Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

MÖTE VID ETT HAV- VARFÖR ÖSTERSJÖN ÄR EXTRA KÄNSLIGT OCH VÄRDEFULLT


Arbetarklassen kommer inte vara hela motorn vid en omställning till ett hållbart samhälle. Samtliga människor som inser att en annan värld måste till och är möjlig kommer stå för omställningen. Den ekologiska superklassen (EKOLOGI före kapitalism) kommer styras av humanism, frivilligt engagemang och ett enklare liv.

Kort och gott ett liv med högre livskvalité!

Bräckligheten av liv och civilisation har visat sig ett otal gånger genom historien. Genom att sätta Kärnkraften på sin spets måste konklusionen bli att fördöma kärnvapenspridning och kärnkraft. Kärnkraft (verk) finns kring Östersjöns kuster Detta med kunskapen kring och genom att studera djupet av kalla kriget 1980. Vi kan inte göra annat än sätta det rationella och humanistiska i förgrunden grund. Detta inte minst för att upprätthålla en långsiktig syn på jorden, miljö och vårt intellektuella arv.

Kartor

Östersjön – världens största hav av bräckt vatten

”Att tänka fritt är stort men att tänka rätt är större. ”
Thomas Thorild, finns att läsa ovan ingången till Upsala Universitet (gammal stavning på staden är med ett p – jämför Upsala Tidning)

Uggla & bjorn

Av: Dag Ståhle

Det är över 85 miljoner människor som lever kring Östersjön. Östersjön är ett känsligt hav. Havet har extremt nischat växt och djurliv. Havet är ungt. Det är ett unikt hav eftersom det är världens största bräckvatten område.

l_automa

Alberto Moravia (1907-1990) Författare | Skådespelare | Regissör. Alberto Moravia föddes den November 22, 1907 i Rom, Lazio, Italien som Alberto Pincherle. Han var en författare och skådespelare, känd för Fascisten (1970), Föraktet (1963) och De Två kvinnorna (1960). Han var gift med Carmen Llera, Dacia Maraini och Elsa Morante. Han avled den 26 september 1990 i Rom

Alberto Moravia mest sålda bok heter Roboten. Italienska titeln av Roboten är L´ Automa. Novellsamlingen gavs ut 1963. Inledningen till första novellen går:

”Signora Cecilia var mycket en exotisk fågel med liten kropp och ett enormt och underligt huvud.”

Vem är det nu som är den underliga fågel när det kommer till nedskitningen av Östersjön?

 1. Är det de bolag som står för nedskitningen?
 2. Är det vi andra som vill ringa in vilka de är och vad de sysslar med?

Den sista meningen i Alberto Moravias andra novell, novellsamling Roboten från 1963, slutar:

”Vi älskade varandra, i morse stämde jag möte med honom här.

Och nu är han död.”

Detta är det som kommer att hända med Östersjön om vi inte aktivt börjar att organiserar oss och försöker göra något åt situationen.

Queries

Det går att ställa upp ett antal undringar / funderingar / frågor kring det som händer med Östersjön

Newton är känd för mycket. Han funderade inte bara över graviditeten utan i stort sätt kring allt som hade med fysik att göra. I en av hans böcker, Opticks, använder han uttrycket queries. Queries  är Newtons eget uttryck för att undra något (Queries betyder egentligen frågor). Det går att ställa upp ett antal undringar / funderingar / frågor kring det som händer med Östersjön.

En får bli:

 • Hur kommer det att gå för Östersjön om vi låter nedskitningen av det känsliga och största bäckvattenområdet pågå?

En annan är:

 • Hur kommer det att gå för alla dessa människor som är beroende av Östersjön på olika sätt?

Detta ”unga” hav som dagligen utsätts för utsläpp från inte bara människor utan också en mängd större industrier vilka ligger kring detta hav (för att kunna använda det som en soptipp eller buffert). Det här havet har ett unikt växt och djur liv? Det senare eftersom det är ett bräckvatten område.

Bräckt vatten, eller brackvatten, är vatten med högre salinitet än sötvatten. Salinitet är halten salt hos vatten. Bräckt vatten kallas vatten som har en salthalt mellan 0,5 och 30 promille. Bräckt vatten är en försvenskning av engelskans brackish water. Det engelska uttrycket kan härledas från det nederländska adjektivet brak = salt. Brackish water betyder alltså vatten med salt smak.

Havet Östersjön, jo det är faktiskt ett hav, har ett växt- och djurliv som är mycket speciellt. Havet Östersjön är speciellt eftersom det här havet har en udda salthalt.

I Kattegatt och Skagerak  är också vattnet salt, men längre in och norrut blir det sötare och sötare, vilket till stor del avgör vilka växter och djur som kan leva där.

Östersjön däremot har dels en permanent skiktad vattenmassa (ytvatten och djupvatten blandas inte) dels råder en syrebrist vid de största djupen. Östersjön har en låg salthalten. En lägre salthalt innebär en del svårigheter. Det är få arter som klarar av att leva här. Arterna utgör en unik blandning av saltvattens- och sötvattensarter. Detta gör Östersjön till ett unikt vatten / hav i världen.

1Vi är numera 85 miljoner människor som nu bor kring kusterna av Östersjön. Vi människor släpper ut avloppsvatten, industriavfall, näringsämnen och gifter från jordbruket i Östersjön. Det gör att Östersjön idag räknas till ett av världens mest förorenade hav.

Östersjöns vattenmassor byts sakta ut. Det innebär att vattenmassor som släpps ut i Östersjön stannar mycket länge. Resultatet blir att de arter som finns i Östersjön får det svårare att överleva. Östersjön är återigen ett ungt hav. Arterna som lever här är anpassade efter den miljö som Östersjön skapat. Det bräckta vattnet, den låga syrehalten, gör det ännu mera speciellt. Skiktningen av de olika vattenlagren är därutöver en faktor till som gör havet extra känsligt.

1. Östersjön är ett av världens största brackvattenhav – helt unik i sitt slag
2. De vackra, klippiga skärgårdarna är unika i världen
3. Nio länder gränsar till Östersjön
4. Delar av fjorton länder befinner sig inom avrinningsområdet

En gammal utmaning är det kväve som går ut från jordbruket till Östersjön. Det leder till en koncentration av de här ämnena som är högre. Det är en övergödning som resulterar i ökad algblomningar. När det kommer till organismen alger så använder alger mycket syre. Det leder till att syrebristen blir högre i stora delar av Östersjön. Speciellt på djupen blir det låg eller inget syre alls.

Det finns i Östersjön ”döda bottnar”. Här försvinner de bottenlevande organismerna som är så viktiga för hela ekosystemet. Delvist finns en förklaring i att vattnet cirkulerar långsamt och i mer eller mindre absoluta vattenskikt till att det är få arter just här men det största förklaringen numera är miljöförstöringen.

 • Östersjön har använts som en soptipp. Mängder av giftiga substanser och kemikalier har ”dumpats” / släppts ut i Östersjön
 • Vi skadar allt levande liv som har sin naturliga biotop i Östersjön
 • Djur och växtliv slås ut av alla dessa gifter
 • Ensam går det inte att göra någonting; tillsammans går det att förändra världen
Queries / Frågor:Fråga
1. Vilket är världens mest förorenade hav?
2. Vad är det för speciellt med vattnet i Östersjön?
3. Vilka olika länder gränsar mot Östersjön – nämn minst tre.
4. Ge exempel på några djur som finns i Östersjön.
5. Ge exempel på några fiskar som finns i Östersjön.
6. Varför är miljögifterna i Östersjön så farliga även för människan?
7. Vad är algblomning?
8. Vad beror det på att Östersjön kan frysa helt på vintern?
9. Ungefär hur många människor bor i länderna kring Östersjön?
10. Vilka är de största hoten mot Östersjön? Ge gärna flera exempel
Hypatia

Hypatia var dotter till Theon, som var känd för sin utgåva av Euklides Elementa och hans kommentarer om Ptolemaios, Euklides och Aratus. Hennes födelseår anges ofta till AD 370. Maria Dzielska hävdar att Hypatia föddes 15-20 år senare och föreslår att AD 350 skulle vara mer korrekt. Det skulle göra Hypatia 65 år när hon dödades.

Det är visserligen sant att det är:
”Bättre att tänka fel än att inte tänka alls ..,” som *Sophos Hypatia (379 – 415 e. Kr) sade.

Hypatia växte upp till att bli en berömd lärd. Vi skulle kalla henne vetenskapsman idag.  Hypatia verkar ha hjälpt sin far i hans utgåva av Euklides och även stöttat upp en upplaga som skrevs av Ptolemaios. Hypatia skrev därtill kommentarer i Arithmetica av Diofantos.

Liksom de flesta naturliga filosofer som levde på hennes tid, omfamnade hon det neo-platonska – (neo-Platonic) framlagd av Plotinus. Hypatia lockade med sin undervisning och idéer om det värdsliga. Hon vände sig till ett brett spektrum av människor – hedningar, kristna och judar.

Trots Hypatias ställning föll hon offer för politiken. Det finns inga bevis för att mordet hade något att göra med hennes kunskaper om världen. Tanken att hon var någon slags martyr för vetenskapen är helt absurt. Det gamla vanliga gäller även den här gången. Det vill säga en god historia och myterna med andra ord. Tyvärr finns ännu de som håller fast vid och misskrediterar Hypatia här. Vetenskapens historia har mycket få genuina martyrer och som fallit offer hos religiösa fanatiker.

Det sista kapitlet i boken av Cosmos skjuter Carl Sagan ( Am. forskare) in det han vet om Hypatia. Sagan berättar bland mycket annat att Hypatia är den ”sista vetenskapsmannen”. Sagan konstaterar att det romerska riket var i kris och att ”slaveriet” tärde på den antika civilisationen. Det är en udda kommentar eftersom den antika världen alltid hade varit baserad på slaveri och sannolikt aldrig hade kunnat byggas på annat sätt.

Än bättre än detta ordstäv av Hypatia är följande: ”Att tänka fritt är stort men att tänka rätt är större ..,” som Thomas Thorild sade och som finns att läsa ovan ingången till Upsala Universitet.

DSC01168

Stavanger; Norway

Av: Dag Ståhle

Sveriges Författarförbund

* L´ Automna. Den första novellen av Moravia heter Väninnorna. Den andra novellen heter passande nog Möte vid havet

*De grekiska orden sophos/sophia, som bokstavligen betyder vishet eller upplysning, har också ibland påståtts vara källan till ordet sufi

* Brackish seas / Bräck vatten

Östersjön – världens största hav av bräckt vatten
Svarta havet består också av bräck vatten
Bräckt vatten sjöar

Karta över Lake Chilka, Indiens största sjö, klassificeras som en brackvatten kropp
Andra bräckvatten är (listan är inte komplett):
 1. Kaspiska havet (världens största sjö)
 2. Lake Charles i Lake Charles, Louisiana,
 3. Laguna de Oviedo i Dominikanska republiken
 4. Lake Maracaibo i Zulia
 5. Lake Monroe i Florida, USA
 6. Pangong Tso i Ladakh
 7. Lake Vouliagmeni, söder om Aten
Vinnaren

”Acti labores jucundi”

 Utfört arbete är behagligt – eupatheiai (‘good feelings’)

About swedishauthor

Author - mainly fictions, SFI, Crimestories. Documentarys - mainly and basicly journalism or crimes Lic. Nurse, Bach 2001 Lic. Journalist, Bach 2013 Member of SFF - One Author community for Swedish writers Photographer Spec. environment issues Good contact with Asia - Spec. China / Japan Non politican Other areas of knowledge: Spec. in medicin Care History Communication Art Hobbies: Do swim or gym ex. Reads Non smoker ..,

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: