Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Live in harmoni with yourself and Mother Nature – Otherwise you or the nature will strike back!


10-1024x687

Two perspectives of the early wolfman – Till introt av de tre artiklarna

Bild+20

Knapp IIknapp 3

Two perspectives of the early wolfman

The Wolfman is the optimal, rationalized solution!

Artikel I av III

Kort: Debatten om vargen har skiftat genom tiderna. Det går att förstå varför. Genom att jämföra vargdebatten genom tiderna går det att förstå missbruket av Östersjön – missbruket inte bruket av Östersjön. Det är det som människor sysslar med. Vi är odjur inte nyttodjur. Vi bedriver ett missbruk av jord och hav – här Östersjön. Vi har ett unikt hav. Det är världens största bräckvatten och som vi låter förstöras genom olika miljövidriga företagsverksamheter kring detta unika och idag mycket känsliga hav.

Regel I

Live in harmoni with yourself and Mother Nature

Otherwise you or the nature will strike back!

Naturens krafter kommer sannolikt med tiden att slå tillbaka!

// THE MODERN ECOLOGICAL WOLFMAN //

// DEN MODERNA EKOLOGISKA VARGMÄNNISKAN//

Paradigm of the two perspectives of the modern wolfman

av Dag Ståhle

Paradigmpresentation

Vi måste nöja oss med det vi har. Vi måste börja leva efter det ekologisk viktade värdesamhället. Ett sätt är att  bli nyttodjur inte odjur. Paradigmet kallar jag här för:

Homosapiens symbiotiska nyttoparadigm …

– Homo sapiens sapiens symbiotiska nyttoparadigm  –

– Homo sapiens sapiens som värdeminskat nyttodjur –

QUERIES // FRÅGOR

 • Hur hantera situationen, cope with the situation, med alla miljöproblem)?
 • Hur se på våran egen roll, how adopt oure own  roll as responsible  humanbeeings,  – (fördela / vikta ansvar / responsibility issues))

Two perspectives of the early wolfman

The Wolfman is the optimal, rationalized solution!

De två perspektiven hur Stenåldersmänniskan levde sida vid sida med vargar ger oss lösningen på hur vi skall agera för att lösa miljöproblemen

Naturens krafter kommer sannolikt med tiden att slå tillbaka!

arg varg_thumb[3]

Vargen som blev knähund. Det är en smula ironiskt att den nu så fruktade vargen är nära släkt med vårt mest älskade husdjur, hunden. När de två släktingarna möts dödar de varandra.

– Stenåldersmänniskorna gjorde vargarna tama; vargarna blev med tiden hundar under ett evolutionärt tryck. Båda parter har nytta av varandra enligt potentieringen 1 + 1= 3 -. Det samma är det som komma skall. Människan måste bli ett nyttodjur och leva under vargen inte över henne.

Film nedan:  And man created dog // An Evolution from wolves to domesticated dogs

And man created dog

Bevis: En film av National Geographic

Människan är den felande länken!

Fokus 111

Felande länken – människan! Destruktiv mot samtliga arter

Inledning till artikelserien gröna jobb gör oss människor till nyttodjur

Olika definitioner till texten:

(Homo sapiens sapiens (*carnivore = köttätare) symbiotiska nyttoparadigm)

 • Viktat ekologiskt oersättligt värdesystem // Alternativt oersättlig logisk retorik angående värdesystem i naturen
 • Viktat = människan är den underlägsna parten. Människan är den förstörande parten. Människan skall därför lägga sig under skapelsen, djuren och natur. Människan räknas som en minuspost så länge som hon tar rollen odjuret / destruktiv part istället för nyttodjuret. Vi är hela tiden rovdjur -toppredator. Rovdjur kan ha nyttoroll eller odjursroll
 • Ekologiskt = betyder att leva i närhet och harmoni (samklang) med naturen och de fria djuren
 • Oersättligt värdesystem = naturen & djuren går inte att sätta ett värde på. Oersättligt = går inte att ersätta = är unika
 • Djuren och naturen är de unika i skapelsen (de har en given funktion /nisch i värdesystemet (ekosystemet – biotopen))

Vi utgår från att människan är den felande länken – Lösningen finns för att rätta till det genom att tänka i synsättet / paradigmet ovan = Homo sapiens sapiens symbiotiska nyttoparadigm. Varför kallat det homo sapiens sapiens symbiotiska nyttoparadigm? För att det är ett viktat ekologiskt oersättligt värdesystem. Alternativt angreppssätt / synsätt är att:

 1. Djuren är oersättliga enligt värdelogiskt resonemanget
 2. att de är unika och inte går att ersätta

Paradigmet utgår från ett praktiskt resonemang på en praktisk utmaning som har en lösning. Utmaningen handlar om att rädda Östersjön.

 1. Paradigmet handlar om hur ställa om till ett hållbart samhälle?
 2. Hur börja  leva i harmoni med naturen, djuren och skapelsen?

Det är vettigt att tänka, om du är människa och skall samspela med din natur eller om du är företagare, att du skall samspela med din natur och vara till nytta för dina parter. Du kan välja att vara

 1. odjuret (-)
 2. nyttodjuret (+ alt: +-0=)

Polerna är de poler som vargen betraktas från under historien

 1. Nyttig (+ alt: +-0))
 2. Onyttig (-)

I den första artikeln om  paradigmet homo sapiens sapiens symbiotiska nyttoparadigmet beskrivs hur det viktade ekologiska oersättliga värdesystemet fungerar för att hantera situationen miljöproblem i allmänhet och i synnerhet det som händer kring Östersjön – Alternativt angreppssätt och som ryms inom paradigmet är att djuren är oersättliga enligt det här värdelogiska resonemang. Det fungerar och jag redovisar varifrån jag hämtat grunden i paradigmet. Grunden ligger i tvisten i vargfrågan mellan oftast stad och land. Människan skulle må bra av att bli lite mera varg …

10-1024x687

Du kan välja att vara 1: odjuret  /// 2: nyttodjuret Polerna är de poler som vargen betraktas från under historien 1: Nyttig /// 2: onyttig

Syfte med med de tre artiklarna i punktform.

gröna jobb

Paradigm of the two perspectives of the modern wolfman ger gröna jobb. Det via den goda rollen som beskrivs i homo sapiens sapiens symbiotiska nyttoparadigm. Vi är tvugna att ställa om och leva som moderna vargmänniskor med kunskap om ekologi och miljöfrågor

 • Presentera ett nytt sätt att tänka för att sätta sig in i hur jobba med miljöfrågor
 • Presentera ett nytt paradigm (Homosapiens nyttoparadigm  – ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv
 • Gå via debatten kring vargfrågan
 • Vargfrågan hjälper oss att ställa nyttobegreppet mot onyttobegreppet. Därefter ställa polerna i relation till  människans sätt att hantera situationen kring miljöproblemen kring Östersjön
 •  How to cope with the situation in general or the unic questions about environment issue(s)) concerning Östersjön
 • Människan måste välja att lägga sig under skapelsen i värde och bli ett nyttodjur inte ett odjur
 • Göra klart att människan inte bara är ett djur utan en toppredator.
 • Det är lättare att glida in i den negativa rollen som är odjurets
 • Människan gör det  eftersom människan är mer destruktiv än positivt och mer lat än kreativ
 • Bygga ut begreppet gröna jobb

Kunskapsbakgrund:

 1. En negativ roll är alltid bekvämare att ha eftersom den kräver mindre energi
 2. Människan är ett synnerligen slött rovdjur / toppredator

Bild+20

Det luktar visst lite varg ändå om .., människan. Det är bäst att vi nu bevisar att vi kan leva på ett hållbart sätt så som vargarna gjorde med Stenåldersmänniskorna. Vargarna lät sig bli tama och blev under ett ekologiskt tryck hundar. Det samma gäller nu. Vi är under alla andra djur som vi får låta oss bli tama under vargarna och andra djur. Det för att rädda det som räddas kan av Östersjön

Låt oss leka ett tag innan allvaret! Vi börjar en enkel återberättelse om hur vargen blev adopterad till människan och därefter via evolutionen blev hund. Vi tar oss till Stenåldern.

Berättelsen börjar med att ”den vilda hunden” / vargen / schakalen / prärievargen hänger efter människorna. Anledningen är enkel. Hon, den vilda vargen,  finner det  lättare att finna rester från människorna än att jaga själv. Djuret tittar lystet på den mat som tillagas av de primitiva kvinnorna. Vargen blir allt mera hungrig. Då tar kvinnan upp en rostad fårköttsben och kastar benet till vildhund:
”Wild Thing from Wild Woods, smaka och prova, säger Stenålderskvinnan.
‘Wild Dog, vargen, gnagde på benet och fann det mer än läckert. Mer smakfullt än något han någonsin smakat.
The Wild dog sade:
” Fiende av fiende, ge mig ett till.”
Kvinnan sade:
”Wild Thing from Wild Woods, hjälpa min man att jaga och vakta grottan på natten. Då kommer jag att ge dig så många grillade ben som du behöver.

Detta är fortfarande i grunden det som sannolikt har hänt mellan människor och vargar. Ja, minus då att vildhundar inte kan prata. Detta är en mycket grov förenkling i ett slags enklare prosa.

Så till allvaret.
Vargdebatten utgår från:

Wolfman

Two perspectives of the early wolfman Paradigm I MODERNWOLFMAN

Paradigm I
1: Svenskarnas syn på varg, räv / eller varför inte vilket rovdjur som helst / har präglats av den enskilda människans relation till naturen och till djur som lever fritt. Notera att debatten skiljer sig något beroende på geografisk bosättning av debattörerna. Det vill säga  land versus stad.
2: Kunskap och fakta från olika instanser rörande nytta och skada som dessa rovdjur gör dels på naturen dels på människan

Här går det att göra en parallell till miljöhoten kring Östersjön via paradigm (synsätt) I till paradigm II. Människan måste bli en tamtdjur och ett nyttodjur som hjälper de andra djuren att städa i naturen

1: Svenskarnas syn på företagande som innebär risker för Östersjön och risker för den enskildes relation till naturen och risker till de djur som där lever fritt
2: Kunskap och fakta från olika instanser rörande den nytta och skador som dessa företag (människor) gör dels på naturen dels på de djur som lever fritt.  Sist de typer av skador på människan (djur) och natur

Om Du försöker att se en helhetsbild av det ovan – kommer nytta och onytta att blottas. Nyttan och onyttans roller som människan kan ta sig. Det vill säga rovdjuret människa kan tas sig.

Ställ upp följande objekt.

 • Människan ( -, neutral)
 • Fria djur (+)
 • Natur (+)
 • Multinationella företag (-)

Var finns den symbiotiska relationen? (++=+++)
Vilka relationer är mjuka till varandra? (++=+++)
Vilka relationer skulle kunna leva i harmoni med varandra? (++=+++)

Så går det ganska snabbt att begripa vilken relation de olika parterna har.

Vi utgår från hur vargar har betraktats genom tiderna. Det finns i stort sätt två synsätt. Det ena går ut på att vargar är odjur (destruktivt djur för människor). Det andra går ut på att vargen är ett nyttodjur. Vargfrågan har haft två olika poler att vandra från och till genom tiderna (historien)

 1. Odjuret vargen (tänk dig den bilden före Stenålderskvinnan matar vargen med fårköttsben)
 2. Nyttodjuret vargen (tänk dig den bilden när vargen blivit en i flocken av Stenåldersmänniskor). Vargen har tagit människan som alfahanen i flocken
Alfahanen

Alfahanen

Vargar är som människor dels rovdjur dels lever de i flock . I flocken finns en alfahane och en alfahona. Vargen ingår i gruppen fria djur. Vargen har en nyttofunktion i naturen. Funktionen är som predator i sin näringskedja. Människan är en toppredator. Här är helheten en pendel mellan två ytterligheter. + som – för människan (eller anser människan).

Wolfman

Two perspectives of the early wolfman Paradigm II & III MODERNWOLFMAN

Paradigm II
1: Rovdjur = Odjur
En minuspost för miljön!

Paradigm III
2: Rovdjur = Nyttodjur
En pluspost för miljön!

Anser människan inte naturen!

 

Det är ett fullständigt svartvitt (tänkande). Vi är nu helt ärliga. Detta är vara nära lösningen /sanningen om hur vi måste börja leva. Vargen som människan lever i gråskalor. Gråben som vargen kallas är en gråskala mellan 100% nyttodjur till 100 % odjur på grund av paradigmen ovan, se ovan resonemang. Notera att det är människans åsikter inte naturens. Skall vi nu bevisa vettigheten i det ekologiskt viktade och helt oersättligt värdesystemets pluskvoter och effekter är det av betydelse att förstå att människan är skadedjuret. Det skriver vi självklart alla under på. Hur skall vi nu hantera situation? Cope with the situation? Miljöproblemen / environment issues är en utmaning.

Vi måste lägga oss under djuren precis som slavarna i Rom eller Egypten lade sig under sina herrar. 2014 lever vi fortfarande i ett klassamhälle. Det är ett klassamhälle. Att hävda att det är ett slavsamhälle är starkt men det är ju det jag anser själv.

Kleopatra

Kleopatra – Egyptens sista farao

Det är så att vi människor har ett drag som är katastrofalt för oss. Vi är destruktiva i vår personlighet. Det är anledningen till att samtliga stora mänskligt uppbyggda samhällen gått under. Vi är mästare på att bygga ett samhälle via egennytta och på andra människor. Det är det klassiska slavsamhället från Egypten & Rom till vårt postmoderna svenska samhälle 2014. Pyramiderna byggdes av slavar till stor del.

Vi lever fortfarande i ett klassiskt slavsamhälle! Detta kommer få av er kunna hålla med mig om och det är mindre viktigt i detta sammanhanget. Jag anser att vi inte är helt fria. Vi har många friheter men vi är kuvade under ett system.

462px-Pyramid_of_Capitalist_System

Statens mest klassiska uppbyggnad något vänstervriden. Jag anser att vi lever fortfarande i ett lätt slavsamhälle!

Det innebär att samhället vi lever i kommer att gå under när slavarna gör uppror. Det är det klassiska systemfelet. Nu har därtill en massa miljöhot tillkommit. Miljöhoten måste förstås och bekämpas. Vi lägger oss under skapelsen och avsäger oss det judiska och kristna perspektivet att människan är kronan på verket och att människan skall styra över alla andra djur. Vi kan tänka på förhållandet mellan Adam och Eva. Eva beskrevs som den kuvade under Adam. Om vi tar den bilden och lägger oss under skapelsen kommer vi först då kunna göra nytta så som vargen. Ja så som vargen gör nytta när denne tar skadade och svaga djur.

 

Babels torn

Postmodernt Babelstorn

Agerar vi inte nu kommer skeppet att kapsejsa. Det innebär att vi kommer att gå mot krasch. Det är det klassiska med samtliga samhällen som vi människor byggt. Vi kan likna det vid ett Babelstorn. Ett torn som vi försöker bygga och nå upp till himlen men vi kommer inte att lyckas med det eftersom vi inte är perfekta.

Vi måste nöja oss med det vi har. Vi måste börja leva efter det ekologisk viktade värdesamhället. Ett sätt är att  bli nyttodjur inte odjur.Paradigmet kallar jag här för:

Homosapiens symbiotiska nyttoparadigm …

 • Viktat ekologiskt oersättligt värdesystem /Alternativt oersättlig värdelogisk retorik utifrån att djur och skapelsen i övrigt är mer värd än människor. Det för att kunna hantera miljöproblemen och börja leva i harmoni med naturen. Det för att  börja tänka kring hur bygga upp gröna jobb. Det är faktiskt hela syftet. Att gå mot en utveckling med hållbara gröna jobb och att långsamt ställa om till en hållbar energipolitik. Nu har vi byggt in i systemet att missbruka el! Vi lever över vår egen och jordens hållbarhet / tillgångar. Detta är inte unik kunskap. Detta vet vi alla från minsta barn som börjar förstå hur naturen fungerar.

Det samma gäller retoriken kring paradigmen. Den följer av retoriken som kommer med KK är ohållbart. KK kommer att krascha. Vi bygger en energiförsörjning som ett Babelstorn. Vi använder allt mera el och vi går därför mot en krasch!

Harriosburg 111

Harrisburg – 1979 – härdsmälta. Fakta: Världens två första kommersiella kärnkraftverk startade i USA år 1960. Nu, drygt 50 år senare, finns mer än 400 reaktorer i drift. De svarar för 14 procent av världens elkraftproduktion. Drygt 60 nya reaktorer håller på att byggas och planer finns för omfattande utbyggnadsprogram i flera länder

En annan utmaning är att:
Det finns massor av människor som anser att de är mer värda än andra människor. Det skapar våra miljöproblem. De som lever i toppen av pyramiden måste göra omställningen i minst två led. Några som lever i toppen är ägarna till SKB AB. Den multinationella firma som faktiskt gör el av uran. SKB AB opererar i Sverige.

Det första för samtliga alla dessa människor är att:
1: Erkänna för sig själv (dig själv) att människovärdet är lika för alla.

Människor som lever i toppen på pyramiden, inte är eller har Ni högre värde än andra människor, djur eller natur!

Hur skall vi betrakta skulden som följer med de tickande  miljöbomberna? Människan har skuld till miljöfrågorna? Har de allra högsta toppredatorerna mer skuld? Är människor i toppen mer skyldiga än vi som lever längre ner och på en mer sund bas?

Kärnkraftverk 11

vargbarn

I livet får du göra vad du vill bara Du inte skadar dig själv eller andra. Det innebär att Du skall leva ett liv som naturligt går hand i hand med samtliga andra levande varelser och med din natur

Enkelt går det att förklara sambandet med att:
I livet får du göra vad du vill bara Du inte skadar dig själv eller andra. Det innebär att Du skall leva ett liv som naturligt går hand i hand med samtliga andra levande varelser samt med din natur.

Grunden i värdelogiken och jämviktssystemet bygger på hållbarhet och ekologi. Där går / platsar inte KK in. För att kunna begripa hur en människa skall kunna leva på ett sådant sätt är de här tre artiklarnas ansats att se på hur vi betraktat vargar genom (historien) tiderna.

Om vi utgår från att huvudregeln är att:
1: Jag är lika mycket värd som min granne
2: Jag är mindre värd än skapelsen i sig
3: Jag är mindre värd än de andra djuren

Inträder Homo sapiens sapiens nyttoparadigm.

Gyllene regler

 • Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem (Kristet synsätt)
 • Endast den karaktär är god som inte mot andra gör något som inte är bra för honom själv (Zoroastrianimsen)
 • Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv (Islam)

Jag blir mindre – mina gärningar blir större. Vi lever efter det synsättet ja då kommer det resultera i följande:

1. Min skyldighet är att göra rätt för mig när det kommer till miljöförstöringen, här är fokus Östersjön
2. Min skyldighet är att göra som min granne att göra rätt för mig, här är fokus Östersjön
3. Varje enskilt djur på planeten har ett högre värde än jag själv

B-61_kärnvapenbombBoeing-664x346

Människan har ett lägre värde än djuren eftersom hon är destruktiv

Efter att du tagit de tre stegen ligger du alltså under djurens värde

För att kunna argumentera för det som går under viktat ekologiskt oersättligt värdesystem utgår Du nu från att djuren är över dig. Det går inte att ha en besserwisserattityd eller ha en uppnäsa med andra ord om vi skall kunna klara av att ställa om och ordna gröna jobb i framtiden för oss människor. Det gäller våra  framtida generationer. Vi får helt enkelt städa upp efter oss! Det gör vi med gröna jobb!!! De gröna jobben är lösningen. Till den lösningen kommer du om du orkar läsa den här texten.

Den handlar om det ekologiskt viktade oersättliga värdet för djur och natur i ett ekologiskt och känsliga systemet som är Östersjön

Vi börjar med vargarna. Vargar har högre värde än människor. Den judiska / kristna traditionen att se människan som skapelsen krona blir då fel. Det om vi skall kunna bekämpa miljöförstöringen kring Östersjön. Det är helt nödvändigt att vända tillbaka till antiken för att kunna ställa om till ett nyttosamhälle.

Hur tänkte nu människorna under antiken?

Romulus-Remus-And-Their-Nursemaid[1]

Romulus och Remus diade en vargamma

Antikens kunskaper om naturen och rovdjurens funktion blev senare vänsterlandets idé om det samma. Hur tänkte grekerna om vargar? Romarna hade vargarna som symbol för hela Rom. Romulus och Remus diade en vargamma. Rovdjuren, tänk här varg, lever i harmoni och balanserar sitt uttag från naturen. De är naturens renhållare. De äter as. De är trädgårdsmästarna i naturen som plockar sjuka och svaga individer.

Detta sista är viktigt att förstå. Vargar tar de djur som är sjuka och svaga. De rensar och städar i naturen. De är rovdjur som den moderna ekologiska (varg)människan eller som Stenåldersmänniskan.

VARGARNA ÄR NYTTODJUR!

Det finns alltid undantag till regeln. Det enda undantaget är om rovdjur kommer i ett fåtal till en ö. På ön finns mycket vilt att jaga. Här kommer det att leda till en krasch eftersom vargarna kommer äta sig starka och många tills viltet inte längre kan försörja alla vargar. Då kommer en krasch. Varför inte kalla det för en NEGATIV BIG BANG i populationen av vargar. Det är inte väsentligt för detta resonemang om nyttiga respektive onyttiga toppredatorer. Det kan vara bra att veta som bakgrund till vargar som företeelser. Det vill säga levande djur kommer att krascha när området är begränsat och maten inte räcker. Det är dit den mänskliga populationen / rasen går.

Vi blir här människovargar. En del människor har det sättet, paradigmet, att se på andra människor.

Den här praktiska inställningen till tingens ordning om hur tänka när det gäller miljöproblemen kring Östersjön har jag gett namnet ekologiskt viktat oersättligt värdesystemet. Ekologiskt eftersom det är i balans med ekologin. Viktat eftersom människans vikt till allt kring henne är lägre och  hennes värde skall också sättas ett lägre värde än allt annat. Värdesystem eftersom allt utgår från att vi sätter olika värden på olika ting och tang i världen. Det går inte att sätta ett värde på naturen eller djuren. Oersättligt med andra ord. Därför skall människan lägga sig under i värde för allt i skapelsen; eftersom skapelsen är oersättlig som djuren i vår skapelse.

Människans värde är satt på minus (-) eftersom hon lever ovarsamt. Hon är den felande länken. Det är hon som har skuld till KK och miljöförstöringen kring Östersjön. De andra rovdjuren och djuren har samma värde eller högre värde än människan i det ekologiska viktade oersättliga värdesystemet. Människan står inte heller över djuren så som den kristna judiska traditionen menar i det här sättet att betrakta världen på. Vi är med det synsättet, det senare, lika ansvariga och lika mycket värda.

nyttodjur

Nyttodjuret

Först då övergår vi från att vara odjur till nyttodjur

Den lata människan

Det lata odjuret – postmoderna människan

Det goda samhället bygger på den lika ekologiska och viktade jämviktsfördelningen. Basen ligger i ekologi. Synsättet på människan är att hon är mindre värd än allt annat. Allt av bios  (det levande) i det oersättliga värdesystemet är allt det som finns i naturen minus människan. Hon lever som en minuspost i det oersättliga värdesystemet.

Syftet är att minska det ekologiska trycken. Det vill säga miljöförstöringen. Syftet är att få människan att inse att hon kan ta rollen som nyttodjur men då i form av till exempel gröna jobb.

Gröna jobb är framtiden!

Vi går nu vidare i tanken kring det här synsättet / paradigmet: Vi lever i ett slags slit och släng samhälle där de flesta tänker .., låt det gå som det går. Det kallas för laissez-faire. Laissez-faire, inom ekonomin är en uppfattning enligt vilken individer och företag fritt bör få besluta utan inblandning av Staten.

Staten är alla människor i en nation

Det vill säga hur de skall använda sina resurser för att samhällsekonomin ska fungera bäst. Vi lever idag oansvarigt på det sättet att vi med andra ord låter det gå som det går med allt kring oss. Det är ohållbart. KK är därför oansvarigt som kraftkälla eftersom KK en gång uppkom på just det sättet. KK är en restprodukt sprungen från vetenskapen att tillverka atombomber. Därefter kom tanken att göra el av uran. Därefter började vi människor fundera på vad vi skulle göra med avfallet – det radioaktiva avfallet.

Doden

Avfall i 100 000 år – SKB AB´s radioaktiva avfall

Det avfall som måste klinga av i minst 100.000 år

Det kommer leda till en krasch så som de vargar som levde på den lilla ön med massor av vilt. KK är med det sagt ohållbart! Det finns en lösning på det här och det är ovan praktiska levnadsregler som utgår från dels hur vi människor betraktat vargar genom tiderna dels hur det ekologiska oersättliga systemet måste komma före människans egoism och sätta sig över människan.

Vilket energisystem vi bör använda har med hållbarhet att göra. KK är inte hållbart!

Vi har nu gjort flera paradigm utifrån hur vargar fungerar och har för funktion i naturen – Mother nature

 1. Homo sapiens sapiens symbiotiska nyttoparadigm
 2. Två perspektiv på den tidiga, wolfman – vargmannen, gav lösningen för den moderna ekologiska vargmannen
 3. The Wolfman, den moderna ekologiska (varg / naturanpassade) mannen är det optimala och den rationaliserade lösningen

Människan kan betrakta sig själv som nyttodjur eller odjur. Samtliga människor som jobbar med gröna jobb är nyttodjur. Det är gröna jobb som måste fram. Samtliga människor som jobbar med att skada naturen är odjur. Det här är en fråga om vilket förhållande du har till naturen, djuren och dina medmänniskor. Det är delvist mycket en land mot stad-attityd. Vargfrågan är sådan.

Ett paradigmskifte måste till för att det skall gå att lösa. Om ordet paradigm ställer till det för dig så tänk .., att ett annat synsätt på naturen, djuren och människorna. För det är det som menas med ett paradigm. Ett annat sätt att betrakta dig själv i relation till naturen, djuren och andra människor. Ett paradigm är ett sätt att se på världen – helt enkelt. Det blir din sanning om världen. Den sanningen blir sann så länge som ingen annan kan motbevisa sanningen. Det vill säga paradigmet i sig.

 

Ulv i fårakläder

Ulv i fårakläder. Det luktar lite varg om människan med

Konklusion: Fynd – Människor är skadedjuren i den ekologiska kedjan. Vi är de onyttiga / destruktiva rovdjuren iklädd människohud som skulle behöva bli mera varg i sitt förhållande till Mother nature.

Det skulle med andra ord vara bra om det började lukta lite mer varg om människan.

Det är bäst att vi nu bevisar att vi kan leva på ett hållbart sätt så som vargarna gjorde med Stenåldersmänniskorna. Vargarna lät sig bli tama och blev under ett ekologiskt tryck hundar. Det samma gäller nu. Vi är under alla andra djur som vi får låta göra oss tama. Det för  att rädda det som räddas kan av Östersjön eller andra miljö relaterade utmaningar.

Dei gratia – By the grace of God:

DagSthlejpg

Av Dag Ståhle

Sveriges Författarförbund

* Carnivore = an animal that eats meat : a meat eater

* Homo sapiens sapiens existerade från omkring 150.000 f.Kr. och framåt.  Vi började emigrera från Afrika. Vi tog över andra delar av världen kring 100.000 BC. Tecken på civilisation, som jordbruk och bosättningar, började utvecklas omkring 8.000 BC. Så småningom utvecklades ganska sofistikerad teknik. I den moderna tiden fortsätter Homo sapiens sapiens att frodas.

Detta kan leda till en negativ Big Bang – populationsmässigt.

 

Vinnaren

”Acti labores jucundi”

 Utfört arbete är behagligt – eupatheiai (‘good feelings’)

About swedishauthor

Author - mainly fictions, SFI, Crimestories. Documentarys - mainly and basicly journalism or crimes Lic. Nurse, Bach 2001 Lic. Journalist, Bach 2013 Member of SFF - One Author community for Swedish writers Photographer Spec. environment issues Good contact with Asia - Spec. China / Japan Non politican Other areas of knowledge: Spec. in medicin Care History Communication Art Hobbies: Do swim or gym ex. Reads Non smoker ..,

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: