Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Two perspectives of the early wolfman gives us the solutions of the environment problems – De två perspektiven hur Stenåldersmänniskan levde sida vid sida med vargar ger oss lösningen på hur vi skall agera för att lösa miljöproblemen


Two perspectives of the early wolfman

The Wolfman is the optimal, rationalized solution!

De två perspektiven hur Stenåldersmänniskan levde sida vid sida med vargar ger oss lösningen på hur vi skall agera för att lösa miljöproblemen

– De gjorde vargarna tama; vargarna blev med tiden hundar under ett evolutionärt tryck. Båda parter har nytta av varandra enligt potentieringen 1 + 1= 3 –

varg5

Vargen det mest anpassade rovdjuret i Sverige eftersom vargen under långa tider levde med människor innan människan satte sig över naturen och såg sig som Gud över allt och alla. Då började hon förstöra för sig själv och alla kring sig

Människan är den felande länken!

Att förstå de två olika perspektiven på hur vargar är betraktade genom tiderna ger lösningen på hur angripa Östersjöns miljöproblem!  Ett praktiskt resonemang; på en praktisk utmaning. Vargen – som nu ingår i gruppen fria djur, har en funktion. Funktionen är som predator i sin näringskedja. Människan är också en toppredator. Här är helheten en pendel mellan två ytterligheter. Utmaningen handlar dels att förstå de två ytterligheterna för att kunna ta rollen som den bättre av rollerna. Den som nyttodjur inte rollen som skadedjur eller odjur.  Det för att  rädda Östersjön.

Inledning / förord till artikelserien som är i tre delar. De tre texterna kommer bland mycket annat att handla om  gröna jobb. Den kommer också att förstå vargens olika roller genom historien. Texterna kommer att ta upp vargmannens funktion, Stenåldern, mot sin samspelande vargpartner vid jakt som vila. Den funktionen har nu hunden mot jägaren.  Hunden kommer från vargen och har utvecklats via ett starkt evolutionärt tryck.

Knapp I

Introduktion

Knapp II

Fördjupning början av lösningen

knapp 3

Den totala lösningen på den praktiska utmaningen

Texterna kommer att argumentera för att gröna jobb gör oss människor till nyttodjur – samma roll som vargen blev till vargmannen på Stenåldern

Moln

Vad SKB AB (Svensk Kärnbränslehantering AB) sysslar med är ett missbruk. Ett bruk är att du lånar en spade av din granne och lämnar åter den när du är färdig med den i det skick du fick låna spaden. Detta är så vi bör tänka kring naturen

Varje enskilt djur på planeten har ett högre värde än jag själv

10-1024x687

För att begripa miljöproblemen och vår egen skuld till dessa kommer vi nu i tre artiklar förstå vargdebatten. Det för att förstå de två uppfattningarna om vargen som funnits genom historien. Vargen har innehaft en mängd olika epitet genom tiderna uppdelade i två poler. De två är: Rovdjur = odjur Rovdjur = nyttodjur

Av Dag Ståhle

The Wolfman Perspectives. Du behöver inte vara Einstein för att förstå att det samhälle vi lever i går käpp rätt åt helvete. Går det att leva i harmoni med naturen och de vilda djuren – rovdjuren?

*Vargdebatten utgår dels från:

Wolfman

Paradigm I

Paradigm I
1: Svenskarnas syn på varg, räv eller varför inte vilket rovdjur som helst har präglats av den enskilda människans relation till naturen och till djur som lever fritt
2: Kunskap & fakta från olika instanser rörande nytta och skada som dessa rovdjur gör dels på naturen dels på människan

Här går det att göra en parallell till miljöhoten kring Östersjön?

1: Svenskarnas syn på företagande som innebär risker för Östersjön och den enskildes relation till naturen och till de djur som där lever fritt

2: Kunskap och fakta från olika instanser rörande den nytta och skador som dessa företag gör dels på naturen (och de djur som lever där fritt) dels på människan

Film på 2. minuter & 40 sekunder

Filmen The Lion Man” – Shocking Real Story

Utmaningen är att:

 1. Vi har en överkonsumtion (gäller även el förbrukning)
 2. Vi lever i ett slit-och-släng samhälle (gäller även synen på atomavfall och el)

Detta är och kommer att leda till ännu större problem för oss i framtiden. Vem bär skulden? Hur skall vi kunna ställa om? Människan är här den felande länken – hon blir ett skadedjur och ett odjur.

Vad är ett odjur?

Vi skall försöka förstå vad vi gör för fel mot naturen och djuren utifrån rovdjursdebatten som förs om vargar. Grunden i värde och jämviktssystemet som bygger på hållbarhet och ekologi. Återigen blir det dels kärnkraften dels miljöförstöringen kring Östersjön som blir vårt blickfång.

Rovdjuren fyller som andra organismer sina roller i naturen. Det är den ena partens ståndpunkt. Den andra parten menar att vargen är ett odjur.

Vårt sätt att tillgodogöra oss energi från KK (Kärnkraft) är och blir ohållbart eftersom det fysiskt och mentalt är skadligt för samtliga tre parter som är inblandade. De tre parterna är:

Människa
Fria djur
Naturen

KK (Kärnkraften) är ett odjur aldrig ett nyttodjur

Ondskan

Kärnkraften är ett odjur mer än ett nyttodjur. Det är gröna jobb vi människor behöver. Människan är den felande länken när det kommer till vem som bär ansvaret till mijöförstöring i allmänhet och i synnerhet när det kommer till det som händer i Östersjön. Om människor kan börja betrakta sig själv som nyttodjur istället för odjur har vi löst utmaningen kring miljöförstöringen av Östersjön. Samtliga människor som jobbar med gröna jobb är nyttodjur. Samtliga människor som jobbar med att skada naturen är odjur. Ett företag som SKB AB som sysslar med kärnkraft är ett odjur och ett djur som är ett rovdjur. Det här är, vilket alla måste begripa, en fråga om vilket förhållande du har till naturen, djuren och dina medmänniskor. Det är mycket en land mot stad-attityd precis som vargdebatten. Vargar har betraktas som: Rovdjur = odjur eller Rovdjur = nyttodjur. Vi människor måste förstå vargdebatten för att själva kunna bli nyttodjur istället för odjur

KK är som vargdebatten en fråga mellan stad och land. Den väcker starka känslor. Stadsbor har generellt sämre förståelse för mekanismerna i naturen trots att de oftast innehar högre utbildning än sina medmänniskor som lever på landet. Här är perspektivet mer nära och ömt till naturen. Förhållandet (relationen) är absolut mer harmoniskt.

Människans miljöpåverkan blir allt mer uppenbar.

 1. Hur skall vi ta tag i detta?
 2. ‘Hur skall vi logiskt kunna attackera miljöproblemen för att förstå roten till det onda – nämligen människan själv?

Roten till det onda är människan (DEN FELANDE LÄNKEN). Funktionen som odjur eller nyttodjur är det vi måste begripa för att välja den rätta vägen när det kommer till KK.

Nu är det inte helt enkelt eftersom vi:

 1. Byggt in en elkonsumtion som rimmar illa med hållbarhet
 2. KK har hjälpt oss in i den fällan
 3. Vi kan inte ställa om helt på en natt även om opinionen önskade så

Låt oss nu gå tillbaka några steg. Vi kallar människan för den felande länken i relation till miljöförstörelsen i allmänheten och i synnerhet då det gäller det som händer i och kring Östersjön.

För det första är det helt nödvändigt att vi människor fjärnar oss från det judiskt / kristna perspektivet.

Vad innebär det? Det innebär att människan är skapelsens krona och bestämmer över allt annat. Detta fungerar inte längre! Vi måste lägga oss under allt och vara ödmjuka inför skapelsen och de djur som vi delar den med.

Varg-1024x682

Vi måste så som jägaren se att vi är lika viktig för att fälla bytet en älg som de tama vargarna var och som stenåldersmänniskorna jagade älgar med under Stenåldern. Stenåldern var en tid när människan och vargen faktiskt levde sida vid sida. Vissa vargar var så nära att vissa vargar blev tama. De vargarna blev senare via evolutionens kraft hunden. Hunden utgör idag samma funktion för jägaren som den tama vargen för Stenåldersmänniskan

Det är det synsätt vi måste gå tillbaka till

Hur gör vi det?

Ett sätt är att lägga sig under djuren och skapelsen som människa. Människan är därmed mindre värd än naturen och alla andra fria djur. Det är att göra sig ödmjuk inför skapelsen. Först i det perspektivet då vi betraktar skapelsen nerifrån, läs från ett grodperspektiv, kan vi fullt förstå och bli nyttodjur även fast vi är rovdjur.

Människor kommer aldrig ifrån att vi är rovdjur som vargen. Så som vargen genom tiderna betraktas som ett rovdjur som antingen är ett odjur eller ett nyttodjur så måste vi människor förstå att vi är rovdjur själva som antingen är till nytta eller onytta för skapelsen, djuren och naturen.

1: Vi sätter oss värdemässigt under allt levande
2: Vi är i ett grodperspektiv till skapelsen

Varför?

 1.   Vi kan först då förstå vår mer ödmjuka roll
 2. Vi kan först då bli nyttodjur trots att vi är rovdjur faktiskt toppredatorer i samtliga näringskedjor

Syfte:

För att begripa miljöproblemen och vår egen skuld till dessa kommer vi nu i tre artiklar förstå vargdebatten. Det genom att genom tiderna förstå de två uppfattningarna om vargen som funnits. Detta är generellt eftersom vargen innehaft en mängd olika epitet genom tiderna.

* De två uppfattningarna är:

Wolfman

Paradigm II Paradigm III

Paradigm II

Rovdjur = odjur

Paradigm III

Rovdjur = nyttodjur

Det går att kalla detta för två paradigm i vargdebatten

Det är att göra debatten svartvit. Det är nödvändigt att göra debatten svartvit även i dessa tre artiklar. Det för att kunna gå vidare med att adaptera begreppen på rovdjuret människan. Vi människor har per definition redan förbrukat vårt lika värde med andra djur i och med miljöförstörelse av inte minst Östersjön. Vi är  mindre värda än varje annat djur i skapelsen på grund av vår destruktiva sida.

Vanliga rovdjurs relation till människan och naturen är en helt annan. Läs det igen!

Miljöförstöringen kring Östersjön utgår från människans roll som odjuret. Det vill säga odjurets relation till skapelsen. Läs det igen!

Du utgår från att du inte är bättre än djuren. Du är i själva verket sämre än djuren. Djur har en sund inställning till naturen. Människan i form av SKB AB (Svensk Kärnbränslehantering AB) är odjuret i hela KK  kedjan. Om du bestämmer dig för att skada naturen eller djuren som du faktiskt lever av är du onyttig i skapelsen.

Det vill säga SKB AB beter sig som ett odjur – ett skadedjur!

 • Finns det en möjlighet att vända om?
 • Kommer vi gå mot en populationskrasch?

DagSthlejpg

Av Dag Ståhle

Sveriges Författarförbund

*volf14Under vissa tider var vargen upphov till populära förnamn; Ulf för män, och Ylva för kvinnor. Namnen gav ägaren en känsla av styrka och mystik. Det var gott att heta Ylva som Ulf. Det fanns inget ont i namnen i sig utan namnen var nyttiga för sina ägare.

 

Paradigm I
1: Svenskarnas syn på varg, räv eller varför inte vilket rovdjur som helst har präglats av den enskilda människans relation till naturen och till djur som lever fritt
2: Kunskap & fakta från olika instanser rörande nytta och skada som dessa rovdjur gör dels på naturen dels på människan

Här går det att göra en parallell till miljöhoten kring Östersjön?

1: Svenskarnas syn på företagande som innebär risker för Östersjön och den enskildes relation till naturen och till de djur som där lever fritt

2: Kunskap och fakta från olika instanser rörande den nytta och skador som dessa företag gör dels på naturen (och de djur som lever där fritt) dels på människan  

*Paradigm II
1: Rovdjur = Odjur
En minus post för miljön!

Paradigm III
2: Rovdjur = Nyttodjur
En plus post för miljön!

Vinnaren

”Acti labores jucundi”

 Utfört arbete är behagligt – eupatheiai (‘good feelings’)

About swedishauthor

Author - mainly fictions, SFI, Crimestories. Documentarys - mainly and basicly journalism or crimes Lic. Nurse, Bach 2001 Lic. Journalist, Bach 2013 Member of SFF - One Author community for Swedish writers Photographer Spec. environment issues Good contact with Asia - Spec. China / Japan Non politican Other areas of knowledge: Spec. in medicin Care History Communication Art Hobbies: Do swim or gym ex. Reads Non smoker ..,

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: