frihetsbegreppet innehåller mer än frånvaro av fysiskt tvång. Östersjön är i fångenskap och värre fysiskt tvingad att ta emot det ena miljöfarliga ämnet efter det andra. Därför kan nu detta göras med Östersjön. Lämna in en liknande habeas corpus. Det blir en aktion av aktioner för att frita Östersjöns fångenskap. Det vill säga hennes corpus. Östersjöns corpus är vattnet / havet. I vattnet finns andra corpus. Östersjöns corpus innehåller en rad andra corpus. Det vill säga kroppar. Det är fiskar, alger och plankton. Det går återigen att pröva om det nu inte är nog med miljögifter som corpus Östersjön mottagit. Vi lämnar helt enkelt in en liknande habeas corpus som då avser Östersjön. Östersjön kan inte göra det själv .., inte sant?

Vi får hjälpa henne med den saken.

Detta har med behaviorismen att göra. Där utgår Du från att värdet inte går att bestämma men beskrivas. Det går inte att sätta ett värde på corpus Östersjön eller en fånges fasta kött i fångenskap. Det går att bedöma om det är nog eller inte. Har hans / hennes kött fått lida nog utifrån det han / hon gjort? Vi vet att värdet av corpus är oersättligt. Vi vet att det är förgängligt. Om kroppen dör kommer den aldrig åter. Om Östersjön dör kommer hon aldrig åter.

skinner_box

Skinner-boxen är en anordning för experimentella studier av djurs beteende, särskilt inlärning och operant betingning. Boxen är uppkallad efter sin uppfinnare, den behavioristiska psykologen B.F. Skinner. Boxen består av ett utrymme för ett djur och en mekanism som djuret kan använda för att framkalla händelser. Till exempel kan mekanismen vara utformad så att djuret serveras mat varje gång den rör vid en knapp. Detta är del i att beskriva vad som händer än mäta händelser i siffror. Det är också det vi måste göra med Östersjön beskriva värdet med havet och vad som händer om havet inte finns eller om det blir förgiftat. Detta är behaviorism

Vi miljövänner måste skifta fot från konstruktivismen där allt går att mätas till behaviorismen, där allt går att beskriva, för att lyckas hitta aktioner för att rädda Östersjön. Konstruktivism mäter och sätter värden. Behaviorismen beskriver värden. Detta är ett hav vi badar och fiskar i. Det är ett stort värde för oss att kunna bada och fiska i detta vatten samt att ta vatten därifrån.

Efter att ha studerat Brave New World, som är en vuxensaga, går det att få ihop tre regler för frihetsbegreppet. Du sköna Nya värld skrevs 1931 och utgår från att det gick att genetiskt påverka människor. Bebisar odlades i flaskor. I fiktionen vill diktaturen ha fram likformighet, något som inte annars går eftersom alla människor normalt är olika. Det efter logiken med den genetiska koden. Det vill säga DNA:at.

artificial_womb-240x211Brave New World skrevs av Aldous Huxley. Romanen handlar om hur Staten blir en diktator som styr folket. Styrningen utgjorde inte minst alla dessa odlingar i flaskor där foster låg. Diktatorn använde ett visst antal mödrar (alltså inte för många); varje ägg behandlades så att det ideligen delades på nytt, varigenom diktatorn skapade identiska tvillingar. De i grupper om hundra eller fler. På det sättet gick det att producera standardiserade människor som kunde sköta standardiserade uppgifter.

James Ives The Hatchery low-res  copy

Odlingar av foster fanns i Huxleys roman BNW

Barnen fostrades genom en metod som författaren kallade hypnopedagogik. Metoden innebar att diktatorn kunde kemiskt framkallad eufori = lyckokänslor hos barnen via Soma eller liknande droger. Syftet var likformighet och drogberoende. Dagens individer är inte likformiga. Vi skall passa in i olika former. Det är mer eller mindre omöjligt att genetiskt standardisera människor. Däremot går det att påverka sinnet. Tricket är att socialt och kulturellt likrikta individerna så att vi tycker lika om produkter. Vi köper samma saker. Det är propaganda. Det går under hjärntvättning och sker varje kväll framför din TV i ICA-affären eller på stan på stora reklamtavlor. Detta är propaganda. Den enklaste propagandan är reklam. Språk gör det möjligt. Andra djur (människan är ett odjur) läser inte reklam. Fåglar bajsar på reklampelarna och på odjurens bilar. Det vill säga människans bilar och reklampelare. De vill säga fåglar läser inte propaganda. Språket har tagit oss människor från / avskärmat oss från andra djur.

Det är nu också med språket vi måste rädda Östersjön som inte kan tala själv.

George Orwell som skrev 1984, han vände på årtalet 1948, satsade på Stalinismen och varnade för den. Aldous Huxley avslöjade vad Staten kunde hitta på när det kommer till vetenskap och kontroll genom bland annat droger och odlingar av foster i flaskor. Drogen kallade han i sin fiktion Soma. Det som förenar de två verken är följande:

Wolfman

  Lag I:
Frihet och självstyre

Wolfman

  Lag II:
Fakta och värden

Lag I + lag II ger kontroll av lag III. Det vill säga lag I + lag II ger  kunskap om att avslöja vad som är propaganda. I båda det litterära verken används propaganda av diktatorn för att styra den stora massan = ofta benämnd som proles

Det blir den gyllene medelvägen. Genom att skaffa sig frihet och självstyre och ta reda på fakta samt förstå vad värdet av en ren natur eller ett friskt hav är går det att se igenom Statens och företagens propaganda. Staten är här de styrande i regering och Riksdag. Annars är Staten alla medborgare i ett land. Så inte här. Det blir att vara framtidsingenjör att förstå att lag I och lag II kontrollerar lag III. Detta ger människan frihet om hon nu också själv blir ett nyttodjur.

Detta är verklig frihet att förstå vad som är propaganda. Därefter avsäger Du dig budskapet. Det vill säga Du skjuter budskapet ifrån dig. Det budskap som propagandan önskar förmedla till dig. Att avslöja propaganda kallas lag III

Brave-New-World-and-1984-300x225

Exempel på propaganda från romanen 1984 av George Orwell

I de två första lagarna finns de här elementen:
Moderskap, hem, familj, frihet, självstyre, kärleksbegreppet, fakta (kunskap) och värden (behavioristiska) ger att vi kan avslöja vad som är propaganda (från Stat eller företag). Det ger oss en sann känsla av frihet. Tre regler för frihetsbegreppet:

Lag I:
Frihet och självstyre

Lag II:
Fakta och värden

Ger kontroll av lag III, se / begripa vad som är propaganda. Propaganda styr den stora massans uppfattningar om rätt och fel. Just nu reagerar allt för få på att industrin skitar ner Östersjön med miljögifter. Allt för få begriper sig på propaganda. Värdet av havet Östersjön är större en företagens kortsiktiga vinster som de för utomlands.

Nästa artikel kommer att beröra vad Brave New World säger Vem väktar väktarna? Det kallas för Quis custodiet custodes? Texten kommer också att  berätta om sjukdomar i samhällskroppen. Dessutom kommer en sammanfattning.

En ny väg är möjlig miljövänner.

Dag Ståhle

Dag Ståhle

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Dag Ståhle

Sveriges Författarförbund

*Hypnopedagogik (BNW) innebär en ersättning för verkliga lekar och verklig lyckokänsla via dessa lekar

Vinnaren

”Acti labores jucundi”

 Utfört arbete är behagligt – eupatheiai (‘good feelings’)

About swedishauthor

Author - mainly fictions, SFI, Crimestories. Documentarys - mainly and basicly journalism or crimes Lic. Nurse, Bach 2001 Lic. Journalist, Bach 2013 Member of SFF - One Author community for Swedish writers Photographer Spec. environment issues Good contact with Asia - Spec. China / Japan Non politican Other areas of knowledge: Spec. in medicin Care History Communication Art Hobbies: Do swim or gym ex. Reads Non smoker ..,

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: